torsdag den 20. oktober 2011

Kys EU godnat!

Kys Den Europæiske Union godnat

Alan Caruba

Den 15, oktober i Paris gav en gruppe af finansministre og centralbanker kendt som G20, og som repræsenterer de store nationer, en frist til den 23. oktober for EU til at finde en vej ud af de finansielle kriser der flår i EU og dets økonomiske struktur. Vær ikke for optimistisk. Om ikke nu, så i den nærmeste fremtid vil EU kollapse af den ældste grund - national suverænitet og national egeninteresse.
Hvis du besøger Wikipedia og finder “European Wars” vil der poppe en list op der er adskillige sider lang, endda med lille skrift, begyndende med De Trojanske Krige, 1193-1184 f.v.t. Romerne besejrede alle i et stykke tid. Spanien forsøgte at invadere England. For en stund invaderede Napoleon alle. Der var 100 års krigen, 30 års krigen og krige om dit og dat. Det må være tilstrækkeligt at sige, at europæerne har en lang, lang historie med krige mod hinanden. 1. Verdenskrig fattiggjorde dens deltagere og førte til 2. Verdenskrig. Efter ødelæggelsen i 2. Verdenskrig og med Sovjetunionen som en trussel fra Øst, konkluderede de europæiske ledere at den eneste mulighed for at undgå fremtidige krige eller bliver løbet over ende af Den Russiske Bjørn var at skabe en slags United States of Europe.
I en nylig udgivet bog “Afslutningen på EURO’EN” med undertitlen “den usikre fremtid for EU” bringer Dr. Johan Van Overtveldt, chefredaktør for Trends, Belgiens førende ugemagasin om økonomi og forretningsliv, os gennem den Europæiske Unions historie og skabelsen af den fælles valuta EURO’en.

For mennesker som jeg der takker en nådig Gud for at Internet banking gør det muligt faktisk at holde øje med min bankkonto er Overveldts bog både en velsignelse og en udfordring, fordi den behandler nogle meget komplekse finansproblemer. Han kommer også med megen nyttig historie så man kan forstå fortiden og skue ind i fremtiden.
Min viden om historie var tilstrækkelig til at jeg havde gevaldig tvivl om oprettelsen af EU, og det ser ud til at min pessimisme bekræftes. “Mens bestræbelserne med europæisk integration uden for nogen som helst tvivl har bidraget til fred på kontinentet,” påpeger Overveldt på “mindst tre faktorer der også er i spil.”
“Først og fremmest har et bredere samarbejde og rådgivning,” været dagens orden siden afslutningen af 2. Verdenskrig.
“For det andet har tilstedeværelsen af af amerikanske tropper i Europa, og især i Tyskland, hjulpet med til at fastholde den militære status quo.


"For det tredje fornemmelsen under Den Kolde Krig af ‘en fælles, ikke-demokratisk fjende været med til at øge samarbejdet og sammenholdet blandt Vesteuropas nationer.”


Derpå påpeger Overtveldt de centrale svagheder ved EU. “Historien lærer os, i særlig grad, at manglen på en ægte politisk union er en stor barriere for holdbarheden af en monetær union og dens eneste valuta.” Problemet for EU og EURO’en er “tabet af en uafhængig valutapolitik” fordi det som fungerer for Tyskland ikke nødvendigvis fungerer i Frankrig, Spanien, Italien og de andre EU medlemmer.
Dette er blevet ganske så åbenbart nu da Grækenland vakler på fallittens rand på grund af gæld, og smitten fra denne gældskrise truer med at sprede sig. Sagt ganske enkelt, er tyskerne ikke tilbøjelige til at “kautionere” for grækerne, fordi tyskerne har en udbredt konservativ holdning når det drejer sig om deres finansielle forhold, mens grækerne var tilbøjelige til at fifle med regnskaberne og skabe sig en enorm gæld. I tilgift må Grækenland, Portugal og Irland sandsynligvis finde at de ikke har noget andet valgt end af forlade EU, og Spanien, Italien og Belgien har også deres problemer. Føj bot Frankrig til den liste, for den sags skyld.


Den finansielle gældskrise i U.S. har uden tvivl været med til at sætte fart i den proces, men vor regering kautionerede for bankerne af den simple grund at der bare ikke var noget andet valg. En eller to storinvesteringsbanker fik lov af gå fallit, andre blev hjulpet under tvang, men en nation uden et fungerende banksystem er intet andet et streger på et kort.
I en frisk klumme af Patrick J. Buchanan med titlen “Er den Nye Verdens Orden i Opløsning?” bemærker han at “økonomisk nationalisme” er i fremvækst i Europa ligesom han advarer mod den tåbelige amerikanske tendens med at man ‘underskriver’ sin suverænitet bort ved at slutte sig til globalistiske organisationer - fra Forenede Nationer til World Trade Organizxation, sammen med en bunke traktater og aftaler.At hele industrier i U.S. er blevet ‘eksporteret’ har været et resultat mens “fremkommende magter som Kina, Indien og Brasilien kræver at være undtaget fra restriktioner som de udviklede lande søger at få indført.” Verden er et grumt sted at leve i. Månen og andre planeter kan vi imidlertid ikke bebo, og så er der tilmed ikke kabel TV.
Mens amerikanerne forfængeligt ser hen til deres Kongres for at den skal få styr på overforbruget fra tidligere og nuværende administrationer har resten af verden, der er beskyttet af vor militære styrke og moralværdier, besluttet at den ikke skal give os samme opmærksomhed som i tidligere tider.
Således skal vi helt sikkert være vidne til EURO'ens død, og EU’s opløsning mens kontinentet vender tilbage til dets normale niveau med nationale egeninteresser, som man egentligt godt kunne argumentere for ikke er så ringe i en konkurrencepræget verden. 
Selvfølgelig så længe de nationer vælger ikke at erklære krig mod hinanden.  

FamilySecurityMatters.org Contributing Editor Alan Caruba writes a daily commentary, “Warning Signs”, posted on his bloghttp://factsnotfantasy.blogspot.com. An author, business and science writer, he is the founder of the National Anxiety Center. His book, “Right Answers: Separating Fact from Fantasy”, is published by Merrill Press.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails