mandag den 15. februar 2010

Muslimernes tro på Jesus

Tror muslimer på Jesus?

Muslims Jesus in the New Statesman
Photo Credit: New Statesman

Hvis du nu spørger, "Tror muslimerne på den samme Jesus som kristne?" da er det ærlige enkle svar: NEJ. Imidlertid er der en person ved navn Jesus i Koranen, men den Jesus er en helt anden person end den Jesus vi kender fra evangelierne. Som jeg skrev i min artikel Muslims for Jesus, da forsøger muslimerne at overbevise lettroende mennesker fra vesten om at Islam er en søstertro til Kristendommen og Judaismen, og at muslimer tror på de samme profeter, Abraham, Moses og Jesus. Imidlertid:

Muslimer vil gerne have os til at tro at de tror på Jesus. Nuvel det gør de, undtagen hans Guddommelige status, hans lighed med Faderen, Helligånden, Treenigheden, Korsfæstelsen, Opstandelsen og Jesu helt særlige tale om at Han er den eneste vej til frelse:

Bibelen John 14:6 Jesus sagde til ham, "Jeg er Vejen, Sandheden og livet. Ingen kommer til Faderen uden gennem mig."

Når det drejer sig om muslimer da er Jesus blot endnu en jøde, endnu en budbringer fra Gud i den lange række af budbringere (flere end 100 tusinde); altså ikke nogen særlig person.

Den muslimske Jesus kan ikke være Det Nye Testamentes Jesus, fordi ifølge muslimerne er Det Nye Testamente, korrupt, fuld af fejl. De kan sige til kristne, at vi deler mange værdier, men indbyrdes betragter de kristne som forførte, fordi de tror på Jesus Kristus:

Planck's Constant, Er Koranen baseret på Bibelen? (findes her på synopsis?)

....Til Bogens Folk (som jøderne og de kristne omtales), præsenterer Islam sig som blot endnu en Abrahamitisk tro, der deler deres fælles værdier og åndelige traditioner og som anerkender deres Hellige Bøger. Indbyrdes, betragter muslimerne Bogens Folk som stakkels forførte sjæle der tror på onde, korrupte, misvisende og uhellige tekster, og som skal, som enderesultat, blive enten overbevist om, at de skal have en muslimsk opfattelse eller de skal underlægge sig den og betale en skat....

Hvorfor muslimerne siger at den kristne og de jødiske hellige bøger er korrupte - da er svaret simpelt: Fordi disse bøger ikke nævner Muhammad. Muslimer fortæller altid vantro, at de tror på de fire bøger fra Gud: Toraen, Salmerne, Evangelierne, og den Hellige Koran. Men når man spørger muslimer, hvorfor ingen af de første tre Hellig Bøger aldrig nævner Muhammad som den sidste Profet fra Gud, benytter de, som undskyldning, at kristne og jøder har fjernet alle henvisninger til Muhammad, og således forfalsket, korrumperet disse bøger.

Planck's Constant, Tror muslimer på noget i Bibelen?

Hvis Toraen og Evangelierne indeholder de oprindelige, uforfalskede tekster af Guds Hellige Ord, hvorfor skulle vi så have behov for Koranen? Nej, kære vantro, når muslimer siger de respekterer jøder og kristne fordi vi er "bogens folk," da er det blot en løgn for at vi skal sænke vore parader, for at få os til at tro at islam er en ægte religion i stedet for det bedrag den virkelig er. Når muslimer læser passager i Koranen som formodes at komme fra "Bibelen" da læser de ord der ikke eksisterer i hverken Toraen eller i Evangelierne. Muslimer tror kun de dele af Bibelen der stemmer overens med Koranen. De dele der er i modstrid med Koranen er ikke Sandheden.

Så næste gang en muslim siger til dig han tror på den samme Jesus som kristne, da spørg om den Jesus der nævnes i Koranen blev korsfæstet. Hvis han fortæller sandheden vil han kun kunne sige Nej, Jesus i Koranen blev aldrig korsfæstet, faktisk blev han slet ikke dræbt, men oprejst til Himlen af Allah. Så spørg ham for sjov, om jøderne så er ansvarlige for Kristi død. Her finder vi nemlig en interessant selvmodsigelse. Trods den kendsgerning at Koranen kategorisk fastslår at jøderne ikke dræbte jesus, da vil de fleste muslimer stadig fortælle deig at det var jøderne der dræbte Jesus Kristus. De vil selvfølgelig sige dette fordi de hader jøderne og giver dem skylden for alt, se min artikel 13 things to blame on the Jews.

Jesus: den muslimske profet

Kristne, måske fordi de kalder sig netop kristne og tror på Kristendommen, vil gerne have en slag ejerskab til Kristus. Men forkærligheden for hos muslimer for Jesus begynder under Islams Profets levetid. Måske mest beskrivende er beretningen i de klassiske biografier om Muhammad, der gik ind i byen Mekka i triumf i 630 evt, og straks gik hen til Kaaba for at rense det Hellige Skrin for dets afguder. Mens han gik omkring beordrede han ødelæggelsen af billeder og statuer af de 360 hedenske guddomme, og han mødte en fresko på en mur der skildrede Jomfruen og Barnet. Det siges at han dækkede over det med sin kappe og erklærede at alle andre malerier skulle vaskes bort undtaget denne ene.

Jesus, eller Isa, som han kaldes på arabisk betragtes af muslimer som en muslimsk profet fremfor at være Guds Søn, eller Gud inkarneret. Han omtales ved sit navn i så mange som 25 forskellige vers i Koranen og seks gange med titlen "Messias" (eller "Kristus", afhængig af hvilken oversættelse af Koranen der benyttes). Han omtales også som "Budbringeren" og "Profeten" men måske fremfor alt andet som "Ordet" og Guds "Ånd." Ingen anden profet i Koranen, selv ikke Muhammad har denne særlige hædersbevisning. Faktisk bliver Jesus betragtet, blandt de 124000 profeter der anerkendes i islam, - et tal der indeholder allde de jødiske profeter i Det Gamle Testamente, som værende ligeværdig med Muhammad, og man tror på at han var forløberen for Islams Profet.

I denne Youtube video, kan man se den muslimske løgn om at de tror på den samme Jesus som kristne.
Note:

The Guardian, TV sender udsendelse om islams beretning om Kristus

Der var ingen krybbe. Kristus er ikke Messias, Den Salvede, og korsfæstelsen har aldrig fundet sted. En kommende ITV Dokumentar vil portrættere Jesus som muslimerne ser ham.

Med Koranen som hovedkilden og gennem interviews med lærde og historikere udforskes den muslimske Jesus og der forklares hvordan islam ærer Kristus som profet, men ikke som Guds Søn. Ifølge Koranen er Korsfæstelsen en guddommelig illusion. Fremfor at dø på korset, blev Jesus reddet af engle og oprejst til Himlen.


artikel fra plancksconstant.org

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails