søndag den 9. december 2012

Rygere gavner fuglelivet!

Cigaretfimper hjælper fugle i byen til at slippe af med utøj              

                                                  Joanna Carver                                                                                 
Det er ikke kun mennesker der har en forkærlighed for cigaretter. Fugle der bor i bymiljøer benytter ofte cigaretfimper til deres redebygning. Ulig hos mennesker så synes cigaretter at have en gavnlig effekt - de nedsætter antallet af parasitter i rederne.                                                         
Sprøjtemidler på nikotinbasis benyttes allerede i visse afgrøder til at fjerne insekter. For at se om cigaretfimper kunne have en lignende virkning på fuglereder i byer, placerede Constantino Macias Garcia og kolleger fra  National Autonomous University of Mexico i Mexico City bevidst parasitter i rederne.
                 
Holdet placerede termiske fælder i 27 finkereder og 28 spurvereder, som så er så almindelige i byerne. Fælderne have elektriske resistorer placeret på hver side af reden for at skabe varme, og dermed tiltrække parasitter - såsom mitter - der derpå kom til at sidde fast på selvklæbende tape på resistoren. Holdet placerede også cellulosefibre (filtre) fra såvel cigaretter der var røget og ikke-røget på toppen af hver resistor for at se om mitter foretrak den ene fremfor den anden.
             
Når ungerne havde forladt rederne, blev disse resistorer indsamlet til analyse. Holdet fandt at des flere fibre fra cigaretter der var i reden, des færre parasitter flyttede ind.
                           

Nikotin rede

                           
Ydermere så tiltrak ‘fælderne’ der indeholdt cellulose fra brugte cigaretter i gennemsnit 60% færre mitter end de cigaretter der var røget. Dette lader formode at det virkelig er nikotinen og de andre kemikalier i en cigaretter der frastøder mitterne, da disse substanser kun frigøres når cigaretten er røget.  

Betyder det da at fuglene forer deres redet med cigaretfimper for at frastøde parasitter? Ikke nødvendigvis, siger Marcias Garcia. “En mulighed er at fuglene benytter filteret fra de røgede cigaretter for at skabe varme, som en erstatning for andre materialer, som fjer, dun eller pels,” siger han.
                 
"Meget af arbejdet om bymæssige miljøer har haft fokus på de negative aspekter ved menneskelige aktiviteter hos fugle og andre dyr,” siger Paige Warren fra  University of Massachusetts, Amherst, der var med i undersøgelsen. “Men der er også mange ressourcer mennesker yder dyrene i byen.”
 

Holdets næste skridt er at afgøre om fuglene der havde et valg mellem brugte fimper og ubrugte cigaretter ville foretrække de brugte. Fugle kan skelne mellem de to ved deres lugt, og hvis de foretrækker at fore deres reder med brugte fimper, så ville det lade formode at de er klar over fimpernes evne til at frastøde parasitter. Holdet planlægger også at undersøge om kemikalierne i de brugte fimper skader fuglene.
             
Dave Shutler, en biolog  Acadia University i Wolfville, Nova Scotia, Canada, beskrev undersøgelsen som “meget interessant,” men siger at resultaterne kun er svage formodninger.

Med hensyn til fuglene foretrukne mærke, da indeholdt rederne flere Marloro Red fimper end noget andet mærke. Montserrat Suárez Rodriguez, der var med til at beskrive undersøgelsen siger hun ikke ved om det er fordi fuglene foretrækker Reds eller det er fordi de studerende gør.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails