onsdag den 2. oktober 2013

Forskellen på USS Reagan og USS Obama


Bernie Planck

Da Ronald Reagan blev svoret til embedet som præsident stod vort land overfor mange kriser: En ubærlig høj inflation, høje skatter, en økonomi i nedtur, øget kriminalitet, muslimer der holdt være borgere som gidsler, Sovjet der kæmpede en krig i Afghanistan og andre uroligheder i udlandet. Efter Jimmy Carters katastrofale præsidentskab havde de fleste amerikanere mister tilliden til vort land.

Et år inde i Ronald Reagans triumferende præsidentskab var inflationen gået ned med 66%, skattetaksterne med det halve, økonomien i fremgang, kriminaliteten faldt, gidselkrisen blev straks overstået, Sovjet trak sig ud af Afghanistan, vi blev igen respekteret blandt verdens nationer, og forbrugertilliden var rekordhøj.

Således var det rigtigt og anstændigt, da det var på tide at navngive et af de meste effektive og slagkraftige hangarskibe i verden, at vi som en stolt nation kunne døbe det USS Ronald Reagan.

Overvej nu resultaterne fra årene med Obama administrationen og det er ikke nogen overraskelse at det fartøj der meget præcist skildrer præsident Obamas resultater med økonomi og udenrigspolitik. Her skildres for mine læsere så forskellen mellem USS Ronald Reagan og USS Barack Obama.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails