torsdag den 4. april 2013

Eisenhower - Nixon - et tålmodigt partnerskab m. problemer

Et tålmodigt partnerskab -Eisenhower- Nixon           “Nå for søren” var den første reaktion. Skønt der er gået 40 så kommer der endnu en: En bog af endnu en af der Øst Kyst liberale skribenter - Pat Buchanan kalder dem, “det gamle sjakal-sjak afkom” - for at sparke til Richard Nixon endnu engang og i den proces smøre mere på karikaturen der er skabt billedet af manden i så megen af nutidens populariserende historiefortælling.

Det viser sig så ikke at passe. Jovist har Jeffrey Frank alt det som normalt ville gå for at have anti-Nixon forudsætninger. Tid som redaktør på Washington Post og New Yorker og forfatter til fire godt modtagne romaner, herunder “Washington Trilogy.” Men trods de bona fides forekommer Frank at være, om ikke beundrende, så ikke fjendtlig og måske endda sympatisk indstillet over for Nixon som en stræbsom politiker der kæmpede for at vinde Dwight D. Eisonhowers godkendelse, Eisenhower en af de helt store personer i det sidste århundrede.
.


Frank synes endog at tage hensyn til de forhold der nødvendigvis skulle udvikle sig mellem disse to unikke, og særdeles intelligente mænd, der kulminerede i at deres familier blev forenet gennem ægteskabet mellem Julie Nixon og David Eisenhower.

“Nixons første bekendtskab med Eisenhower” skriver Frank, “der var gammel nok til at være hans far, havde en særlig broderlig aspekt, dog uden megen hengivenhed.” Nixon mente at Eisenhower forventede “hurtig,og absolut lydighed,” og mens han tjente som Ike’s vicepræsident følte han sig ofte, “som en ung officer til møde hos den kommanderende general” - som han jo også var. Sådan så Eisenhower utvivlsomt også på Nixon: En junior og senere stabsofficer, med en særlig plads i organisationens rangorden. Senere skriver Frank ville Eisenhower komme til at værdsætte Nixons “logiske tankegang” og hans loyalitet. Han satte også pris på den støtte Nixon gav ham overfor den anti-kommunistiske højrefløj.

Problemerne opstod først da i 1952, kort efter Senator Nixon var blevet valgt som Eisonhowers partner i præsidentkampen, der dukkede nyhedshistorier op der bandt Nixon op med en hemmelig fond fra velstående donorer. Eisenhower var irriteret over at hans stadig uprøvede vicepræsidentkandidat, svækkede hans kampagne med det der kunne ligne en skandale, uanset hvor langt ude den forekom at være.

Han gav Nixon et valg, selvom det aldrig kom frem direkte, og Eisenhower foretrak at sende indirekte forslag gennem udsendige som Murray Chotiner og Guvernør Thomas E. Dewey, en politisk ven af Nixon og en Eisenhower favorit. Nixon var klar til at trække sig. Han fik sådan set at vide at han måtte klare sig selv.

I en tale der blev udsendt på live-TV fra El Capitan Theater i L.A. gjorde Nixon netop det. I det som blev kendt som “Checkers Talen” af forfatteren og jounalisten Sam Leith kaldt en “retorisk klassiker” gjorde Nixon rede for hver eneste cent han havde fået i donationer til sin kampagne. Da det var overstået, med et træk han kaldte “hidtil uset i politisk historie,” fortalte han sit publikum at han ville komme med “en fuldstændig finansiel orientering: Alt jeg har tjent, alt hvad jeg har brugt, alt jeg ejer.” Han henviste til Pat Nixon’s “beskedne Republikanske frakke” (de havde ikke råd til en minkpels). Han føjede til at der var en gave fra en støtte af familien som han havde til hensigt at beholde: En cockerspanielhvalp, ved navn Checker. Reaktionen var at Republican Partys hovedkvarter blev oversvømmet af 4 millioner kommunikeer.
General Eisenhower, så på fra Cleveland, hvor han skulle holde tale, skulle senere fortælle sit publikum: “Jeg har set mange brave mænd i barske situationer. Jeg har aldrig set nogen klare det på en sådan facon som Senator Nixon gjorde i aften.” Dog, skriver Frank, “var Eisenhower ikke ganske tilfreds med Nixons optræden.” For beslutningen om at holde Nixon ude af kampen var nu ikke hans, da Nixon foreslog at alle kandidaterne skulle åbenbare deres finanser, herunder Eisenhower. Men i situationen havde talen demonstreret at hans beslutsomme unge stabsofficer havde noget af det der extra, og da Nixon fløj hen for at mødes med ham i West Virginia, “kom Eisenhower op af trapperne” til flyet og omfavnede Nixon med ordene, “Du er min knægt.”  

Ifølge Frank kan dette dog diskuteres. Men måske, som han påpeger, selvom der var den stadige usikkerhed om Nixons relation til Eisenhower som ville gøre livet vanskeligere, “var der ingen mening i at formode at vigtige beslutninger om Nixons fremtid alene tilhørte Eisenhower.” Eller sagt på en anden måde, ville Nixon selv tage vare på sin fremtid og ikke være afhængig af General Eisenhower for ledelse. Eisenhower holdt af officerer der var i stand til at taget et initiativ.
 


I vid udstrækning følger Eisenhower-Nixon relationen, som Franks fortolker det, det store mønster der blev lagt i 1952. I 1956 trods Nixons tjeneste som en goodwill udsending der besøgte flere end 50 lande, og en udvidelse af hans indenrigspolitiske ansvar var der igen uofficielle tiltag for at erstatte ham, den mest bizarre drejede sig om Harold Stassen, der som Frank observerer, “havde en stædig karakter, og trods al hans medfødte intelligens, også en dumstædig karakter.”

Gennem Eisenhower årene og kriserne - Korea, Kina, Ungarn, Suez og Indokina, hvor Eisenhower nægtede amerikansk indblanding i 1954 - viste Nixon sig som en duelig og seriøs studerende af international affærer. En af hans opgaver som vicepræsident var at udføre det retoriske beskidte arbejde, ligesom Spiro Agnew og Joe Biden senere skulle komme til. Men det var i udenrigspolitik at Nixon kunne brillere, og Eisenhower var en uvurderlig og glimrende lærer. Det var da også i udenrigspolitik at Nixon senere skulle opnå sine største succeser som præsident.

Her finder vi så et af problemerne med Franks bog. Fordi Præsident Eisenhower døde blot et par måneder inde i Præsident Nixons første periode, alt for snart til at se at nogle af de udenrigspolitiske principper han havde overdraget Nixon bar frugt, kommer Eisenhower-Nixon beretningen til et anti-klimaks, og Frank opsummerer post-Eisenhower perioden i et for simplet kapitel med titlen “Hvad dernæst hændte.”

Således bliver vi på det tidspunkt da Richard Nixon begyndte at præge sine største succeser, i det store og hele ladt tilbage med Nixon Checkers, det at han tabte til Kennedy, fiasko som guvernør i Californien, årene ude af rampelyset. Sandt nok udelukker det også Watergate, og vi har Nixons ekstraordinære comeback i tresserne. Men en stor del af bogen er om Nixon som sorgens mand - kæmpende, tabende, tage sig sammen, forsøge igen. Der er kun lidt om Nixon der skinnede så strålende, omend kortvarigt, på den internationale scene, der med succes fik afsluttet krigen i Vietnam, fik rystet den stive internationale status quo, fik omkalibreret magtbalancen med sit forbløffende besøg i Kina i 1972, og dermed igangsatte begivenheder der ville føre til sammenbruddet af Sovjetimperiet, og han reddede Israel fra et truende militært nederlag.

I Vietnam, idet han havde Eisenhowers formaninger fra 1954 om involvering i en landkrig i tanke udførte han som historikeren Robert Merry kaldte det en et af de allerstørste stategiske tilbagetog i militærhistorien, og han gjorde det samtidig med et intenst hjemligt politisk pres, offentlig modstand og hyppig vold, men hele tiden holdt han presset på Nordvietnam samtidig med han systematisk trak amerikanske kampstyrker ud. Sydvietnam blev efterladt som en uafhængig nation, for blot senere at blive invaderet og besejret på grund af Kongressens uvilje til at indfri sine forpligtelser over for Sydvietnam.

Eisenhower døde før krigens udfald var afgjort. Men fra sin hospitalsseng to uger før valget, som Frank skriver, “sendte han Nixon et brev det var meningen skulle offentliggøres og konkluderede med ‘en sidste kommentar fra hjertet’ vedrørende Vietnam:

“Måske på grund af min baggrund har jeg betragtet med særlig interesse hvad du har gjort og sagt i kampagnens tumult om så delikat en sag om vor land som Vietnamkrigen. Du har stået stålfast og talt ærligt, trods det som må have været et tungt pres og med fristelser for at række ud efter populær støtte gennem uansvarlighed. Jeg komplimenterer dig især for dette; det passer på dig og det passer på vort land.
   
I et kapitel med titlen “David og Julie,” beskriver Frank et af de virkeligt ægte og lyse øjeblikke for både Nixons og Eisenhowers, da David Eisenhower, den tidligere præsidents barnebarn og Julie Nixon den nyvalgte præsidents datter blev gift i 1968 ved Marble Collegiate Church i New York. (Historien om deres forlovelse og famlende forsøg på at få de nødvendige godkendelser af familierne fortælles dog bedst i den forrygende Going Home to Glory: A Memoir of Life with Dwight D. Eisenhower, 1961–1969, af David Eisenhower med Julie Nixon Eisenhower.)
)


Ligesom Julie var en totalt hengiven datter (som Norman Mailer engang observerede efter at have betragtet Nixon med Julie og Tricia ved Republican Convention, en mand med døtre som dem kan ikke være så slem) var David et pligtopfyldende barnebarn. De var kommet sammen i et stykke tid, og sent i 1967, vidste de de måtte fortælle deres forældre og bedsteforældre at de ville giftes. Mamie Eisenhower svarede med stor glæde, og gav David sin mors forlovelsesring som han skulle give Julie.

Men problemet var generalen. David havde tilbragt meget af sin barndom på farmen i Gettysburg, hvor Eisenhower bragte ham til sammen med de klogeste og mest yndede af hans juniorofficerer, og David havde stor respekt for sin bedstefar. Han vidste hans bedstefar ønskede han skulle afslutte college og blive etableret før han overvejede giftermål. “I to dage undgik jeg ganske besynderligt at nævne forlovelse når Bedstefar var i nærheden,” sagde han og vendte tilbage til college uden at havde berørt emnet.

Men Mamie havde fortalt nyheden, og Eisenhower sendte sin godkendelse med posten: “Mamie fortalte mig om din telefoniske glædesrapport du og Julie har over hendes accept af din oldemors ring. Jeg er lykkelig for at I to har en så stor fælles kærlighed. I er begge den type mennesker der gennem deres liv vil berige Amerika.”

Det er præcist hvad de har gjort. Deres ægteskab har været eksemplarisk, med tre dejlige børn. Og for Ben Stein, Aram Bakshian og mig selv, der arbejdede i Det Hvide Hus under Watergate årene vi vil aldrig kunne glemme Julies ihærdige loyalitet overfor sin far og omsorgen for hans ansatte. Uanset hans ægte eller indbildte fejl havde Richard Nixon den fulde støtte fra en pragtfuld familie, der var hos ham til det sidste. Det har altså noget at sige om den mands karakter. 
 


I januar 1969 efter at have aflagt eden foran Højesteretsdommer Warren, gav Richard Nixon en 17 minutter lang “venlig og forsonende” tale: “Vi vil stræbe efter at lytte på nye  måder - til stemmerne af de som er ængstelige, de stemmer som ikke ytrer sig med ord, fra hjerternes stemmer - til de såredes stemmer, de banges stemmer, de stemmer der ... eller ikke er blevet hørt vil vi forsøge at få med.”


“Talen” skriver Frank, “kunne ikke have været mindre betydende end den som blev leveret af Jack Kennedy, med dens retoriske højdepunkter og Kold Krigs sprogbrug.” (Og den, kunne man føje til, være en advarsel om kommende problemer.)

Efter edsaflæggelses frokosten med sit nye kabinet og lovgiverne “løb præsidenten og hans følge ind i den vrede retorik som han netop havde talt om. Intet af det som hændte var før blevet set ved en indsættelse. Nogle demonstranter kastede med sten og flasker og røgbomber og æg mod de forbipasserende limousiner og råbte ‘Ho, Ho. Ho Chi Minh, NLF vil vinde.’”

Weekenden før indsættelsen ringede Eisenhower. “Det var,” fortalte Nixon, hans sidste chance for at sige ‘Hej Dick!’ - trods alt var det herefter ‘Hr. Præsident.’”

Derefter, er det efter Franks mening, nu meget mere en sag om at rydde op. Han karakteriserer indenrigspolitikken hos Nixon administrationen i de første måneder ikke så meget som en gentagelse af Eisenhower årene som et “laboratorium med politik, med kolber der boblede i hvert hjørne.” I udenrigspolitikken gjorde Nixon klar til at reparere forholdet til Vesteuropa, at forhandle våbenbegrænsninger med Sovjetunionen og normalisere det formelle forhold til fastlands-Kina.

Ved kort at behandle Richards Nixons sidste ekstraordinære comeback som forfatter og verdensmand sammenfatter Frank det hele. Han reflekterer over de “første måneder af 1969” - det som kunne have været årene da “det stadig var muligt at se bort fra den skrækkelige krig og få glimt af konturerne af et post-Eisenhower præsidentskab, der kunne være blevet præget af indenrigspolitisk innovation og kreativ politik, som i det mindste kunne have givet en illusion om en vedholdende fredelig periode.”

Som Margaret MacMillan, den canadiske historiker og forfatter til den forrygende  Nixon and Mao: The Week That Changed the World engang udtrykte det, “Selv historikere der ikke anerkender psykohistorie bliver uimodståeligt fristede når det drejer sig om Richard M. Nixon.” Men i det store og hele, selvom han er mere romanskribent end historiker, har Jeffrey Frank modstået fristelsen til at overanalysere, og i den proces har han givet os en særdeles veludført og gennemarbejdet, gennemforsket og stærk skreven undersøgelse af forholdet mellem to mænd, der spillede centrale roller i skabelsen af historien i det 20. århundrede.

Dwight D. Eisenhower har for lang tid side modtaget sin velfortjente gunst. Måske nu, med anvendelsen af gamle antagonismer, at de ideologiske fjendtligheder falmer, af det gamle “sjakal-sjak” bliver færre og ved fremkomsten af nye generationer af skribenter og historikere vil Ike’s partner endelig modtage sin gunst.
.        

About the Author

   
John R. Coyne, Jr. a former White House speech-writer, is co-author with Linda Bridges of Strictly Right: William F. Buckley Jr. and the American Conservative Movement (Wiley).


By Jeffrey Frank
(Simon & Schuster, 434 pages, $30)

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails