mandag den 15. april 2013

Da Amerikas fjender invaderede medierne - og i dag


Da Amerikas fjender invaderede medierne (enten skjult eller ved at sælge ud) Del 4 af 6 i serien om Stalins hemmelige agenter.Medmindre der lægges offentligt pres på Kongressen da er fjendtlig propaganda sandsynligvis på vej til millioner af amerikaneres dagligstuer. Udasalget er faciliteter af tidligere vicepræsident for USA, Al Gore.

Næsten fra deres begyndelse har Amerikas medier været sårbare overfor de hvis hensigt er at få bragt denne nation på knæ. Propagandaen - forhindret og direkte - har som mål at lede den offentlige mening mod en ubevidst accept af politik, hvis endemål er at lave om på “det store eksperiment” der har gjort USA misundet i verden og et filflugtssted for de som er kommet hertil i søgen efter et bedre liv.

Det seneste (og potentielt farligste) eksempel var Al Gore’s salg (på mere end en måde) af hans Current TV kanal til Al-Jazeera, den terrorundskyldende “nyheds” station der er betalt af regeringen i Qatar, hvor der ikke er nogen presse- eller ytringsfrihed.

Indefra

Man kan godt argumentere for at Al-Jazeera er de facto stemmen for Det Muslimske Broderskab, der har indledt en årtier lang kamp for at indføre Sharia lov på verden, men Amerika som hovedmål. Sharia Lov (som forklaret mange gange på dette sted) ville udslette de friheder der er garanteret af U.S. Forfatningen og sætte enhver af os under den undertrykkende, personlige, som kulturelle og politiske dominans af islamismen - ikke kun Islam, religionen som sådan - men islamismen - en politisk magt der kræver lydighed over for de restriktive livsregler der er indført i diktaturer som Qatar. Mange trosretninger har livsstile for deres medlemmer. Islamismen fortolker sin tro som et mandat der kan kræve at alle og enhver i verden skal leve efter dens livsstilsregler, og med magt hvis det er nødvendigt.  

Islamismen vildt overdrevne afstraffelser kan omfatte afhugning af en persons hånd ved tyveri; stening til døden af de som er anklaget for utroskab; henrettelse for homoseksualitet; og selvfølgelig, “død over vantro” (ikke-muslimer.


Jovist, kan det ske hos os

Så tror du “det ikke kan ske her”? Fortæl det til folket i Egypten, der troede de havde valgt et “demokrati” da de erstattede den U.S. venligtsindede regering med Mohammed Morsi et medlem af Det Muslimske Broderskab der har fået modstand fra sit folk. Det er blot et (og frisk) eksempel.

Ikke for at gøre for meget ud af det, men hvis Det Muslimske Broderskab får lov til at komme ind i anslået mellem 40-50 millioner hjem via kabeltv, er det ikke for langt ude at forudse rigtig mange selvmordsbomber her på U.S. jord. Masser af små (og nogle måske ikke så små endda) 9.11.kan blive vor fremtid.

America's Survival, Inc. (ASI) Præsident Cliff Kincaid har tidligere påpeget at Al-Jazzeras overtagelse af TV-kanalen er et lovbrud. Du kan se hans skriverier her og her.

Kongres udfør Jeres arbejde

ASI har opfordret til en genoptagelse af House Committee on Internal Security (HUAC/HISC) for at forske i Al Gore’s salg af sin TV-kanal til Al-Jazeera. Kincaid kommer med det argument, at ulig lovlige medier har Al-Jazeera ikke ret til beskyttelse ifølge 1. Amendment.

Helt sikkert ville Radio Berlin, Axis Sally eller Tokyo Rose ikke være tilladt hos os under 2. Verdenskrig, eller Radio Moskva under Den Kolde Krig. (Der er de der mener at sidstnævnte modstander faktisk gjorde fremskridt her i USA gennem bagdøren - ved infiltration, som vi vil nævne lidt senere).

ASI's argument om en kongresafprøvning har rod i beviser på Al-Jazeeras historie for at samarbejde med Al-Queda og forbindelsen med Hamas (som Det Muslimske Broderskab står for). Efter den standard argumenterer ASI troværdigt for at Al-Jazeera, er et talerør for Amerikas fjender, og dermed er man et lovligt mål for en afprøvning ved US Kongressen, der har ansvar for at holde øje med og lovgive om nationale sikkerhedsproblemer.

Er Kongressen blind over for sin pligt?

Uheldigvis vender lederne hos Republikanerne i Repræsentanternes Hus det døve øre til ASI’s anmodning om at Husets efterforsknings komite genindsættes.

En assistent for House Homeland Security Chairman Michael McCaul (R-Tex.) siger at formanden ikke ønsker at hans komites dagsorden skal være drevet af hundreder af amerikanere der ringer til hans kontor og kræver en undersøgelse af Al-Jazeera.

En anden lovgiver der har udvist ringe interesse i at tage føringen med at bringe Internal Security komite tilbage er Steve Scalise (R-Louisiana). Han sidder i formandsstolen for House Republican Study Committee, forsamlingen af konservative i Huset.

Baggrund: Afprøvninger

Der er seriøse juridiske spørgsmål vedrørende Al-Jazeeras køb af Al Gore’s ejendom, om ikke alene så for potentiale som værktøj for vore fjender og deres adgang til endnu et springbræt inden for vore grænser (sammen med islamisk infiltration i vor regering og andre amerikanske instititutioner). Faktisk er kongresafprøvninger i fjendtlig propaganda i medierne ikke nogen ny foreteelse.

The House Committee on Un-American Activities (HUAC), senere omdøbt til House Committee on Internal Security, eller (HISC), har i sine 37 års tilværelse efterforsket Amerikas fjender der baner sig vej indefra.

Sent 1940’erne og tidligt 1950’erne (under både Republikansk og Demorkatisk kontrol) udførte komiteen høringer om Kommunist Partiets indtrængen på filmindustrien.

Du har måske hørt om “Hollywood Ten” producerne og skribenterne der afviste komiteens ret til at forske i deres “politiske overbevisninger.” Det er ikke første gang, at de skyldige på underfundig vis slørede forskellen der udgør lydighed over for Sovjet diktatoren Josef Stalin fra en “politisk tro” støbt af Demokraterne/Republikanerne. Da komiteens råd fremviste medlemskort til Kommunist Partiet med deres navne og medlemsnumre så råbte de fjendtligt indstillede vidner adskillige skældsord mod komiteens medlemmer og ansatte. De blev dømt for foragt, og det resulterede i fængselsdomme i sidste instans.

HUAC troede, at hvis et medie med sådan en enorm tilhængerskare gav fjendepropaganda i sin underholdning da havde amerikanerne som forbrugere af den underholdning ret til at kende kilden til de indpodede budskaber. En sådan almindelig sund fornuft er det som nutidens ASI kræver for at få en officiel efterforskning af Al-Jazeera TV handlen. Hovedforskellen er at i dette tilfælde, er den potentielle fare mere overhængende i betragtning (for eksempel) af aktiviteten med at få bygget en bombe hos den Islamisk fundamentalistiske regering i Iran. 
Baggrund: Medie megafon

Herbert Romerstein og M. Stanton Evans, afslører i deres nyeste bog Stalin's Secret Agents: The Subversion of Roosevelt's Government, gennemsyringen i Den Kolde Krig af et bredt spektrum af Amerikas nyhedsmedier.

Med en særlig reference til Den Kolde Krig dokumenterer forfatterne at “bogstaveligt talt snesevis af formodede ikke-kommunistiske journalister var hemmeligt knyttet til Kommunist Partiet, KGB eller Sovjet propagandaorganer.”

Da deres bog mangler plads til at dykke ned i hver enkelt kendt pro-kommunist eller Sovjet agent der befandt sig i medierne citerer Evans og Romerstein adskillige eksempler der understreger, at “vigtigheden ved denne aktivitet (uden for regeringen) var at den hjalp med til at skabe et opinionsmiljø ... der forberedte vejen for pro-Rød politikere i offentlige embeder.”

Eksemplerne

Forfatterne Evans og Romerstein sætter navne på overtræderne. Igennem hele deres bog anfører forfatterne faktisk navne, datoer, steder og andre detaljer om, hvordan forsøg på underkastelse i Den Kolde Krig (i og uden for regeringen) førte Amerika på afveje og hen mod politik der styrkede Sovjetuionen og havde som mål at opmuntre til en ligegyldighed som “Og hvad så?” indstilling på mange områder. Denne hvidvaskende tankegang er bevaret i officielle kredse i dag med hensyn til islamist terrorister der ønsker at slå amerikanere ihjel.  

Her følger så mediemedløberne i tiden efter Den Kolde Krig, hvor skriverierne og/ eller udgiver talenterne af kommmunister, KGB medhjælpere, og “Stalin’s Secret Agents” befandt sig (alle havde de læserskarer der var store indflydelsesrige eller begge dele. De fleste havde ejere der betragtede sig selv som anti-kommunister, og så absolut ikke var klar over de “mudlvarpe” de beskæftigede:

The Philadelphia Inquirer; (dengang venstreorienterede) New York Post; The Nation magazine; The (pro-Red) New York PM newspaper; I.F. Stone Weekly; The New Republic; staff/reporters for popular (and often inaccurate) columnist Drew Pearson; The New York Herald Tribune; Associated Press; the Christian Science Monitor; Britain's Manchester Guardian; Colliers magazine; the New York Times; the Saturday Evening Post; Time magazine.

Yderligere detaljer kan ses i  Stalin's Secret Agents.

Og i dag?

Det ville være interessant at få en opdatering på fjendtlig indtrængen i dagens førende medier- En sådan gennemgang vil ikke finde sted (ikke offentligt, i det mindste), fordi HUAC/HISC og dets modpart Senate Internal Security Subcommittee (SISC) er nedlagt takket været presset fra kommunisterne og forlegne venstreorienterede.

Der er enheder i regeringen der formodes at skulle være på vagt på vore vegne med hensyn til sprækker i vort interne sikkerhedsskjold. Deres evne til at gøre det er højst tvivlsomt, i bedste fald.

Men nu, med Al Gore/Al-Jazeera aftalen, har vore nuværende fjender taget et kæmpeskridt hen mod at snige sig ind, med denne metodologi som anvendtes af Stalins hemmelige agenter. Her har vi, ved højlys dag, set en fjendtlig overtagelse af et telekommunikationsmiddel med kapacitet til at nå millioner af hjem her i USA.

Som Cliff Kincaid sagde på sin nyhedskonference den 5. februar så har Al-Jazeera ikke ret til at være beskyttet af 1. Amendment, fordi det er en global virksomhed - i front for al-Queda og Det Muslimske Broderskab.

En udenlandsk enheder der ønsker at eje telekommunikationshandlingerne i USA burde man formode skulle gennemgå en godkendelsesproces af Justitsministeriet, FBI og Ministeriet for Sikkerhed i Nationen (DHS). Intet af det er sket så derfor er Al-Jazeras overtagelse en krænkelse af loven.

Den lovmæssige præmis er kendt som CFIUS – the Committee on Foreign Investment in the United States, et panel bestående af dele af U.S. regeringen med Finansministeren som formand og med medlemmer af 16 departementer og agenturer. Al-Jazeera har ikke sendt nogen lovmæssig ansøgning til dette råd.

Under overførselsarrangementet skal navnet på kanalen under det nye ejerskab være Al-Jazeera America. Det er i og for sig som navngivet af Kincaid det “mest komplette og direkte bedrag,” især med tanke på at Al-Jazeera er frontgruppe for mennesker, hvis inderste ønske er “Død over Amerika.”

Bedragets cirkel

I næsten et halvt århundrede var den frie verden under et hensynsløst angreb fra Sovjet kommunismen for overtagelse af verden. Under Den Kolde Krig, skabte Sovjet, eller på anden vis støttede man anti-amerikanske terrorgrupper i Mellemøsten (endnu en påmindelse om at nu da Sovjetunionen er borte, så fortsætter vi med at skulle leve under deres onde handlinger.)

Det er som en aldrig afsluttende spiral. Hvor Sovjet agenter, hvoraf nogle var i medierne, vildledte (eller forsøgte at vildlede) Amerikas fokus i Den Kolde Krig så marcherer nutidens terrorister direkte ind i Frihedens eget hus og overtager en stor del af medierne der, og hvis vi vover at sige noget om det, så ved vi jo at vor egen regering har forbudt udtrykkene “islamister” og endog “terrorister” fra alle officielle kommunikationsmidler.

Vil mon bedraget og svindelens spiral nogen sinde holde op med at køre rundt?


Læs del 2. her:
Læs del 3. her:
http://synopsis-olsen.blogspot.dk/2013/04/stalins-spioner-og-effekten-pa-nutiden.html

1 kommentar:

semit sagde ...

En ny agent fra SD - det svenske socialdemokrati - er intet mindre end antisemitisk og antizionsitisk

OMAR MUSTAFA er valgt ind i deres hovedbestyrelse og hvem er han?

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VvyrICqTVIg#!

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/samhalle/article16566023.ab

Related Posts with Thumbnails