tirsdag den 15. december 2009

Klimagate og regeringsforskning

Klimagate og regeringsstøttet videnskab

Bruce Walker

Der er mange lektioner vi kan tage ved lære af med Klimagate. Miljøaktivisterne er blevet til en intolerant religion snarere end en rationel bevægelse der søger mod begrænsede mål; miljøaktivisternes usmagelige præster har ingen kvaler med at snyde mennesker, og disse fanatiske gejstlige præsiderer også over en inkvisition mod de der vedkender sig en anden tilgang til klimaet, end det som er blevet et dogme.

En af omkostningerne ved friheden er, at man også må tolere tåbelighed og ondskab. Hvis individer i det private ønsker at tilbede hedenske religioner og tilslutter sig en slags gnostiticme, så skal de kunne gøre det uden at regeringen forhindrer dem. På samme vis, hvis individer ønsker at proklamere en "ny videnskab" eller en "ny religion" -- de to ting er næsten identiske -- og derpå søger efter tilhængere i den brede offentlighed, skal det også toleres af regeringer der hylder frihed.

Fordi, såvel videnskab som religion er redskaber der søger sandheden så har ingen af dem ret til at erklære en bestemt sandhed eller sætte en grænse. Vi forstår dette fint når det drejer sig om religion, men det burde også gælde videnskab. Videnskabens historie er i det store og hele episoder af fejl på fejl for at finde sandheden.

Kosmologerne har ingen fuldkommen teori om, hvordan universet opstod eller om, hvordan det vil slutte, og fysikerne har heller ingen absolut teori der kan forklare relativiteten og kvantum mekanikkerne, og hvordan de arbejder sammen på det subatomare niveau. Der er ingen der har en ægte forklaring for sådanne besynderligheder som - usikkerheds princippet.

Betyder det så at videnskab blot er meninger, og at der ingen mekanisme er til at kunne skelne mellem god og dårlig videnskab? Nej, slet ikke. Videnskab, ligesom forretning, og så at sige enhver anden menneskelig handling, har en indbygget sikkerhedsvagt. Friheden, der er en anden måde at udtrykke enkeltindividers handlinger på det frie marked, løfter naturligt det op som er sandt og ærligt, og dykker det der er falsk og bedragerisk.

Troværdighed er ofte den absolut mest værdifulde tilgang til en succesfyldt virksomhed. Hvad vil troværdighed sige? Det er når igangsætterens intentioner, hans forretningsmoral indbefatter ærlige, gennemskuelige handlinger og åben, sandfærdig tale med de som står udenfor. Store selskaber er ekstremt følsomme overfor deres offentlig omdømme og fatter helt klart, hvor meget deres succes på det frie marked er afhængig af at de er troværdige.

Videnskabsforskere var engang de ultimate "frie markedsfolk." Da Einstein fremførte sin relativitetsteori var han assistent i et schweizisk patent kontor. Einstein vandt internationale anerkendelse -- ikke fordi han var indenfor i noget akademisk bureukrati, men fordi hans teori i virkeligheden beskrev verden langt bedre, end de hidtil eksisterende teorier. Videnskab der kommer med resultater på forhånd, er slet ikke videnskab. Det er blot regeringsbureaukrati maskeret som uafhængig tænkning.

Disse pseudo-videnskabsforskeres ideer har ikke brug for succes på det frie marked. De knuser enhver konkurrence og lever af skattebetalernes påtvungne betaling frem for at producere noget der kan modstå presset og udfordringerne fra modsatrettede styrker. Sagt på en anden måde, det betyder ikke noget for dem om deres forskning er sand eller deres metoder er ærlige. Alt der betyder noget for dem er regeringens magtbeføjelser og størrelsen af tildelte skattemidler.

Regering er altid modsætningen til den frie konkurrence, hvilket er grunden til at vi skal have så lidt regering som mulig og så meget markedskræfter som muligt i stedet. Videnskaben bør opføre sig næsten ligesom Walmart eller General Foods eller McDonald. Når de udfordres af hverdagens konkurrenter, da må disse foretagender uden hensyn bortvejre enhver ønsketænkning om magtanvendelse. Disse forretninger er faktisk et spejlbilede på god videnskab. Enhver dårlig ide bliver udstillet som elendig; Enhver rigtig god ide bliver hurtigt belønnet; og "en nærmere undersøgelses" proces i hver forretningshandling stammer fra mange millioner af uafhængige analytikere, som alle fælder dom over de forskellige aspekter i forretningen.

Vi har fået at vide, at god videnskab kræver enorme støttemidler af regeringen. Faktisk så er det kun elendig videnskab der har brug for regeringstøtte. God videnskab kan klare sig selv i markedet. Ligesom alt andet er Klimagate en lærebog i farerne ved at have regeringer der er med til at fremme de mennesker der egentlig burde kunne klare sig selv uden vore skattepenge.

Videnskab arbejder altid på den måde. Udover giganter som Einstein eller Newton - mænd der ikke fik offentlig hjælp - da har private organisationer som Bell Laboratories kunnet foretage gennembrud uden en eneste skattekrone. Vigtigst da måtte Einstein,Newton og Bell Laboratories virkelig bevise, at deres integritet var ulastelig i forbindelse med deres forskning. Elendig videnskab kommer så at sige aldrig fremad uden regeringshjælp.


Lad os holde op med offentlig støtte til klimaforskningen og hvad vil derpå ske? Videnskabsmænd der tror at data indikerer en menneskeskabt global opvarmning bliver derpå tvunget til at forlade deres efeubeklædte bunkers og komme ud i den virkelige robuste offentlige debat. Det betyder ikke, at disse videnskabsmænd så vil løbe tør for argumenter. Det vil snarere betyde at de vil løbe tør for argumenter, hvis de forsøgte at knække modstand, skjule forskningeresultater og data, og lade som om at alle var enige med dem.

Regeringunderstøttet forskning i global opvarmning gør det som regeringer altid gør: Den hæmmer enhver ægte uafhængig tankegang, fordi den politiske magt snarere bestemmer alle problemer, den opmuntrer alle og enhver til at kravle ombord på den samme vogn uden at komme i diskussion eller være kontrær. De kan godt være at der er en menneskeskabt global opvarmning, men den ondsindede indflydelse fra regeringsmidler, der ikke har konkurrence og fra regeringsmagten, korrumperer hele forskningsområdet.

Videnskab hviler på uafhængighed og integritet ellers hviler den på ingenting. Alt det slam og bedrag der siver ud af East Anglia viser, lige nu, at vi ikke har en ægte "forskning" om global opvarmning. Det vi har i stedet ligner mere lumre memoer fra kedelige bureaukrater: Lige netop hvad man kan forvente fra regeringsdrevet videnskab.


Bruce Walker is the author of two books: Sinisterism: Secular Religion of the Lie and The Swastika against the Cross: The Nazi War on Christianity.

2 kommentarer:

Anonym sagde ...

Hvis de, der nu råber så højt om fare og klima, i tide havde indset de store konsekvenser, de påstår,vi står overfor, hvorfor havde de så ikke sat fuld kraft på udviklingen af fusionsenergien i tide.
Så ville et par liter havvand gøre det ud for 300 ltr. olie, og vi havde ikke haft det CO2 svineri, som de er så bange for.

Det er idioti at smide de mange mia. ud til ulandene, hvor de kun øger børnefødslerne.
Det har hidtidige erfaringer vist.

De mange penge bør i stedet anvendes til fusionsforskning.

Når det problem er klaret, så er alle klimaproblemer også klaret.

falkeøje

Olsen sagde ...

Hørt, hørt falkeøje!

Related Posts with Thumbnails