lørdag den 4. januar 2014

Møntens budskab - "pas dig selv!"

En krone tjent   

Billederne i denne artikel er af Fugio centen, den første mønt der blev slået af United States i overensstemmelse med Constitution. Man anser den som den første officielle mønt fra USA, og den er meget efterstræbt i dag blandt samlere. Som man tydeligt kan se af billedet står der ikke på mønten “In God We Trust” eller “E Pluribus Unum”. I stedet læser man - forbløffende “Mind Your Business.”
   


Var den første amerikanske mønt regeringens måde at kræve vi ikke skulle være så nævenyttige? Muligvis ikke - fordi den var designet af Benjamin Franklin, der som bekendt ikke undlod enhver lejlighed til at komme med en gådefuldhed.


Den 28. december 1735, udgav  Franklin -- pseudonymet "Richard Saunders" -- den første udgave af Poor Richard's Almanack. Almanakken som han udgav i de næste 25 år, er måske bedst kendt for sine aforismer - kunstfærdigt udformede visdomsfraser fra den mand der nu pryder 100 dollars sedlen.


Udgaven i 1735 indeholdt for eksempel en snedig observation om privatlivet: “Tre kan meget vel holde på en hemmelighed, hvis de to af dem er døde.” Den indeholdt også hans måske mest berømte råd i rytmeform: "Early to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise." Og i en anden udgave Almanack,siger han så bekendt ikke “en krone tjent er en krone sparet.” Det ægte råd og citat er  "A penny saved is twopence dear.")


Disse små hips giver os indsigt i Franklins værdinormer. Vi ved han virkelig troede på hårdt arbejde og at man skulle økonomisere med sin tid, for det var nøglen til en succesrig forretning, og at spare var også nøglen til livslang velstand. Ydermere ved vi, at Franklin ikke blandede sig i andres affærer - han kom derimod med uopfordrede konstante råd. Alt taget i betragtning så må det derfor være usandsynligt at den primære betydning af møntens råd var “pas dig selv” som vi i dag siger.


Mønten selv lader formode det. På den samme side som “Mind Your Business” er ordet “Fugio” latin for “jeg flygter,” eller “jeg flyr.” Ifølge Wikipedia, mener mange historikere at dette sammen med billedet af solen udgør en rebus - solen/soluret betyder tiden og med “fugio” betyder det at “tiden flyver.” Og “tiden flyver, pas dig selv” synes som et godt råd for de som driver en virksomhed.   


Bagsiden giver en anden grund til at tro at “mind your business” ikke er en instruktion til indehavere om at holde sig for sig selv. Der er tretten sammenvævede kædeled, der hentyder til de oprindelige 13 amerikanske kolonier, og ordet “We Are One.” Det ville være mærkeligt at formode at folket skulle passe sig selv når man tager denne tydelige opfordring til enhed i betragtning. Franklin fortalte helt sikker virksomhedsejerer og mænd som dem at de skulle holde øje med deres butikker og deres bogholderi.


Men det ville ligne Franklin dårligt om han ikke benyttede denne lejlighed helt bevidst. Talemåden “mind your business” er forløberen til mere moderne frase der siger vi skal holde næsen ude af andres affærer. Google har et værktøj der hedder Ngram Viewer der nævner visse fraser i bøger baseret på, hvornår bøgerne blev udgivet. Hvis du ser på grafen “mind your business” versus “mind your own business” så er førstnævnte relativt mere populært indtil sent 1700 tallet - da mønten blev slået - og i 1830’erne blev “mind your own business” på dramatisk vis mere almindelig. Der er grund til at tro at frasen “mind your business” dengang betød det som “mind your own business” gør i dag, afhængig af konteksten. (klik her)


Ikke som en overraskelse så er den mest sandsynlige konklusion som
Wikipedia foreslår, at Ben Franklin var en smule sarkastisk - og benytter landets første mønt til det formål.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails