søndag den 16. december 2012

Poltik og falske profeter


Falske profeter og politik


Ellis Washington

I Det Gamle Testamente var der tre gange den gode Kong Joshafat lyttede til militære råd fra profeterne om enten at drage i krig eller ikke drage i krig mod de fjender der var rundt om ham, og tre gange blev han bekræftet ud fra de ord har lyttede til som virkelig værende fra Herren. (1. Kongebog 22:7, 2. Kongebog 3:11, 2 Krænikebog 18:6).

Det der gjorde at Joshafat var en “god” konge var at han havde styrken og den åndelige skelnekraft til af forkaste falske profeters ord og bede om en ægte profet således at han ville følge Guds vilje og ikke egenrådigt lede sit folk i stor ulykke.

Kong Joshafat spurgte: “Er der ikke her en profet for HERREN?” Ulig nutiden kujonagtige politikere da havde denne leder ikke kun et mål for at søge sandheden, men også modet til at følge sandheden uanset om han dermed krænkede nogen. 
»Er her ikke nogen anden af Herrens profeter, vi kan søge råd hos?«
~ 1 Kongebog  22:7

Jo mere tingene ændrer sig, des mere forbliver de det samme. Disse passager herunder vedrørende råd om at føre kamp, og om militærtaktik for tusinder af år siden er ikke anderledes end nutidens amerikanske præsidenter og deres legioner af rådgivere; Giver de sandheden (fra Gud) eller giver de blot vore ledere det disse ledere gerne vil høre - og så pyt være med konsekvenserne og Forfatningen?!

Præsident Obama har mange rådgivere der tilbyder deres “professionelle råd” om dette eller hint der skal gøres; hvis du imidlertid er en reaktionær Demokratisk socialist og alle dine rådgivere er refleksive Demokratiske socialister, hvilken type indenrigs, international, økonomisk eller forfatningsrelateret råd tror du da præsident Obama får (eller tillade) ytres for hans ører? Korrekt - kun marxistisk socialisme og liberal fascisme. Det er derfor Amerika befinder sig i så ynkværdige omstændigheder.

Som i vore moderne tider, med Obama der drager i krig over Irak, Afghanistan, Libyen og nu ironisk nok Syrien, således i gamle dage med Kong Joshafat der stod i et stort dilemma med sin svorne fjende i Israels nord - Syrien. Her passagen fra 1. Kongebog 22:1-8:

“I tre år forholdt Aram og Israel sig i ro; der var ikke krig imellem dem. v2  Men i det tredje år kom Judas konge Joshafat ned til Israels konge. v3  Israels konge sagde da til sine folk: »I ved, at Ramot i Gilead tilhørte os. Men vi gør ikke noget for at erobre den tilbage fra aramæerkongen.« v4  Og til Joshafat sagde han: »Vil du gå med mig i krig mod Ramot i Gilead?« Joshafat svarede Israels konge: »Jeg gør som du, mine folk som dine folk, mine heste som dine heste!« v5  Men Joshafat sagde til Israels konge: »Søg først råd hos Herren!« v6  Så samlede Israels konge profeterne, henved fire hundrede mand, og spurgte dem: »Skal jeg gå i krig mod Ramot i Gilead, eller skal jeg lade være?« De svarede: »Gå imod den! Herren vil give den i kongens hånd.« v7  Men Joshafat spurgte: »Er her ikke nogen anden af Herrens profeter, vi kan søge råd hos?« v8  og Israels konge svarede: »Jo, der er endnu en, hos hvem man kan søge råd fra Herren. Men jeg hader ham, for han profeterer mig ikke noget godt, kun noget ondt. Det er Mika, Jimlas søn.« Men Joshafat sagde: »Sådan må kongen ikke sige!«

Under denne historieperiode (931-587 f.v.t) var Israel en delt nation. Kong Joshafat herskede over Det Sydlige Kongedømme (Juda) og Kong Akab og hans onde hustru Jesabel herskede over Det Nordlige Kongedømme (Israel). Kong Akab der jo lå nærmere på Syrien var forståeligt nok desperat efter at sikre sig allierede med andre konger for at hjælpe sig i kampen mod denne oldtidens supermagt. Kong Joshafat der var i slægt med Akab, ved det jødiske blod, indgik en alliance uden dog først at se hvad Gud mente om dette.

Måske fornemmede Kong Joshafat at han var indtrådt i en uhellig alliance med Kong Akab: Under deres forberedelser til krig gav Jesabels 400 nøje udvalgte profeter en prætentiøs opvisning, men Kong Joshafat var ikke overbevist. Han var en ægte Jøde og vidste instinktivt at disse Jesabels profeter alle var falkse, og derfor gav han Kong Akab dette Sokrates lignende spørgsmål: “Er der ikke her en Herrens profet til stede så vi kunne rådføre os med ham?”

Sammenlign Kong Joshafats velovervejede kloge forespørgsel med de fleste fra nutidens etablerede politiske klasser både i Det Demokratiske Parto og Det Republikanske Socialist Parti. Det er marxismen, progressivismen, liberalismen og kommunismen i al den politik de vedtager eller i de eksisterende ordninger de så nidkært forsvarer.

Amerikas første præsident George Washington sagde, “Det er umuligt rigtigt at regere en nation uden Gud og Bibelen.” Vor anden præsident, John Adams sagde, “Vor Forfatningen blev skabt til udelukkende et moralsk og religiøst folk. Den er helt utilstrækkelig til regeringsledelse af nogen andre.”

Svaret fra denne onde Kong Akab - uden tvivl under uíndflydelse af hans legendarisk onde dronning Jesabel - var den klassiske ytring: “Jo, der er endnu en, hos hvem man kan søge råd fra Herren. Men jeg hader ham, for han profeterer mig ikke noget godt, kun noget ondt. Det er Mika, Jimlas søn.«

Den britiske statsmand og konservativismen grundlægger Edmund Burke sagde det så flot: “Alt det der er nødvendig for at ondskab triumferer er at gode mænd intet gør.” Profeten Mika var en ægte mand og modig og en sand Guds profet, der led under tortur i fængslet for at tale sandheden til Kong Akab.

Om Gud vil det må Republikanerne da få en rygrad, vendte tilbage til de ægte konservative forfatningsprincipper og skille sig ud fra Det Demokratiske Socialist Party. Alene gjorde Reagan det i 1980 og vandt 44 stater, og i 1984 endnu engang stod Reagan fast på konservative kristne principper og vandt 49 stater.

Reagan Revolutionen blev igangsat for over 30 år siden. Hvorfor kan disse RINO’er (Republikanere) ikke forstå at man ikke kan indgå kompromis med ondskabens magter der ønsker at gøre alle amerikanere til slaver en en marxistisk velfærdsstat?

Fordi de ligesom Kong Akab, Dronning Jesabel de elsker penge, magt og position mere end de elsker Gud, Sandhed og Amerika.
. Ellis Washington is a former editor of the Michigan Law Review and law clerk at The Rutherford Institute. He is an instructor at Spring Arbor University, the American College of Education, and the National Paralegal College. Washington is a co-host on "Joshua's Trial, a radio show of Christian conservative thought. A graduate of John Marshall Law School, his latest book is "The Nuremberg Trials: Last Tragedy of the Holocaust" (2008) and law review article, "Natural Law Considerations of Juvenile Law" (2010). Visit his website, Ellis Washington Report.

http://www.wnd.com/2012/08/the-liberal-fascists-false-prophets/

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails