fredag den 4. februar 2011

Mordere på Obamas venneliste

Sig mig hvem dine venner er ......en morder på besøg


Bill Ayers og Bernardine Dohrn bliver lige for tiden hyldet af venstrefløjen som "respekterede universitets professorer - Ayers ved University of Illinois' uddannelsesafdeling og Dohrn ved Northwestern University's School of Iowa. I midten af 1990'erne var de begge med til at hjælpe den 34 årige Barack Obama fremad med hans politiske karriere i Chicago. Ayers i særlig grad gik videre med at opdyrke et nært arbejdsforhold med Obama ved at tjene som rådsmedlem i Woods Fund of Chicago , og udnævne Obama til formand for Chicago Annenberg Challenge , der overførte penge til sager på den yderste venstrefløj som f.eks. ACORN, og en organisationen der havde Kommunistpartiets leder Mike Klonsky som leder.

Tirsdag den 12. marts, (2010) var National Press Club vært ved en begivenhed, hvor adskillige hovedtalere opfordrede forbundsmyndighederne til at genåbne en undersøgelse af den rolle Ayers og Dohrn - begge tidligere ledere af den berømte terrorgruppe Weather Underground - kunne have spillet den 16. februar 1970 da politibetjent Brian McDonnell fra Park Station hovedkvarteret i San Francisco blev myrdet.

Brian McDonnell
http://www.odmp.org/photo.php?id=8924
Ayers og Dohrn har altid benægtet enhver personlig indblanding i den Weather Underground bombe der dræbte McDonnell. Deres evindelige sang har altid været, at ingen af de 30 bomber som deres organisation bragte til sprængning nogensinde skadede nogen udover de tre undergrundsmedlemmer der blev dræbt i marts 1970, da en bombe de var ved at konstruere - og havde planlagt skulle sprænges ved et bal for soldater på Fort Dix, New Jersey - uventet sprang i luften i deres laboratorium. En af personerne der talte ved National Press Club, Larry Grathwohl - en tidligere FBI meddeler, der faktisk dengang havde infiltreret Weather Underground og havde haft private møder og samtaler med Ayers - indrømmer at Ayers betroede ham, at Dohrn havde placeret den bombe der dræbte politibetjenten. 

Vi ser således et bemærkelsesværdigt skue tage form: Om tirsdagen opfordrede Grathwohl og hans medtalere - pensionerede politimænd fra San Francisco(og kolleger til McDonnell) Jim Pera, den erfarne kongressundersøger Herbert Romerstein og den berømte undersøger af ekstremistiske bevægelser, Trevor Loudon - Obamas justitsministerium om at undersøge de selvsamme Ayers og Dohrn der altså hjalp med til at Obama fik foden indenfor i politik. Hvordan vil dette skuespil med et justitsministerium , under ledelse af ingen ringere end Erik Holder , der i 1999 arbejdede i det skjulte for at sikre løsladelsen af 16 fængslede marxistisk-leninistiske terrorister under organisationen FALN - mon spænde af?

For virkelig at sætte denne historie i perspektiv er yderligere oplysning om baggrunden på sin plads. Weather Underground fremstod i 1969 som "Weatherman," en kommunistisk drevet udbryderfraktion af Students for a Democratic Society . Weatherman blev karakteriseret som "en amerikansk Rød Hær," og Ayers opsummerede organisationens ideologi som følger: 
"Dræb de rige. Ødelæg deres biler og lejligheder. Lad Revolutionen komme. Dræb dine forældre." 
Grønskollingen Weatherman udgav et "manifest" der undsagde sig ikke-vold og i stedet bad om en væbnet modstand mod USA's politik; gjorde sig til talsmand for at kaste kapitalismen bort; tilskyndede hvide radikalister til at igangsætte en verdensomspændende revolution ved at kæmpe i gaderne i "hjemlandet"; og proklamere at tiden var kommet til at føre krig med det "hvide" USA på vegne af den ikke-hvide 3. Verden. Weatherman lederne rejste ulovligt til Castro's Cuba , hvor de blev oplært i marxistisk filosofi og krigsførelse i byer, i terrorist træningslejre som var oprettet af KGB fra Sovjet.


Ved et "Krigsmøde" i 1969 i Flint, Michigan afleverede Bernadine Dohrn en underskrevet tale hvori hun priste de blodige mord der fornylig var blevet begået af Manson familien og fastslog: "Gå videre! Først dræbte de de svin, så spiste de middag i det samme rum med dem. De stak endda en gaffel i ofrets mave! Det er vildt!" Krigsrådet sluttede med en formel krigserklæring mod AmeriKKKa, der altid blev stavet med tre KKK'er  for at signalere USA's påståede altid eksisterende hvide racisme. Fra det tidspunkt og fremefter blev Weatherman forvandlet til den endog endnu mere radikale kult "Weather Underground."


"Hvis du ønsker at finde os....så elsker vi, vi ryger marihuana, og lader vore våben. Pas på dine fly, pas på dine colleges, pas på dine banker, pas på dine børn, pas på dine døre."
Denne deklaration skulle den 'kære Dohrn' angiveligt være fremkommet med.
For Ayers og Dohrn var 1970'erne en flugttid fra FBI. I 1974 skrev de sammen med Jeff Jones og Celia Sojourn - en bog med titlen Prairie Fire: The Politics of Revolutionary Anti-Imperialism. Titlen var en hentydning til Mao Zedong's observation om at "en enkelt gnist kan starte en præriebrand." Tilegnet en flok af voldelige amerika-hadende revolutionære, herunder Sirhan Sirhan /Robert F. Kennedy's morder), indeholdt denne bog følgende udtalelser: 
  • "Vi er en guerilla organisation. Vi er kommunistiske kvinder og mænd.... dybt berørt af de historiske begivenheder i vor tid og kampen mod US-imperialismen."

  • "Vor intention er at nedbryde empiriet, at halshugge det, at lægge pres på svaghederne således at det bliver svært for det at udføre sine blodige handlinger mod verdens folk, at være fælles i verdenskampen, at gå til angreb indefra."

  • "Den eneste vej til den endelige besejring af imperialismen og til opbygningen af socialismen er revolutionær krig."

  • "Revolutionær krig vil være kompliceret langtrukken. Den inkluderer massernes kamp og den skjulte kamp, såvel fredelig som voldelig, poltisk og økonomisk, kulturel og militært, hvor alle former skal udvikles i harmoni med den væbnede kamp."

  • "Uden omfattende kamp kan der ikke være revolution. Uden væbnet kamp er der ingen sejr."

  • "Vi har brug for et revolutionært kommunistisk parti for at føre kampen, give sammenhæng og retning i kampen, gribe magten og opbygge det nye samfund."

  • "Vort arbejde er sammenføje de utilfredse der befinder sig mange steder i befolkningen, at finde allierede overalt, hvor mennesker er sultne eller vrede, at mobilisere de fattige og arbejderne mod imperialismen."

  • "Socialismen er kapitalismens/imperialismens totale modsætning. Det er forkastelsen af imperium og hvid overherredømme. Socialismen er den voldelige kamp og nedbrydning af borgerskabet, oprettelsen af proletariatets diktatur, og og udryddelsen af et socialt system der er grundlagt på profit."
I 1980 overgav Ayers og Dohrn sig til lovens myndigheder, men alle anklager mod dem blev senere frafaldet på grund af en teknikalitet - regeringsmyndighederne havde fejlet med at udstede en arrestordre for en del af overvågningen af dem. Ayer's sardoniske kommentar over denne rent tilfældige forandring af begivenhederne, som fortalt af Peter Collier og David Horowitz i deres bog Destructive Generation, var denne: "Skyldig som fanden, fri som fuglen, Amerika er er storslået land."

Bill Ayers, som mange mener har skrevet Obamas bog, Dreams of My Father, som ung og idag.

I et interview i 2001 gav Ayers udtryk for sit vedholdende had mod USA: "Sikken et land. Jeg får lyst til at kaste op." udgivet i det samme år kom Ayer's bog Fugitive Days, hvori han genfortæller sit liv som radikal i tresserne og praler med at han "deltog i bombingerne af New York City Police Hovedkvarteret i 1970, af Capitol i 1971 og af Pentagon i 1972." Om den dag han bombede Pentagon skriver Ayers: "Det hele var ideelt ... himlen var blå. Fuglene sang. Og skurkene skulle snart få at føle hvad der ville ske."


Alt ialt var Ayers og Weatherman ansvarlige for 30 bomber med det formål at ødelægge forsvars- og sikkerhedsinfrastrukturer i USA. "Jeg fortryder ikke at vi satte bomberne," sagde Ayers i 2001, "jeg synes til gengæld ikke vi gjorde nok." I Fugitive Days reflekterer Ayers over om han måske ikke ville benytte bomber igen mod USA i fremtiden: "jeg kan ikke forestille mig fuldstændig at udelukke muligheden," skriver han.

Det er fordi Ayers betragter sig selv, ikke som en terrorist, men snarere som en frihedskæmper der skal omstyrte det onde amerikanske "Imperium" karakteriseret ved en "slags gryende ... form for facisme," som symboliseret ved dem der ikke er med i hans revolutionære marxistiske idealer. Bernadine Dohrn betragter sig heller ikke som terrorist. Om sin tid i Weather Underground siger hun: "Vi forkastede terrorisme. Vi var omhyggelige med ikke at skade nogen."


Den formodning er decideret ikke sand. Ved en Weatherman opstand der brød ud i Chicago "Days of Rage" i oktober 1969, for eksempel blev en lokal distrikstanklager ved navn Richard Elrod alvorligt såret, skader som har efterladt ham lammet for livstid. Dohrn var senere leder ved en fejring af Elrod's lammelse ved at føre an med sine kammerater i en parodi på Bob Dylan sangen, "Lay, Elrod, Lay." (lay Lady Lay)


Elrod ligger til venstre på jorden, læs endelig artiklen der er linket til foroven Chicago Days of Rage.Brian McDonnell var endnu et offer for den vold der blev udøvet af Ayers, Dohrn og deres kammerater. Forhåbningsvis vil retfærdighedesn ske fyldest overfor de der er ansvarlige for hans død. Hvis det sker, er der måske nogen i medierne der har rygrad nok til at spørge Barack Obama, hvorfor han valgte at hægte sin politiske stjerne sammen med folk som Ayers og Dohrn.


John Perazzo is the Managing Editor of DiscoverTheNetworks and is the author of The Myths That Divide Us: How Lies Have Poisoned American Race Relations. For more information on his book, click here. E-mail him at WorldStudiesBooks@gmail.com

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails