mandag den 14. februar 2011

Hinsides Reagan

Hinsides Reagan

Ellis Washington

Der er ingen mening i at længes efter "endnu en Ronald Reagan." Store ledere dukker ikke op særlig ofte, og på mange måder var Reagan noget originalt amerikansk...Vi har ikke brug for endnu en Reagan. Vi har snarere brug for at stille det spørgsmål, i hvert problem der opstår, Hvad ville Reagan have gjort.?"
– Dinesh D'Souza, i "Ronald Reagan," en biografi.
Prolog

I denne måned markeres 100 årsdagen for præsident Ronald Reagan, grundlæggeren af den moderne politiske konservatisme der trods alle odds og ved hans ideer livskraft, hans personligheh og hans visioner trak Amerika bort fra elendigheden, stagnationen og den servile indstilling hos Carter administrationen og til de højere lag med det han betragtede Amerikas skæbne skulle være -en strålende by på bakken.
I 1988 tvang Reagans vision om at redde Amerikas storhed mig til at blive en konservativ Republikaner som ung studerende i historie og jura ved Harvard, på samme tidspunkt som Barack Obama gik der, skønt jeg ikke har nogen klar erindring om manden.

Jeg er temmelig sikker på, at de fleste af Jer der læser denne klumme er blevet dybt berørt af Reagans konservatisme der var både organisk og ægte. Han ville ofte sige; "Jeg forlod ikke Det Demokratiske Parti, Det Demokratiske Parti forlod mig." Over halvdelen af hans liv blev brugt på at være vor Johannes Døberen, fornuftens klare trompetfanfare, for friheden, sandheden og Forfatningens værdier der trængte igennem kakofonien af Social Darwinisme, progressivisme, velfærdsstatismen og moralrelativismen for at vise Amerika, at der i sandhed var en bedre vej.

Reagan & Kristus

I denne henseende tror jeg at Reagans liv og arv kan være lig Jesus Kristus. Nej, Reagan var ikke fuldkommen: Han underskrev en lov til fordel for abort som guvernør over Californien; som præsident øgede Reagan skatterne, forbrugte for mange statsmidler, gav amnesti til ulovlige indvandrere, foretog skrækkelige udenrigspolitiske valg i Nacaragua og Libanon og tillod at Nancy, hustruen kunne skabe sig hemelig magt udover hendes stilling.


Alligevel var det Reagan der greb mandatet til at generklære Amerikas storhed, at vende vor poltik fra FDR's New Deal slavelænker, fra LBJ's Store Samfund og Obamas New Deal Del 2: Politikker han anså som værende narreguld, og Amerikas faustianske handel med djævelen. Nej, nej, nej - Reagan ville ikke vide at denne utopisk socialisme i en tale i 1964, "Tid til at Vælge" erklærede han modigt, Udover sin lovlige funktion gør regeringen intet bedre end den private sektor.

Reagan stod for lov og orden, forfatningens principper og det som udtrykkeligt står sort på hvidt om begrænsningerne af Kongressen magt i Artikel 1, Sektion 8 i Forfatningen. Ærbødighed overfor de specifikke opregnede magtbeføjelser som forfatningens fædre gav Kongressen ville have forhindret eller hæmmet alle de kæmpeproblemer som Amerika står overfor i Obama tidsalderen.

  • $15 billioner i gæld, $5 billioner i underskud; 84% af vort budget går til Security, Medicare, Medicaid og forsvaret og er slet ikke med i overvejelser om budgetændringer;

  • Kina er ved at overgå Amerika som den dominerende politikse, økonomisk og militære supermagt og vi skylder meget af vor gæld til Kina. 

  • EU har lagt, engang store europæiske nationer, i socialismens og Keynesianismen lænker, hvor en nations økonomiske fallit (Spanien, Grækenland, Portugal, Irlan) ja så vil de alle kunne falde. 

  • Kraftesløse politikere der bestikker folket med deres egne penge, offentlige skoler der ikke lever op til deres formål, 'udbombede' byer, omfattende kriminalitet, abort, folkedrab ved den mexikanske grænse, og en stadig større fornemmelse af håbløshed hos amerikanerne.
Skønt Reagan levede i svære tider, da kan de evige løsninger findes i det han gjorde, de indtrængende ideer han troede på - Gud, Amerikansk særpræg, Naturens Lov, sandhed og friheden til at søge lykken uden regeringens tilladelse eller kontrol.

I en artikel der fortæller om Newt Gingrinch der markerer Reagans 100-årsdag bemærkede skribenten:
"Gingrich sagde Reagans præsidenskab var enestående ved at han havde klargjort sig tre mål - få bragt kommunismen til en afslutning, genoplive den amerikanske økonomi ved at reducere størrelsen på regeringen og sænke skatterne, og genskabe ideen om Amerikas særstatus. Han forfulgte dem ihærdigt, forpligtelse sig til at lave en plan og sørgede for den blev fulgt, noget Gingrich sagde mangler i moderne amerikansk politik."
Hvad sker der med vor nationale psyke? Har Amerika fået et fælles 'hvidt snit'? Hvordan kunne Reagan vinde 44 stater i 1980 og 49 stater i 1984, dog valgte amerikanerne sådanne anti-Regan personer som Bush-41, Clinton, Bush-43 og Obama? Alle disse mænd elskede Reagans karisma og popularitet, og dog frygtede og hadede hans konservative politik. Selv Bush-43's taleskriver Matt Latimer sagde at Bush fortalte ham, så sent som 2008, "Der er ingen konservativ bevægelse!" og tvang Latimer til at fjerne al sådan retorik fra hans tale.

For at få virkelig forandret de megagigantiske problemer som er nævnt her foroven da ville Reagan fortælle vore ledere at de skal følge de tre samme enkle principper han førte kampagne med og fuldførte under sine to perioder som præsident - besjere kommunismen (herunder socialismen og fascismen), genoplive den amerikanske økonomi ved at sænke skatterne og regeringens størrelse, og genetablere ideen om Amerikas særstatus.

Epilog

Selvom han var foragtet og forkastet da var et smil og optimisme et karaktertræk for Reagan som de fleste politikere og børshandlere aldrig kan få, fordi de er dobbelttydige, ambitiøse til det ekstreme, og de kræver respekt. 

Reagan benyttede gentagne gange ydmyghed sammen med sin urokkelige tro på Gud, sandheden og Amerikansk særpræg, for at overkomme tilsyneladnede umulige odds i sit liv. Han førte et rigt og furgtbart liv, dog var der bag hans vidunderlige smil og lige bag de intense strålende øjne en dybfølt sørgmodig tristhed der indhyldede manden. Dog alligevel, smilede han, tog enhvers hånd og ofrede sit hele jeg for Amerika.

Kristus var ikke på en skole for rabbinere på hans tid, og Reagan gik ikke ud fra Ivy League universiteter som de fleste U.S. præsidenter. Reagan, ligesom Kristus, var en lidende tjener, den foragtede og ringeagtede politiske profet. 

Begge mænd måtte udholde konstante ydmygelser, foragt og en perversion af deres ideer til i dag, hvor så mange antikrister og antireaganer findes -- dog sejrede de begge tilsidst fordi de elskede sandheden og gav kærlighed, frihed og sandhed til verden.

http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=262549


Ellis Washington is former editor of the Michigan Law Review and law clerk at The Rutherford Institute. He hosts a radio program Thursdays at 10 a.m. Eastern on 1620 AM in Atlanta. It can be heard online at the Radio Sandy Springs website. Washington is a regular co-host of the popular radio show, Joshua's Trial heard Saturdays on WDTKam.com. Visit his website, the Ellis Washington Report. Washington is a graduate of John Marshall Law School and a lecturer and freelance writer on constitutional law, legal history and critical race theory. His latest book is "The Nuremberg Trials: Last Tragedy of the Holocaust."

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails