onsdag den 3. februar 2010

Obama og FDR - samme støbning

Obama og FDR: To alen af samme stykke

Burt Prelutsky


Den måde ondskabens Akse - eller bedre kendt som Obama, Pelosi og Reid - tramper på Forfatningen, ja da skulle man tro de opfattede den som gammeldags stift toiletpapir. Det er derfor jeg er villig til at betale, hvad som helst for at se typer som Washington, Adams, Madison og Franklin komme tilbage til vor tid og give det venstreorienterede sammenrend den behandling som de amerikanske patrioter dengang gav engelsk te.

Hvis Forfatningens Fædre nu virkelig skulle vende tilbage og betragte, hvad der er sket med deres ædle eksperiment, da ville de virkelig have god grund til af fortryde tidsforbruget, blodet, sveden og tårerne de udgød mens de udformede, med stor omhyggelighed, ordene i det Hellige dokument.

Det er ikke første gang at en præsident med diktatoriske tilbøjeligheder har forsøgt at ignorere Forfatningen. Mest berømt, i 1930'erne er Franklin Delano Roosevelt hjulpet og inspireret af hans egne versioner af David Axelrod, Van Jones, Andy Stern og Cass Sunstein, der forsøgte at forvandle Amerikas økonomi fra fri markeds kapitalisme til Sovjetagtig plansocialisme.

Fordi, ligesom Barack Hussein Obama havde FDR en skødehund i form af Kongressen, der var villige til, og ivrige efter at sætte deres gummistempel på hans skrupskøre venstreorienterede dagsorden, det eneste der forhindrede ham i dette var Højesteretten. I stedet for at acceptere begrænsningerne i hans myndighed svarede FDR igen ved at forsøge at kuppe Højesteret. Hans plan var at forhøje antallet af Dommere, fra ni til fjorten. Han regnede med, at hvis han personlig kunne udvælge fem ekstra Dommere da ville det sikre ham kontrol over alle tre grene i Forbundsregeringen.Sådan var det dengang, og der gik heller ikke lang tid før Obamas yndlingsredskab Rahm Emanuel gav meddelelse at det ville være forkasteligt at spilde en krise, netop som FDR benyttede Den Store Depression til at samle mere ubegrænset magt om sin person.

Heldigvis var der et antal amerikanere, herunder Demokrater, der bemærkede hvad der var ved at ske i Tyskland, Italien og Sovjetunionen på den tid, og de var ængstelige over at se FDR indtage en plads ved siden af Hitler, Mussolini og Stalin.

Nu i vor tid da bør enhver amerikaner indse, at den finansielle nedtur, meget lig Jordens klimaforandringer, er cykliske i sig selv. Imidlertid er tyranniet, ligesom selvmord, en permanent løsning på et midlertidigt problem.

Som tingene udviklede sig, takket være død og pensionering, var FDR i stand til at udnævne otte Dommere, syv af dem i årene 1937 -1941, herunder sådanne logrende disciple som Hugo Black (medlem af KKK, se denne artikel på synopsis) Felix Frankfurter og William O. Douglas.

Skønt Washington var tilfreds med at være i embedet i otte år, og derpå trække sig tilbage til Mount Vernon, så var det døden der endelig bortviste FDR fra Det hvide Hus.

Obama, deler, ikke alene FDR's afhængighed af cigaretter (se denne artikel på synopsis), men også hans hunger efter magt og hans beslutning om radikalt at forvandle Amerika. Det mener jeg, er den største trussel der nogensinde har truet vort land.

Ligeså dyster som tingene er lige nu, så er der dog lys i horisonten ved kendsgerningen, at det er den mand der talte varmt for og på vegne af R. Creigh Deeds, Jon Corzine og senest Martha Coakley. (tabere til Republikanere i de seneste lokalvalg ) På nuværende tidspunkt er det kun et rygte, men jeg har fået fortalt at RNC (Republican National Committee) forhandler med præsidenten om non-stop at føre kampagne for Demokratiske kandidater senere på året.

Det kunne godt se ud til at en liberal, der mener han kan blive genvalgt til november ved at ride med på Obamas frakkeskøder, vil få en barsk opvågning. Hvis man skal bedømme, ud fra hans gerninger indtil nu, og hvis Obama var et baseball hold, så ville han være Chicago Black Sox; hvis han var en sygdom, ville han være byldepest, og hvis han var et skib ville det være Titanic.

Burt Prelutsky

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails