søndag den 6. oktober 2013

Faren ved isolation!

Tragedien ved isolation            

               

                                                              
I det 20. århundrede var de to mest dominerende forklaringer fra intellektuelle i Vesten på ulighederne i uddannelser, økonomi og på andre områder de racemæssige forskelle i evner (i de første årtier) og (i de senere årtier) derpå racediskrimination.                                 
I begge perioder var intelligentsiaen ikke modtagelige for andre forklaringer. I hver periode var de overbevist om at de havde Svaret - og afviste og forhånede de som kom med andre muligheder. .

Forskelle i de mentale tests blandt forskellige race- og etniske grupper blev brugt som bevis på medfødte genetiske forskelle under den Progressive æra tidligt i det 20. århundrede.                                     
Progressive betragtede kendsgerningen, at gennemsnits intelligenskvotienten var højere hos hvide end gennemsnittet hos sorte, som det afgørende bevis på genetisk determinisme.

Når man ser nærmere på data fra de mentale test, så viser det sig imidlertid, at der ikke kun var individuelle sorte med højere IK end de fleste hvide, men også at der var hele kategorier af hvide der lå på linje med eller under de sortes prøver.

Blandt de amerikanske soldater man mentaltestede under 1. Verdenskrig scorede hvide soldater fra Georgia, Arkansas, Kentucky og Missisippi lavere end sorte soldater fra Ohio, Illinois, New York og Pennsylvania.

Blandt andre grupper hvide, fik de med gennemsnitsscoren ikke mere end gennemsnitsscoren blandt sorte, herunder de fra forskellige isolerede bjergområder i USA, og så de som boede på Hebriderne ved Skotland, og de som boede i isolerede samfund på Storbritanniens øer.

Når man ser på hvad der i det store og hele udrettes og præsteres så er folk der bor i geografisk isolerede miljøer rundt om i verden de som også halter bagefter de folk som befinder sig i et større mere åbent kulturelt univers, uanset racetilhørsforholdet på disse isolerede steder.  

Da spanierne opdagede De Kanariske Øer i det 15. århundrede fandt de et folk af den kaukasiske race der levede på et stenalderniveau.
 
Mange samfund i bjergområder rundt om i verden har også været isoleret, i særlig grad før de moderne transport- og kommunikationsmuligheder blev udbredt.

Disse bjergsamfund var ofte ikke kun isoleret fra verden udenfor, men også fra hinanden, selvom de ikke lå længere borte end en krage kan flyve, men de var adskilt af svært tilgængeligt bjergterræn.

Som den ærværdige franske historiker Fernand Braudel udtrykker det, “Livet i bjergene haltede hele tiden bag efter livet på sletten.” Et mønster præget af fattigdom og tilbageståenhed kunne man finde fra Appalacherne i USA til Rif Bjergene i Marokko, Pindus Bjergene i Grækenlandt og bjergområderne på Ceylon, Taiwan, Albanien og Skotland.

Kulturel isolation grundet geografiske faktorer berører ikke kun menneskene i isolerede bjergområder eller på øer der ligger langt borte fra det nærmeste fastland, men også mennesker der er isoleret på grund af ørkener eller en mangel på farbare vandveje - eller blot en mangel på dyretransport, som det var tilfældet på den vestlige halvkugle da europæerne ankom og medførte heste som de oprindelige folk ikke kendte (indianerne).

Kulturel isolation kan også skyldes regeringsbeslutninger, som da regeringerne i Kina i det 15. århundrede, og i det 17. århundredes Japan bevidst isolerede deres folk fra verden udenfor. På den tid var Kina verdens førende nation. Men man mistede den føring p.g.a. århundrederne med isolation.
 
Undertiden skyldes isolation en kultur der ikke vil tage ved lære af andre kulturer. Det arabiske Mellemøsten var engang mere fremadskuende og avanceret end Europa, men mens Europa lærte af Mellemøsten har det arabiske Mellemøsten ikke oversat så mange bøger fra andre sprog til arabisk på tusind år som Spanien oversætter til spansk om året.

Ud fra denne baggrund så påfører race- og etniske ledere rundt om i verden, der fremmer en separat kulturel “identitet” et alvorligt handicap på deres eget folk.

Isolation har holdt mange folk tilbage i mange lande og i århundreder, En sådan social og kulturel isolation tjener nutidens etniske lederes interesser.

De har ethvert incitament til at fremme isolation. Det er en gift der smager sødt.

Thomas Sowell is a senior fellow at the Hoover Institution in Stanford, Calif. He is the author of 28 books,
Thomas Sowell is a senior fellow at the Hoover Institution in Stanford, Calif. He is the author of 28 books, including "Dismantling America" and "Basic Economics: A Common Sense Guide to the Economy."

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails