mandag den 3. oktober 2011

Muslimsk Nobelprisvinder Abdus Salam

Bernie Planck

Fysikeren Abdus Salam blev født i det udelte Indien (Punjab, Britisk Raj) i det som nu kaldes Pakistan. Han modtog landets eneste Nobel Pris i fysik i 1979 for sin elektro-svagstrømsteori. Wikipedia bemærker at "Salam besidder den ære at være den første pakistaner og den første muslimske Nobel Pris Modtager i videnskab," hvilket kun er er halv sandhed. Har Gobind Khorana blev også født i Pakistan og modtog Nobel Prisen i Medicin i 1968.

Før jeg fortsætter ville jeg gerne understrege, at Salam, den eneste muslim der har modtaget Nobel Prisen i fysik delte prisen med Sheldon Glashow og Steven Weinberg, der begge tilfældigvis er jøder (der er 48 jøder der har vundet Nobel Prisen i fysik).


Jeg betragter hengivne muslimer som en trussel mod den moderne civilisation, selvom Salam var en hengiven muslim så var han også endnu mere en 'hengiven' fysiker, og dette tror jeg lader ham være et godt menneske.


Trist nok blev han landsforvist i 1970'erne fra det fædreland han elskede, fordi han var medlem af en obskur sekt kaldet Ahmadis. Nogle kilder fastholder imidlertid at Salam forlod Pakistan i protest efter at Pakistans parlament vedtog en lov der erklærede Ahmadiyy Muslim Samfundet for ikke-muslimer.

grave of Abus Salam
Abdus Salams grav - Ordet muslim er slebet bort  Photo Credit: Wiki

Til trods for Pakistans afvisning af ham forblev han loyal overfor sit land og arbejdede utrætteligt for at fremme videnskaben i den islamiske verden. Han udførte lobbyarbejde i islamiske nationer og donerede en procent at deres eksportindtægter til at hjælpe med til at oprette et internationalt forskningscenter, hvor videnskabsfolk fra hele verden kunne mødes og udveksle ideer og viden.  Selvom han var et geni i fysik, så kræver det ikke et geni at regne ud, at hans bestræbelser var nytteløse da muslimske nationer, som jeg skrev i Olierige muslimer er fattige på videnskab, bruger næsten ingenting på forskning. 


Salam fik til sidst sit internationale forskningscenter, dog ikke i Pakistan, men i Trieste, Italien.
Nu følger den virkelig sørgelige del af historien:
Abdus Salam døde i 1996 i en alder af 70 i England efter lang tids sygdom. Hans lig blev bragt tilbage til Pakistan og begravet i Bahisti Maqbara, en Ahmadiyya begravelsesplads af Ahmadiyy Muslim Community i Rabwah, Pakistan, ved siden af hans forældres grave. 

Gravstenen (se foto foroven) på hans grav lød først -"Første muslimske Nobel Pris Modtager," men på grund af Salams tilknytning til den muslimske Ahmadiyya sekt blev ordet "muslim" senere fjernet på ordre af de lokale myndigheder, og dermed står der blot det intetsigende "Første Nobel Pris Modtager." 


Jeg læste engang, at nationer der ikke vil ære deres store borgere vil ophøre med at skabe flere. Sådan er tilfældet med Pakistan og med alle muslimske nationer.

Note


02 Juli 2008 - New Scientist,
Salam står som den største fysiker i den islamiske verden i 1000 år. Ikke siden det 11. århundredes matematiker Ibn al-Haytham har der været en mere indflydelsesrig figur på det område.

Salams hovedinteresse i livet var imidlertid ikke religionen, men fysikken. Hans geni efterlod sig kendetegn hvor han drog hen. Cambridge, Princeton, Imperial College London og endelig Trieste. Årtierne efter krigen gav formidable fremskridt i vor forståelse af atomernes verden. Sammen med Steven Weinberg og Sheldon Glashow skabte Salam en teori, der knyttede elektromagnetismen og de svage kernekræfter sammen, en af de smukkeste og mest magtfulde ideer i fysik.


Wikipedia, Ordinance XX
Ifølge denne forordning er Ahmadis udelukket fra brugen at nogen ærefulde titler og hæderskendetegn specifikt med det profetiske samfund, fra at bygge moskeer og kalde Adhan, fra at foretage muslimske gudsdyrkelsesgerninger og fra at citere fra Koranen iog Muhammads hadith.
Strafferammen kan gå til op til to års fængsel for den der pågribes i noget af det ovennævnte. Ifølge Ahmadis påstande om forfølgelse af staten kriminaliserer denne forordning hverdagslivet for Ahmadis, at recitere Kalima (den muslimske trosbekendelse) og hilse med fred på muslimerne måde er en kriminel krænkelse for Ahmadis i Pakistan.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails