onsdag den 3. oktober 2012

Amerikas sidste frie valg? Del 1

2012: Amerikas sidste frie valg. Del 1.

Wes Vernon

Der er ved at komme en film der portrætterer, hvordan Amerika vil se ud i 2016 om Barack Obama bliver genvalgt. Vil præsidentvalget i år have al den troværdighed som et Hugo Chavez valg i Venezuela? I det tilfælde Obama får endnu en periode vil hans sandsynlige fortsatte stræben efter endnu mere magt til Det Hvide Hus så resultere i en strøm af protester? Og hvis det sker, hvordan ville de protester så blive klaret af regeringen? Med undertrykkelse?

Hvor vi er nu

Amerika har mange gange stået overfor trusler om sin fortsatte eksisten i fortiden. Vi har altid klaret det - undertiden mindre perfekt - men altid på en måde så vi kunne overleve.
 

Det som står på spil

Man vil være hårdt presset for at finde et tidspunkt, hvor denne nation ikke står over for trusler om enten A ) - fjendtlige angreb på hjemlandet; eller B) - åbent oprør på egen jord; eller C) - en Civil War; eller D) - en Orwell-lignende kontrol over vort samfund; eller E)  - et økonomisk kollaps der får Den Store Depression til at være dværgagtig; eller F) - en kombination af ovennævnte.

Nu i 2012, er vi ved et vendepunkt, hvor alle disse mareridtsagtige scenarier lurer i hvad - koordineret eller ej - noget der kunne ligne en enorm knibtangsmanøvre. Magtfulde kræfter har til hensigt at benytte enhver af dem eller dem alle som løftestang for oprettelsen af et - een-verden-socialistisk samfund mens kloden glider ind i mørket hvorfra der ingen udvej er. Det ville være Orwell på steroider.

Kort sagt, vi står over for muligheden af , i bedste fald, afslutningen af det Amerika “som vi kender” - eller i værste fald, med anvendelse af moderne våben, den bogstavelige afslutning af Amerika. Punktum.

Det vi er omgivet af

Vi er selvfølgelig alle klar over, at det islamiske fundamentalistiske regime i Iran - trods indsigelser fra dem om at deres kerneprogram er “fredelig” - ikke desto mindre vil få evnen til at igangsætte en atomkrig mod amerikanske interesser i udlandet og mod vore allierede (læs Israel).  

Indenfor vore egne grænser forbereder Irans terrornetværk sig også på vor nedtur. I løbet af nogle år har dette voldens og hadets regime fået placeret flere end 40000 af sine agenter i Bolivia, Brasilien, Guatemale, Nicaragua, Ecuador og Venezuela.

Bemærk at disse er alle latin-amerikanske lande. Torturbødlerne, afhørerne og sikkerhedsagenterne blandt disse iranske agenter (ifølge en tidligere CIA spion der har arbejdet for den iranske Revolutionsgarde som WorldNetDaily har kontakt til) kan komme til USA gennem Mexico. Når man tager i betragtning af præsident Obama allerede har gjort denne sydlige grænse ganske porøs, så den nærmest er en vittighed, da kunne disse agenter komme på plads og dræbe så mange amerikanere som muligt, når angrebsordren kommer.

På det tidspunkt vil de fremmede invaderende finde udposter med sovende celler, der allerede findes over hele USA velforberedt til at koordinere simultane angreb, hvis mål er at bringe Amerika i knæ. At nedskyde Vestens passagerfly i tilfælde af et israelsk angreb på Irans atomfaciliteter er blot en mulighed der nævnes, ifølge efterretningskilder. Formodentlig er der mange af sådanne opgaver til nogle af de 40000 “sovende” agenter her.

Ikke tilfældigt.

Denne klumme har allerede rettet opmærksomheden mod alliancen af Radikal Islam og Kommunister (eller som tidligere “Rød Ble baby” David Horowitz kalder “den Amerikahadende venstrefløj)

Vi har fornylig hørt fra America’s Survival Inc’s Konstantin Preobrazensky - en tidligere KGB officer der gav en insiderberetning om den forbindelse. Hans præsentation - afleveret hos National Press Club i Washington - var en del af heldagskonferencen om America’s Survival Inc.
 

Ved tidligere ASI sessioner har vi lært gennem seriøse diskussioner blandt ellers rimeligt fornuftige mennesker - herunder nogle med Phd’ere - om hvordan det vil være nødvendigt - om revolutionen kommer - at udslette millioner af uregerlige amerikanske patrioter ved “genopdragelses” lejre.

Occupy Wall Street

Sidste år rapporterede vi på denne side om at Occupy Wall Street (OWS) bevægelse nhavde alle kendetegnene for en spirende voldelig revolution. Det individ der menes at være mest ansvarlig for igangsættelsen af OWS er Kalle Lasn, en selverklæret “revolutionsstudent,” hvis had mod Amerika afspejles i hans syn på amerikansk kapitalisme som værende årsagen til “katastrofalt forbrugeri” (efter hans mening) og at USA er “moden til massernes vrede.”

Når vi nu nævner vrede

Som et eksempel på den form for vrede som Lasn har i tanke, gik de OWS lignende voldelige protesterende i år amok den 1. maj i Seattle, og smadrede butiksvinduer og udførte vandalisme mod banker. Selv forbipasserende der blot sad i deres biler blev udsat for overgreb.

Lasn’s taktik er at lede frem til en dag med vold ved at benytte taktikken “Trojansk Hest” - det vil sige italesætte et trojansk lignende bedragerisk enkelt krav så specifikt og udførligt at det er umuligt af ignorere ifølge Discover the Network.

Det er som taget direkte ud af Saul Alinskys drejebog, den samfundsorganisator der var rollemodel for Barack Obama. Alinsky’s “sådan gør man” for revolutionære lærte at revolutionen er en langsom tålmodig proces med gradvist voksende snarere en pludselig forandring. Mens kravene eskalerer og bliver mindre og mindre fornuftige eller gennemførlige så kommer revolutionen tættere på det voldelige stadie.


Stephen Lerner, endnu en aktivist fra den skole (og OWS støtte) har været talsmand for metoder der kunne “i bogstavelig fald forårsage en ny finansiel krise” og “få børsmarkedet på knæ.” Disse mennesker er utilregnelige. Forestiller nogen sig at de helt ærligt tror på den ikke eksisterende “1%” af de ældre hvis pensionsportofolio der er på markedet understøtter “de rige?” Udover det, skal vi forberede os på deres voldelige udfald hvis Obama taber til november.

Det muslimske Broderskab

Terrorisme eksperten Ken Timmerman, Republikansk kandidat til Kongressen bemærkede fornylig at top Obama administrationsembedsmænd “har holdt hemmelige møder med Det Muslimske Broderskab lige siden præsidenten overtog embedet. Som Timmerman bemærker, “Det er på tide vi lærer hvis side denne administration virkelig står på: Frihedens side eller det islamiske tyrannis side.  

Tag endelig ikke fejl: Det Muslimske Broderskab grundlagt i 1928, blot få år efter det Osmanniske Imperium faldt i 1. Verdenskrig - har fremlagt planer for Vesten. United States vil i sidste ende blive til De Islamiske Stater i Amerika (eller en noget lignende benævnelse); alle “vantro” der nægter at bøje sig for Islam vil blive slået ihjel; kvinder får ingen rettigheder; æresdrab og halshugninger er lovlige; Vesten skal underordne sig “Shariah Lov” frem for vor Forfatning og Bill of Rights; og Det Muslimske Broderskab har direkte sagt offentligt, at man søger at overtage Vesten ved brug af bedrag og en række løgne.

Intet bedre eksempel på den selv-proklamerede uærlighed er blevet udstillet end da Hosni Mubarak - en Vestens allieret - blev forstødt som statsoverhoved for Egypten. Det Muslimske Broderskab brød sine løfter om ikke at deltage i de egyptiske valg, og om ikke at forsøge af kontrollere Parlamentet.

Nu ville det være yderst interessant at vide hvad Obama og Broderskabet taler om ved disse “hemmelige møder” han holdt med denne verdensomspændende organisation, hvis mål er at ødelægge vor civilisation. Det såkaldte “Arabiske Forår” der bragte Broderskabet til magten i Egypten havde solid støtte af hr. Obama.

Broderskabet har sine fangarme ude

Derfor synes Broderskabet - der vandt Egyptens præsidentvalg med nød og næppe, og som har ‘kælet’ med den formodede “leder af den frie verden” - at føle et mindre pres således at man kan undgå at være for “tæt på” USA.
 

I Cairo benyttede Egyptens nyvalgte præsident Mohamed Morsi lejligheden til at erklære overfor 200000 tilhængere på Tahrir Pladsen at han vil søge af få frigivet Sheik Abdel-Rhaman, mesterhjernen bag det første angreb mod World Trade Center i 1993.

“Den Blinde Sheik” afsoner sin straf i et fængsel i North Carolina for bomben der slog 6 ihjel og også for uden succes at have planlagt at sprænge andre kendte steder i luften.

Formand Peter King (Republikaner - New York) for House Homeland Security Committee blev vred og siger “det er forkasteligt” at den valgte præsident ville “erklære det som mål i en indsættelsestale.”

"Den kendsgerning at han sagde dette i sin første tale” ifølge Long Island kongresmedlemmet, “fortæller mig at det kommer fra hjertet og Det Muslimske Broderskab har netop forsøgt at overbevise os om at de har ændret holdning.”

Selvfølgelig ville Obama ikke være så politisk dum som at omfavne den forkastelige ide, idet mindste ikke lige før valget i U.S.

At Morsi føler sig fri til at afsløre sine sande hensigter giver yderligere vægt til kongreskandidaten Ken Timmermans spørgsmål om, på hvis side vor præsident stiller sig.

Endnu en nyhed bekræfter den antagelse. Obama-administrationen ikke kun udelukkede Israel fra en modterror konference i Spanien, præsidenten nævnte endog ikke Israel i sin omtale af begivenheden. Hvordan kan man holde en international konference mod terror i det 21. århundrede og så ikke inkludere den eneste allierede der har den største erfaring af alle med netop terror - medmindre præsidenten bevidst sender et signal til “den side” hans administration stiller sig på - eller vil være på efter valget?


Ikke afslutningen

Der er mere...meget mere. Og vil vil udforske det i vor næste del af serien. I mellemtiden kan vi så spekulere over denne advarsel fra den respekterede historiker Arthur Herman der siger  - det kan se ud som om vi er på vej mod endnu en Civil War - denne gang mellem de der skaber noget og de der tager noget.”

Førstnævnte er de som skabte velstanden og “kilden til produktivitet, innovation, kreativitet og vækst” og vil kunne føje til de som arbejder hårdt og blot ønsker at forsørge deres familier og udleve Den Amerikanske Drøm. De sidstnævnte er de som er under indflydelse af eller ledes af venstreorienterede grupper, medier, akademier, de offentliges fagforeninger og de som har fået velstand gennem regeringen, der til fører dem til at blive  “pengekvæg” for venstreorienteret politik.

Skaffere versus brugere? Måske er der de som tror at den konstellation er meget passende.
.

Mange amerikaner er imod at blive tvunget til at være afhængig af regeringen - samtidig med de hælder mængder af penge i regeringsprogrammer mens alternative forslag der kunne tilbyde et bedre valg for forbrugere (og et bedre afkast af dennes surttjente skattepenge) er blevet forkastet af politikere hvis motiv er rendyrket magt, og regeringen ophober det ene mere skøre regulativ end det andet ud over os.

Det er ikke et smukt billede, men med hver fløj villig til at bøje sig, kan det måske være endnu en Civil War der kan afgøre hvad slags Amerika vi virkelig ønsker os.

Mere følger.

http://www.renewamerica.com/columns/vernon/120716

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails