søndag den 2. oktober 2011

Kan Afrika reddes?

Kan Afrika reddes? 
De kommer med olie fra Egypten, etioperne iler til Gud med fulde hænder.
~ Salme 68:32
Prolog

Kan Afrika reddes?

Som med alle nationer helt tilbage til oldtiden, hvis Afrika tager de rigtige beslutninger, så ja - men hvis Afrika fortsætter med at tage de forkerte beslutninger med deres ledere, religiøs, økonomisk og politisk filosofi, er det dømt til, at det store flertal af dets befolkning i al væsentlighed kommer til fortsat at leve som under Stenalder forhold, behersket af nogle få hensynsløse, tyranniske sorte ledere og deres legioner af kroniske autokrater, der siden afslutningen på den hvide Koloni Periode (1960), er fortsat med at plyndre og hærge Afrikas enorme naturressourcer mens folket under et lever i under et i praksis 'frivilligt' slavelignende forhold - et ansigtsløst, sjælløst prolevariat som tænder på et tandhjul i den enorme marxistiske socialistikse statsmaskineri der langsom nedslider til døde,  kollektive drømme, i håb om og søgen efter lykken.  Et proletariat uden 'ansigter', uden sjæl 

Der er i praksis ingen fri markeds kapitalisme i Afrika, ingen republikker med moral med baggrund i naturlig lov, sandhed, Gud og den oprindelige hensigt som Amerikas grundlæggende fædre opstillede. Uden disse grundforudsætninger for civilisation eksisterer over Afrika, kan ordene af vor største præsiden George Washington da komme til at ske i Afrika? - Det er umuligt at styre retfærdigt (nogen) nation uden Gud og Bibelen. 


Mrs. Vaught's sjette klasse (cirka 1972)


En lille dreng på 11 var fascineret af den store flotte globus i Mrs. Vaughts' klassseværelse i sjette klasse på Lillibridge Elementary School i det østlige Detroit. Man fremstiller ikke globus så store, tunge og solide mere. Jeg husker jeg så på de enorme lande i Afrika og derpå tusinder af kilometer nordpå til de relativt små lande i Europa og undrede mig såre i hjertet: Hvordan i alverden kunne de små lande befolket med hvide fuldstændig erobre og dominere de store lande i Afrika, tidligere kendt som "Det Mørke Kontinent," befolket med sorte under Koloni Perioden (1885-1960)?


Når nu en lille uvidende sort knægt fra Detroits ghettoer kunne stille sådanne spørgsmål for 40 år siden, hvorfor kan vore ph.d. venstreorienterede så ikke svare på de spørgsmål i dag?


Spring Arbor University


Jeg har netop afsluttet at undervise i historie om Afrika på Spring Arbor Universitetet. Mine elever - Kai Mason, Diane Bradley og Danard Harvard - er meget kvikke individer, og jeg tror de lærte en del om kontinentet. Imidlertid var der mange flere ting jeg gerne ville have undervist dem om vedrørende Afrika, men havde ikke tid til det med vores korte fem uger sammen, herunder yderst lærerige lektioner om Afrika, men også om det sorte Amerika, om det socialistiske Amerika og om os selv.


I en frisk artikel jeg skrev "Brev vil Generation X" var følgende passage om den lange skamfulde og tragiske historie om slaveriet i Afrika: 
Et fremherskende ledemotiv i dette brev er paradoksen med frivilligt slaveri - sorte amerikanerne har været de evige ofre for slaveriet - først i deres oprindelige stammer indbyrdes (daterende sig helt tilbage til oldtiden), araberne og den muslimske menneskehandel med afrikanere (7. århundrede til nutiden), det europæiske slaveri (1450-1900) Koloni Perioden (1880-1960) og endelig den mest ikke bemærkede, og således den mest nederdrægtige form for trældom, frivilligt slaveri, der ironisk nok stammer fra Borgerrettighedstiden med MLK (Martin Luther King) og Borgerrettighedsbevægelsen (1955-1970).


Det var den notorisk racistiske præsident Lyndon Baines Johnson der i samarbejde med MLK og Borgerrettighedsbevægelsen fremførte den Goebbels lignende Kæmpe Løgn at forbundsregeringen gav borgerrettigheder til de sorte amerikanere - ukrænkelige rettigheder som hvert menneske allerede besad under naturens lov og U.S. Forfatningen.
Hvis amerikansk politisk historie har lært os noget så er det at socialister, progressive og deres legioner i Det Demokratiske Parti helt og aldeles ikke er til at skille fra fascismen i alle den mange udtryksformer og manifestationer - demokrati, liberalisme, progressivisme, marxisme, socialisme, positivisme, feminisme, særrettigheder, bøsserettigheder, rettigheder til dværge - eller hvad enhver småskør venstreorienteret kalder politikken; det er alt sammen det samme gigantiske hykleri designet, især fra begyndelsen, til at opsplitte, erobre og salveholde Vi Folket: at gøre borgerne (i uanset hvilket land) til frivillige slaver for den altid større blivende socialistikse regering, der er mod vor jødisk-kristne traditioner, naturens lov, kapitalismen, fornuften, den oprindelige hensigt hos Amerikas grundlæggende fædre, og menneskehedens evige længsel efter at være frie.

Den muslimske plage


Afrika er nærmest opdelt i to dele: Nordafrika der er domineret af muslimske og arabiske nationer, og i århundredernes løb har Islam spredt sig ved blodsudgydelser og ved sværdet forudsigeligt mod syd og mod "det sorte Afrika" eller Sub Sahara Afrika, der befinder sig syd for den såkaldte Sahel grænse. Resultatet af den stødig større muslimske plage i Afrika har fornylig være udstillet i overskriften "Sudan fejrer at være blevet en nation, og forbereder sig på udfordringerne."
Sydsudanesere forsamlet 8. juli forsamlet i hovedstaden Juba for at fejre uafhængigheden

Hvorfor skulle Afrika dog have brug for endnu et land? Fordi det islamiske hegemoni i den region helt bogstaveligt forårsagede, at det muslimske Nordsudanske folkemord i Darfour borgerkrigen (nærmer sig 500000 mord siden 2003) og andre overgreb gennemsyrede det i altovervejende grad kristne og animistikse Sydsudan, et meget fattigt land på størrelse med Texas med kun 150 kilometer asfalterede veje.

Epilog


Den store tyske videnskabsmand Albert Einstein definerede engang vanvid på denne måde: "Sindssyge gør det samme igen og igen og forventer forskellige resultater." Ifølge 2010 statistikker, er ni af de 10 fattigste lande afrikanske med en årligt bruttonationalprodukt per indbygger på under 800 dollars om året.


Hvis Afrika skal overleve og trives så skal der ske tre ting: 1) Alle de morderiske marxistiske-socialistiske tyranner fra fortiden skal foragtes, forhånes, tvinges fra embedet og dømmes for deres forbrydelser mod menneskeheden; 2) Den afrikanske stamme- og 'vennepolitik' og de marxistiske økonomiske systemer skal erstattes af det frie markeds kapitalisme over hele kontinentet; 3) Afrika skal vende sig bort fra sin stamme- hedenske heksekraft og muslimske traditioner og angre og vende sig til Herren, for hvis de billioner der betales i "hjælp" til Afrika fra FN, europæerne og amerikanerne siden 1960 ikke har ført Afrika fremad på vejen til velstand, så kan kun Herren redde nogen nation.

Read more: Can Africa be saved? http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=324949#ixzz1Swj2Wmx0

1 kommentar:

Anonym sagde ...

Der vil gå mindst hundrede år endnu, før Afrika er moden til at træde ind i verdenssamfundet.
Kolonitiden blev afbrudt for hurtigt.

falkeøje

Related Posts with Thumbnails