fredag den 4. december 2009

Klimaet og vor suverænitet

'Klimakonferencen' i København kan blive en katastrofe for vor suverænitet.

ALAN CARUBA

For ikke så længe siden sagde Generalsekretær Ban Ki Moon, (FN) til alverden at vi kun har nogle få uger til af frelse Jorden fra "klimaforandringen" og i denne uge var det så premierminister Gordon Brown fra Storbritanniens tur til at gentage det.

Lige siden han var vicepræsident og efterfølgende besejret som præsidentkandidat har Al Gore fortalt alverden at Jorden er dødsdømt.

Præsident Obama taler om klimaforandring - kan I huske da han benyttede udtrykket global opvarmning? - og han vil uden tvivl underskrive den traktat der vil være et resultat af "klima" konferencen i København til december. Det virkelige problem vil så være om Senatet vil ratificere den, fordi hvis den gør det da vil US Forfatningen være annulleret til fordel for en global verdensregering. Lige siden den første FN Konference om "global opvarmning" har det eneste mål været at oprette en verdensregering for at "lederne" kunne blive velhavende ved at resten af menneskeheden behandles som kvæg.

Hvorfor skulle nogen dog tro på noget så vanvitttigt som de påstande der fremføres om global opvarmning eller klimaforandring?

Forsøg at forestille dig hvad der vil ske når klima- og naturlige hændelser indtræffer? Hvis det er en tørke, da må mennsker flygte for at finde vandkilder. Hvis det er en oversvømmelse, da må mennesker flygte for at undgå at drukne. Hvis det er en orkan, da må de ofte evakueres, og hvis de ikke vil, da kan deres hjem blive ødelagt af stormen. Kan nogen huske Orkanen Katrina? Hvis et lyn slår ned i en skov og den går i brand, da må mennsker flygte derfra. Hvis et lyn slår ned i en by eller landdistrikt, da må mennesker vente på, at vejene bliver klar igen. Hvis et mudderskred indtræffer, da vil de der kommer i vejen for det blive dræbt.

I løbet af de sidste 10 år er Solen kommet i en cyklus, hvor der faktisk ikke er solpletter; magnetiske storme på den soverflade. I det tidsrum er Jorden blevet afkølet og i oktober, tidligt, fik dele af landet og andre steder rundt om på kloden sne. Overordnet set er temperaturerne faldet og har tilmed slået rekorder der har eksisteret i over 100 år eller mere.

Så hvorfor holdes der en klimaforandrings konference baseret på påstande og "global opvarmning? Svaret, fordi den intet har at gøre med klimaet og kun noget at gøre med trænge sig ind på at mennesker lokalt udøver kontrol over deres egne liv gennem frie valg.

Jo længere væk fra regeringskilden, des mindre kontrol har mennesker. Dette var grunden til at US Forfatningen begrænser Forbundsregeringens magt og overlader den til de enkelte stater. De grænser er stille og roligt blevet angrebet og eroderet siden midten af forrige århundrede.

Forestil dig nu, at beslutninger der andrager dit liv, dine valg, foretages af uvalgte bureaukrater i et eller andet sted langt borte, isoleret som de er fra den offentlig mening.

I en YouTube video af Lord Christopher Monckton, tidligere videnskabelig rådgiver for Maragret Thatcher, henvendt til et publikum ved Bethel University i St. Paul Minnesota nævner at mennesker er blevet "vanvittige" og deler dette vanvid med venner, familie og kolleger.

I talen siger han at Københavner Klima Traktatens formål er at skabe "en verdensregering." Faktisk forekommer ordet 'regering' som det første af tre formål med hele formålet. Det andet formål er at overdrage velstanden fra Vestens lande til den tredje verdens lande, for at udligne det som kaldes "klimagælden" fordi vi har afbrændt CO2 og ikke det har den ikke."

Hvor mange af jer tror at ordet 'valg' eller 'demokrati' eller 'stemme' eller 'valghandling' forekommer noget sted i traktatens 200 sider? Netop, slet ikke."

"Problemet med dette er: Hvis traktaten underskrives da vil Forfatningen den omfatter blive suveræn over Jeres Forfatning og man kan ikke trække sig fra aftalen medmindre man bliver enig i alle de deltagende lande, og fordi I er den største bidragyder, så vil de ikke tillade at I trækker Jer ud."

"De er ved at indføre en kommunistisk verdensregering."

Hvem stoler du på. Ban Ki Moon? Gordon Brown, som de fleste briter vil udskifte ved deres næste valg? Tony Blair, en tidligere premierminister der har ønske om at blive EU's præsident? Tidligere præsident Bill Clinton? Hans vicepræsident Al Gore? Præsident Barack Hussein Obama? De mange formænd for bestyrelser der ønsker en del af klimaforandrings kagen? De finansielle markeder der ønsker at handle med CO2 kvoter fremfor handlinger der virkelig skaber ægte værdi?

Eller ingen af dem fordi de alle har det mål at være med i den ny verdensregering, fordi de alle har løjet om klimaforandringen i årevis, fordi de er ligelglade med USA, Storbritannien eller nogen andre af de frie lande, der vil blive underlagt den enorme går hær bestående af bureaukrater som vil knæle for dem.

Det er kun idioter der vil lytte til og tro disse "ledere!"

De er den samme slags "ledere" som, i sidste århundrede, trak Europa ind i to Verdenskrige, ødelagde økonomierne og ødelagde deres egne byer og befolkninger. Det samme gjaldt Kejserdømmet Japan under 2. Verdenskrig.

Det er den samme slags "ledere" der fostrede kommunismen i Rusland i 1917 indtil 1991, da den endelig faldt under sin egen dødelige overvægt.

Disse er de samme nutidens "ledere" der tror de kan "forhandle" med sindsyge islamistiske fanatikere, der bare ikke kan vente på at få fingre i atomvåben.

Hvem var det der ryddede op i al kaos som de tidligere ledere efterlod efter 2. Verdenskrig? Amerikanerne. Hvis penge ødelægges nu af en præsident der har skabt mere gæld over landet på ni måneder, end alle andre præsidenter tilsammen? Amerikanerne.

Hvis liv, drømme, og håb er ved at blive ødelagt af den nuværende administration og Kongressen der har forrygende travlt med at "reformere" landets sundhedssystem, det bedste i verden, og er ved at indføre gigantiske energiskatter via CO2 kvotehandler? Amerikanerne.

Hvem er det der vil sende US repræsentater til København og som vil underskrive den gruopvækkende traktat?

Nej, hvor her stinker af umiskendeligt forræderi.


FamilySecurityMatters.org Contributing Editor Alan Caruba writes a weekly column, “Warning Signs”, posted on the Internet site of The National Anxiety Center. His book, “Right Answers: Separating Fact from Fantasy”, is published by Merrill Press.


http://www.aim.org/guest-column/climate-conference-in-copenhagen-could-spell-disaster-for-u.s.-sovereignty/

1 kommentar:

Anonym sagde ...

Det hele er et kæmpebedrag.
Man vil lokke den vestlige Verden i en fælde, de selv har skabt.
Men de kan komme ud af den ved at fremme fusionsenergien og skabe håb for den sydlige Verden ved masseproduktion af ferskvand, så store ørkenområder kan forvandles til frugtbart agerland.
Resten vil være op til dem selv.

falkeøje

Related Posts with Thumbnails