søndag den 13. december 2009

En eventyrverden af håb

Venstrefløjens eventyrverden

Dennis Prager

Hvordan skal man rationelt kunne forklare Demokraternes overbevisning om at det at regeringen overtager en sjettedel af den amerikanske økonomi er rigtigt godt?

Svaret er religion.

Når man tager de gigantiske økonomiske fejltrin, som venstrefløjen vil påføre med Medicare og Medicaid, og når man også tager det økonomiske kollaps eller næsten kollaps af disse systemer i andre lande, i betragtning, da kan venstrefløjens virkemidler kun forklares på en måde. Venstrefløjen har gjort sine holdninger til en slags religion.

fairytales

De fleste på venstrefløjen er pudsigt nok ikke religiøse, men faktisk er alle mennesker, det være sig verdslige som religiøse, liberale som konservative, tilbøjelige til at tro på dogmer mv. der går udover fornuften. Mennesker på venstrefløjen i Europa, USA og andre steder tror på Staten - den overbevisning, at Staten bedre kan klare at hjælpe folk til at få arbejde og skabe et godt samfund - er et sådant dogme. Det gælder i særlig når det drejer sig om uddannelse af unge og sundhedssystemer.

Eksempler på venstrefløjsdogmer der går udover fornuften er lige så talrige som nogen religions katekismer. Et eksempel er troen på at mænd og kvinder, drenge og piger i bund og grund er ens, at de overvældende karaktertræk vi tilskriver den mandlige som den kvindelighe natur faktisk er socialt betingede. Dette ufornuftige dogme er i virkeligheden blevet troet på og undervist i af det venstreorienterede fakultet da jeg gik på gymnasium, og således er det forblevet til i dag.

Endnu en troslære er troen på, at menneskeskabt kuldioxidudleninger opvarmer verden til en nært forstående verdensomspændende katastrofe, hvori Ønationer forsvinder under vand, massehungersnød, oversvømmelse af verden større kyststrækninger og meget mere. Kendsgerningen, at verden er blevet køligere i de sidste 8 år er lige så irrelevant for de fleste mennesker på venstrefløjen som fraværet af arkæologiske beviser på den bibelske exodus er irrelevant for jøderne og de kristne. Det indbefatter også mig; jeg tror ikke på hebræernes Exodus fra ægypten på grund af de videnskabelige beviser, men på grund af tro. Men ulig venstrefløjens syn på, at menneskeskabte kuldioxidudlendinger skulle føre til hidtil uset og katastrofal opvarmning af planeten, da indrømmer jeg at min tro er mangel på tro. Min tro på Exodus vil ikke ruinere Vestens økonomier. Med andre ord, min ikke-videnskabelige tro på jødernes Exodus er latterlig, mens venstrefløjens ikke-videnskabelige troslærer (skønt indhyllet i videnskabelig jargon og fremført af videnskabsmænd der sætter dogmet over ægte videnskab) er påtvunget samfundene.

Man kan ikke forstå venstrefløjen, hvis man ikke sætter pris på de dogmer som dens tilhængere hylder. Hvad klosteret er for munke er universitetet og de førende medier for venstrefløjen.

Det er den eneste måde man kan forklare venstrefløjens syn på, at regeringskontrolleret sundhedssystem er bedst, at regeringen skal overtage så meget i samfundet som muligt, at skatterne skal stige igen, at regeringsbeføjelserne skal være endnu mere omfattende og at antallet af mennsker som regeringsn beskæftiger skal øges til gavn for velfærden i Amerika.

Det er nytteløst at påpege overfor venstrefløjen, hvordan denne økonomisk har forkrøblet Californien, en af de mest velhavende, mest foretagsomme, mest succecfyldte "lande" i verden (har en økonomi der ville lade staten være på en syvende plads i verden).

Hvad Demokraterne har gjort for de sortes byer betyder på samme måde betyder intet. De kan betragte deres byer falde fra hinanden, men alligevel vil de igen i overvældende grad stemme på partiet der er årsagen til byernes ødelæggelse.

Sådanne kendsgerninger betyder nul og niks, fordi de religionslignende dogmer ikke har rod i kendsgerninger.

I tillæg til dogmet stoler venstrefløjen på "håbet" som baggrund for dets politik, hvilket ofte er en erstatning for analyse. Mennesker på venstrefløjen stemmer i overvejende grad sjældent på baggrund af virkeligheden. De stemmer på baggrund af "håb." Det er derfor "håb" er så meget mere betydningsfuldt for venstrefløjen, end for højrefløjen. Højrefløjen har ikke "håbets" kandidater fordi borgerlige ikke lever af håb. De lever i virkeligheden, hvilket betyder at mennesker i bund og grund er gode; at det at lade mænd og kvinder komme under indflydelse af en stor statsmagt uundgåeligt vil føre til misbrug af dennes magt, at mennesker vil holde op med at være foretagsomme, hvis de beskattes meget voldsomt, og at et perfekt sundhedssystem ikke er muligt.

Her til sidst, da vil jeg nævne at venstrefløjen er drømmere. Robert F. Kennedy er ofte blevet citeret for denne udtalelse, som første gang blev fremført af George Bernhard Shaw: "Nogle mænd ser tingene som de er og siger, 'Hvorfor? 'Jeg drømmer om ting som ikke eksisterer og siger, 'Hvorfor ikke?'" Venstrefløjen drømmer om et Amerika hvori sundhedssystemet hele tiden vil blive bedre, sundhedsforsikring skal gives til hver eneste amerikaner til ens pris uanset hans eller hendes sundhedstilstand, lægerne skal aflønnes rimeligt, der vil ikke være ventelister, og der vil ikke forekomme en forøgelse af gælden på grund af alt dette.

Helt ærligt, så længes jeg ikke efter der som ikke kan ses. Snarere vil jeg have en realistisk forsåtelse af menneskenes begrænsinger. Jeg er stolt over, hvad jeg allerede kan se - den enstående amerikanske indflydelse, friheden, anstændigheden, mulighederne og de medicinske opdagelser.

Alt dette kan jeg se blive forkastet på grund af venstrefløjens dogmer, venstrefløjens forhåbninger og deres drømmerier.

http://frontpagemag.com/2009/10/28/the-lefts-world-of-fairy-tales-by-dennis-prager/

1 kommentar:

Anonym sagde ...

Det er jøderne og storkapitalisterne Rockefellerne og Rothchilderne, der sidder og trækker trådene i baggrunden.
Jøderne var også fremme i forreste række under den russiske revolution.
De er mestre i at finde ud af, hvilke kræfter de kan bruge.
De, der hylder Hammer og Segl symbolet, er gode tjenere for deres sag.
Deres mærkesag nu, er en Verdensregering.

falkeøje

Related Posts with Thumbnails