torsdag den 6. december 2012

Det arabiske forårs dødfødsel


Det arabiske forårs dødfødsel

Her fornylig fuldførte FSM et interview med Dr. Mark Gabriel.

Situationen i Egypten nu for tiden minder os om situationen i begyndelsen af 2011, det som blev kendt som Det Arabiske Forår. Endnu engang samles mennesker på Tahrir Pladsen og de demonstrerer. De protesterer mod de seneste dekreter der giver præsident Mohammed Morsi nærmest ubegrænsede magtbeføjelser - dekreter udstedt af præsident Morsi selv. Masserne ønsker Morsi skal tilbagekalde sine dekreter. Som en følge heraf er det på tide at høre Dr. Gabriels vurdering af disse begivenheder i det urolige Mellemøsten. ‘

FSM:   Dr. Gabriel, hvordan ser du på udviklingen i Egypten siden Morsi kom til magten og, hvordan ser du på fremtiden for Egypten? Er Morsi blot endnu en diktator?

MG: Vi skal være klar over at Morsi er Islamist, selvom han og andre repræsentanter for Det Muslimske Broderskab præsenterer sig selv for verden som moderate. Jeg er ikke bekymret over om Morsi bliver blot endnu en diktator, jeg er meget mere bekymret for at Morsi bringer Egypten under et styre med Islamisk lov. En nation styret af Sharia, det er den værste form for diktatur man kan forestille sig - et religiøst diktatur.

Faktisk forventede jeg at Morsi ville sikre og indføre islamistisk magt stille og roligt og uundgåeligt, at på en så underfundig måde, at folket end ikke ville kunne erkende det før det ville være for sent at forhindre det. Derfor er jeg glad for at Morsi handler så åbenlyst, at det moderate borgerskab straks kunne se, hvad der var ved at sket og at de fik chancen for at organisere og stå op imod disse meget bekymrende nye regler. Jeg håber de vil være i stand til at hindre at radikal islam breder sig.

Dette vil imidlertid ikke blive let da islamisterne er talrige og også godt organiserede. Men der er håb. Det gode er at mellem de to største islamist grupper - Det Muslimske Broderskab og Salafisterne - er der ingen enighed. Og som Bibelen siger: Ethvert kongedømmer der er i splidt med sig selv vil gå til grunde og enhver by eller hus i splid med sig selv vil ikke bestå. Mattæus 12:25.

Salafisterne har for eksempel fornylig erklæret at pyramiderne og Sfinxen burde rives ned, fordi de er objekter for falsk tilbedelse. Jeg er glad for at Salafisterne viser deres ekstreme holdninger så tydeligt. Dette vil forhindre at endnu flere egyptere vil støtte dem. Imidlertid kan vi ikke ignorere islamisternes indflydelse i Egypten, de er ved magten samman med Morsi, og derfor håber jeg af Vesten vil spille en aktiv rolle i dette problem.

FSM:   Vedrørende det internationale forhold mellem Egypten og Amerika ringede Udenrigsminister Hillary Clinton til den egyptiske udenrigsminister Mohamed Amir og fortalte ham at USA ønsker at se præsident Mohamed Morsi dele magten i Egypten. Kunne dette være et tegn på at Obama administrationen vil ændre holdning til Morsi regimet? Husk at, da Hillary Clinton første gang kom på besøg i Egypten, da ville den nyvalgte præsident Morsi ikke give hende hånden.

MG:  Jeg håber så sandelig at Amerika vil være kontant, men igen så kunne det være et godt tegn at Morsi handlede så dristigt. Hvis Amerika blot overbeviser Morsi om at gå lempeligere frem da kunne det være endnu vanskeligere at handle.

FSM:  Dr. Gabriel, hvad med udviklingen af de internationale forbindelser mellem Egypten og USA?

MG:  Set fra Egyptens side, da er fjendtligheden over for Vesten voksende. Hændelser som den offentlige afbrænding af Koranen og filmen Muhammad bliver der hele tiden mindet om i offentligheden og forstærket af Det Muslimske Broderskab og andre kræfter i Egypten og andre steder for at give mere næring til fjendtligheden. De fem amerikanere fra Californien med tilknytning til Koptiske kristne, de som var de samme som i det store og hele var ansvarlig for den film er blevet idømt dødsstraf af Egyptens Kriminal Domstol. Dette viser, hvor alvorligt de egyptiske herskere betragter den form for angreb mod Islam.

Siden begyndelsen af hans præsidentskab har Obama forsøgt at få et godt forhold med den muslimske verden. Under hans besøg i Cairo, Egypten, juni 2009 forsøgte Obama at bygge bro ved at henvise til sin muslimske opvækst. Han har lavet forstå han er en god ven af Det Muslimske Broderskab, og at Amerikas tøven med at blande sig lige nu er i overensstemmelse med Obamas samtykke med Broderskabets holdning.

FSM:  Denne rapport om Det Muslimske Broderskab har rejst spørgsmål om, hvor tæt Obama er på Islam. Igen og igen dukker spørgsmålet op, om Obama måske er, eller stadig er muslim.
Her fornylig var der endnu en diskussion i medierne der rejste spørgsmålet om, hvorvidt Obamas guldfingerring er en Shahada ring. Altså en ring med den islamiske trosbekendelse, “Ingen Gud uden Allah.” Billeder af ringen er blevet offentliggjort og har været verden rundt. Du er faktisk citeret for at hævde at Obamas ring er en Shahada ring. Hvad viser det om Obama?

MG:   Lad mig blot sige at jeg ikke er enig i at det er en Shahda ring. Artiklen du henviser til siger jeg undersøgte fotos og konkluderede at den første halvdel af Shada er inskriberet på den. De andre udtalelser artiklen citerer var baseret på “om nu ringen var en Sahada.” Uheldigvis var der nogen forvirring. De første billeder jeg så var ret så uskarpe. Disse billeder fik det til at se ud som noget der kunne ligne en Shahada. Jeg ville meget gerne have haft lejlighed til at se nærmere på dem ,og så komme med en endelig konklusion før artiklen blev udgivet, men det nåedes ikke. Nu har jeg set meget bedre billeder, og mener ikke det er en Shahadaring. Jeg aner heller ikke hvad ringen betyder, om noget.

Disse billeder blev vist i de arabiske medier over hele den arabiske verden - altid i forbindelse med rapporten om at Obama har en Shahada ring. Interessant nok, rejser der ikke i en eneste af disse artikler den mindste tvivl om det virkelig er en Shahada ring. Måske viser dette hvor meget de første billeder fik det til at ud som den arabiske skrivemåde for “Ingen Gud uden Allah.” (læs denne på synopsis)
 
FSM:   Hvordan havde du det da du første gang så billederne der lignede en Shahada ring? Formodede du at Obama var muslim? Hvis ja, - var det så en overraskelse?

MG:  Faktisk var jeg slet ikke overrasket. I mange muslimske lande er det ganske almindeligt for muslimske mænd at have en Shahadaring. For det første voksede Barack Hussein Obama op i et muslimsk land. Han var omgivet af en muslimsk stedfar fra Indonesien og i årevis kom Obama i en muslimsk skole (en såkaldt “madrassa.”) Derfor ville det ikke have været nogen stor overraskelse for mig om han har en Shahadaring, især fordi jeg kan se indflydelsen fra hans islamiske baggrund i hans opførsel og attiude.

For eksempel: Når Obama nævner navnet på Muhammad, Islams Profet så plejer han at sige: “Muhammad må fred være med ham.” Således siger enhver muslim når han benytter navnet Muhammad. Endnu et eksempel: Da Obama mødtes med Kongen af Saudiarabien under G20, 2009 topmødet i London, hilste han på ham med et dybt buk fra brystet og kyssede hans hånd. I den islamiske verden er dette den normale måde at udtrykke respekt og underkastelse til en islamisk myndighed. Denne opførsel viser den store indvirkning hans islamiske opdragelse og hans tilknytning til Islam har, uanset om han er muslim eller ikke.

På den anden side er det meget tydeligt at Obama ikke kan blive kaldt det vi benævner som “en ægte muslim.” Hvorfor? En af grundene er at han går ind for homoseksualitet. Ifølge Islam er homoseksualitet en afskyelig forbrydelse og strafbar med døden. Det anses som den værste af synder.

I den islamiske verdens øjne er USA et sted som “Sodoma og Gomorra.” Derfor glæder den arabiske verden sig over enhver nyhed om det økonomiske tilbageslag i Amerika. De ser dette som en straf over USA fra Allah. Også angrebet den 11. september er fra det islamiske perspektiv en straf til “ Allahs fjender.”

FSM:  Dr. Gabriel, du har selv været muslim og en tidligere lærd i Islam ved Al-Azhar University i Cairo, der er kendt som verdens højeste myndighed i den islamiske verden. Fremmer den islamiske lære vold og terrorangreb?

MG:  I min bog "Islam and Terrorism", der udkom umiddelbart efter 11. september taler jeg om “hvad Koranen virkelig lærer om Kristendommen, vold og målet med islamisk jihad.” Jeg ønsker det ikke var sandt, men sørgeligt nok er den ægte islamiske lære som det sker på Al Anzar og over hele det arabiske Mellemøsten og andre steder en der fremmer vold og terror mod “islams fjender.”

Den gode nyhed er imidlertid at mange muslimer ikke har det godt med denne tro på “original Islam, repræsenteret ved Muhammad.” De har udviklet en fredelig version af Islam. Og jeg er taknemmelig for enhver muslim der følger en fredelig lære i stedet for den oprindelige lære fra Muhammad.

Det sørgelige ved udviklingen i Egypten er at Mubarak - der repræsenterede en moderat, fredelig islamisk tro - blev erstattet af en radikal muslim der forsøger at implementere den oprindelige voldelige form for Islam. Og dette er grunden til at der er så megen fjendskab mod Vesten.

FSM:  Kan du se nogen måde, hvorpå Amerika kan få denne fjendtlighed reduceret?

MG:  Hvis der er nogen vej til at dæmpe fjendtligheden fra den islamiske verden mod USA så er det ved at genoprette moralværdierne som den islamiske verden og vi, som en kristen nation deler - såsom familieværdierne, beskyttelse af ægteskabet, forkastelse af utroskab og brug af stoffer og alkohol. Dette kan selvfølgelig ikke fuldstændig løse problemerne. Men for flertallet af det muslimske samfund, der hverken er radikalt eller voldeligt, ville dette gør det langt lettere at acceptere og respektere amerikanerne. Og for de muslimer der bro i USA ville det være en hjælp til at integrere sig og identificere sig langt nemmere med det amerikanske samfund.

Dr. Gabriel is author of the books, "Islam and Terrorism," "Jesus and Muhammad," "Islam and the Jews," "Culture Clash" and "Journey into the Mind of an Islamic Terrorist."

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails