mandag den 3. december 2012

Islam - underkastelse til kærlighed eller dominans?

Islamisme og Sadisme


Amil Imani

Det handler ikke om Gud eller kærlighed, det drejer sig om kontrol og dominans - ligesom sadisme ikke drejer sig om samleje eller kærlighed; det handler om kontrol, tortur, afstraffelse og dominans.

Hvorfor ellers kalde en såkaldt religion “submission” “underkastelse?” Islams forordninger har til hensigt at dominere et hvert vågent øjeblik i den troendes liv. Islam søger intet mindre end en total global dominans. Der er ikke plads til at være en halvhjertet muslim og man tolererer ikke en opblødning af dens krav.  

Hvordan jager islamisterne så deres ofre? For det første, er Islam indpræget i det modtagelige sind fra barnets fødsel. Forældrene og de nærmeste familiemedlemmer er de som indgyder de allerførste indtryk på tabula rasa (rengjort tavle) i det unge sind. Disse tidlige indtryk er kraftværket for yderligere formning af personens sind og trossystem. Det er så langt lettere, mens livet går sin gang, at inkorporere “opgaver” der passer fint ind i ‘kraftværket’ end at modificere eller afmontere det hele og begynde forfra. Det er i anerkendelse af vigtigheden af en tidlig optræning og uddannelse at mennesker som Sankt Augustin og Freud betragtede de første år i livet som altafgørende for, hvordan personen former sig. 
 

Det er dog imidlertid en vis trøst at erkende at der er mange praktiserede religioner der er villige til at gå imod ekstremister, selvom det betyder stor fare for den. Det er også ganske menneskeligt at bekæmpe kontrol og dominans. Når islam imidlertid bliver ‘gift’ med regering, så er det som at kaste benzin på et bål. Det er hvad Den Islamiske Reoublik Iran nu fortiden er.
Mullaherne og deres lakajer har tortureret, voldtaget og henrettet hundreder af små piger og små drenge ved deres afsky for at miste kontrollen. De er blevet latterliggjort og foragtet blandt mennesker som de elendige, forkvaklede og fuldstændig dadelværdige skabninger de er.  

I frie demokratier, er regeringerne ansvarlige overfor folket og skal betjene folket til dets glæde. I islamiske teokrater er regeringen kun ansvarlig overfor Allah og folket skal tjene til regeringens behag. Og man kan se resultatet af islamisk total og delvist styre i 56 lande eller deromkring, der ligger højest, på enhver opgørelse, blandt nationerne i verden målt på elendighed.
Andre problemer opstår. Frihed, der jo hyldes fuldt berettiget af demokratier, erstattes af underkastende- betingelsesløs lydighed, og at man følger til punkt og prikke diktaterne og forskrifterne fra den alvidende Allah. Individet bliver ikke meget mere end en passiv lydig tjener for Allah, og perspektivet for ham selv og livet ændres på drastisk vis. Når han først underkaster sig den almægtige, alvidende, så er han samtidig frigjort fra ansvaret ved at skulle forme sig eget liv på sin måde.
Det er denne totale underkastelse der, blandt andre ting, har foranlediget muslimer til systematisk at nedbrænde bibliotekerne i de lande de invaderede. De retfærdiggjorde deres handlinger ved at holde fast på, at Koranen, den omfattende fejlfri bog fra Allah, indeholdt al den fuldkomne kundskab som menneskeheden har brug for. Op til i dag  bliver mange bøger forbudt på steder, hvor Islam hersker, aviser og tidskrifter bliver systematisk censureret eller lukket, og ikke trykte medier bliver metodisk blokeret. (læs denne artikel på synopsis).
Der er en betragtelig tillokkelse til underkastelse til en magt der er villig til og i stand til at tage sig af personen. Det er ikke noget dårligt arrangement. Problemet er at alle hidtidige sådanne påstande har vist sig som værende bedrag eller fiasko, hvor kun en part har fået udbyttet. Islam er ingen undtagelse. Et overfladisk blik er tilstrækkeligt til at vise, hvordan Muhammads ‘hjord’ har det. Til trods for en enorm materiel velstand da er muslimerne i de olie-rige lande som fanger i en lammende mental underkastelse og alle de skrækkelige følgevirkninger.

Islam har helt sikker indtaget en begyndende dominerende rolle i Europa. Den er blevet så prominent at den ældste dommer i England har velsignet forestillingen om at gøre Sharia Lov lig med borgerlig lov i visse tilfælde. Mange europæiske lande er allerede ved at kapitulere til islamisterne. Den Øverste Vejleder for terror i Den Islamiske Republik Iran, Ali Khamenei har med stor selvsikkerhed proklameret at Europa vil være islamisk om et dusiner år.

Det har han sådan set god grund til at mene. Muslimerne skaber stater i staten i mange europæiske byer og samfund. I Storbritannien for eksempel er ikke muslimer i alvorlig fare, hvis de går ind i muslimske kvarterer.
 

Det er bydende nødvendigt at fatte, at en sadistisk person ikke er ude på sex; han søger en vej til dominans og smerte for sine ofte. Han ønsker at være i kontrol over handlingen. En person der bliver voldtaget, for eksempel, har i virkeligheden ingen kontrol over situationen, vedkommende bliver bogstaveligt underkastet med tvang.  

Vold, våben, skader eller tortur fascinerer en sadistisk person, ligesom det fascinerer en islamist. Begge nyder de at få deres ‘underkastede’ (det være sig mennesker eller dyr) til at gøre, hvad de ønsker de skal gøre ved at indgyde dem frygt gennem en serie af intimiderende handlinger, frygt og terror. Begge finder de behag i andres psykologiske eller fysiske lidelser.  

Dette er lige præcis sådan islamisterne har hersket over et fredeligt og sofistikeret land; Iran, i de sidste 30 år. De har fuldstændig indesluttet aktiviteterne og uafhængigheden af Irans folk. I en cyklus med rædsler og terror har Den Islamiske Republik Iran benyttet mange gamle Sovjet teknikker, der går fra intimidering, voldelig forfølgelse og tortur, til mere mekaniske værktøjer beregnet på at påføre voldsomme skader på væv. De anvender psykologi og psykologiske teknikker, såsom fuldstændig isolation og frarøven af søvn. Den Islamiske Republiks lakajer er vant til at benytte disse teknikker mod Irans ungdom mens de drømmer om verdens dominans under Shia.  

Kort sagt, ønsker islamister at få kontrol over deres undersåtters hele liv. Dette er præcis således Islams Profet kontrollerede sin hær af tilhængere. Dødskampagnen kæmpet af jihadister får sin energi ved troen på yderst behagelige belønninger der venter den trofaste udfører af Allahs diktater.

Gennem en yderst effektiv indoktrinering er islamisterne kommet til helt og fuldt at tro på et islamisk utopia. De tror at Allah er den Ene og den suveræner skaber af jord og himmel, og det er hans pligt og privilegium at adlyde Allahs vilje og udføre hans planer uanset omkostningerne.

Han tror fuldt og helt på et glorværdigt vidunderligt udødeligt liv efter dette i Paradiset, og en martyrdød er den hurtigste og sikreste vej dertil. Skønt det dominerende tema for bedraget er quasi åndeligt, så er de lovede belønninger i livet efter døden, det martyren har i udsigt sensuelt og materielt. Alle de ting og aktiviteter som jihadisterne begærer og ikke kan udføre eller praktisere og forkaster i sit jordisk live vil blive forfinet, pudset op til ham i Paradiset. Således fortsætter bedraget.

Islam er voldelig, undertrykkende, racistisk og irrationel helt ind til benet. Det er forræderi om mennesker dog fremstiller den anderledes, enten af uvidenhed eller på grund af personlige grunde. For virkelig at ‘værdsætte’ islam da skal man opleve den ved magten på første hånd. Tag en hurtig rejse til muslimernes lande og find selv ud af, hvor skrækkeligt de behandler ikke-muslimer, selv “Bogens Folk”, jøderne og kristne. Forsøg at lave en bibelstudigruppe eller bygge en kirke i Saudiarabien og opdag da ‘goderne’ ved islamisk styre.

Folkens! Dette er en kamp om overlevelse som enhver af os kan være med til at udkæmpe. Lad os fortsætte med det,  før om ikke dig, så dine børn og børnebørn ender med at være under et barbarisk styre ved Sharia Lov.

Alle undskyldningerne, forklaringerne og årsagerne til jihadisternes og islamosfascisternes vildskab er mindre problemer. Islam handler om terror, straf, kontrol og dominans.  

FamilySecurityMatters.org Contributing Editor Amil Imani is an Iranian-American writer, poet, satirist, novelist, essayist, literary translator, public speaker and political analyst who has been writing and speaking out about the danger of radical Islam both in America and internationally. He has become a formidable voice in the United States against the danger of global jihad and Islamization of America. He maintains a website at www.amilimani.com. Imani is the author of the riveting bookObama Meets Ahmadinejad and the thriller Operation Persian Gulf.

http://www.familysecuritymatters.org/publications/detail/islamism-and-sadism

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails