mandag den 7. december 2009

Mekanismerne bag Den Globale Opvarmning
Faktisk er klimavidenskaben ikke længere en videnskab, det er en politisk tro, der er gået amok.
http://plancksconstant.org/blog1/iamges/sub3/2007-05-18Gore.jpg

De som nyder at leve af frugterne af andre menneskers arbejde, eller som hader dette land vil naturligt ønske at fremme synspunktet om global opvarmning. De vil acceptere den holdning at mennesket, eller mere specifikt USA, er årsagen til farerne bag global opvarmning; og det vil tro på dette med en religiøs nidkærhed og ikke kræve bevis ligesom gode kristne eller jøder, der accepterer beretningen om Noas ark som den første klimakatastrofe helt uden det nødvendige endelige bevis.
Skønt hackere har afsløret, for kun få uger siden, at forskerne bag global opvarmning har manipuleret og fiflet med opgørelserne for at skjule den kendsgerning, at klimaet er blevet koldere i løbet af de seneste år, så har andre forskere vidst det i et stykke tid. Steve McIntyre fra Clima Audit har forkastet det globale opvarmningsbedrag i årevis.

I denne afslørende dokumentarfilm (28 minutter 38 sekunder) fra Finland forklarer Steve McIntyre,hvordan de data benyttes til at bevise den globale opvarmning er fabrikerede, snydt med, pustet kunstigt op og er et sammenkog.
Her følger en transkription af de finske dele af dokumentarfilmen:
Regeringerne rundt om på jorden forbereder sig på en stor klimakonference der skal beslutte, hvordan menneskeheden svarer på truslen om en klimakatastrofe.
Forhandlingerne er på vej for at erstatte Kyotoaaftalen med en ny traktat i København.
Truslen er fremført på formodninger af Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC.)
Ifølge panelet er Jorden ved at gå igennem en hidtil uset periode med temperaturstigninger forårsaget af mennesket og menneskets CO2 udledninger, der skyldes afbrænding af kul og olie.

Klima katastrofen er afblæst

Jordens klima har altid været under forandring. Men nu får vi at vide at opvarmningen sker hurtigere end nogensinde. Synspunktet er baseret på denne figur.This chart is Figure 1(b) from the Intergovernmental Panel on Climate Change Third Assessment Report, (c) 2001 The Intergovernmental Panel on Climate Change.
Denne opgørelse, over ti år, er døbt hockey staven, og det var meningen den skulle revolutionere det dominerende synspunkt i den globael opvarmnings historie. Staven omfatter næsten et tusind år, og skaber indtryk af et stabilt klima, og stavens blad vokser fra sent i det 19. århundrede og benyttes som bevis på en pludselig kraftig opvarmning forårsaget af mennesket.
Ifølge ældre synspunkter har klimaet varieret betragteligt i det sidste årtusind, og i Middelalderen var det helt klart varmere end i dag. Men hockeystav grafen, opvarmningeni Middelalderen, og den Lille Istid, derefter er borte, forsvundet. Hockeystaven blev benyttet, og ophøjet som det ypperste, og på forsiden i IPCC's tredje vurdering.Det blev logoet for den katastrofale klimaforandring. Staven blev benyttet til at støtte op om den påstand at, 1998, var det varmeste år i årtusindet.

Den canadiske statistiker Steve McIntyre har betvivlet den videnskabelige styrke ved hockeystavgrafen, og han besluttede at gå bag om oplysningerne der ligger til grund for den, med en auditørs grundighed og dygtighed.
Faderen til hocketstaven, professor Michael Mann var imod McIntyres bestræbelser for at få hans undersøgelsesdata, og det var først i 2003 at det lykkedes McIntyre at få adgang til data.

Temperaturmålingerne, ved termometre, er snart 150 år gammel. Tidligere opgørelser er blevet rekonstrueret ved såkaldte proxies eller surrogattermometre. Hvordan klimaet har været før i tiden er blevet beregnet gennem træers årringe og aflejringer fra søer eller isaflejringer. Formen på staven var i høj grad på baggrund i træers årringe fra nogle få Nordamerikanske fyrretræer. Det er lykkedes McIntyre at dekonstruere staven.
USA's National Academy of Sciences har nedsat en komite for at undersøge hans opdagelser.

Komiteen fandt at McIntyre havde ret i at stille spørgsmål til temperaturkonstruktionen, og meddelte at fyrretræerne ikke burde benyttes som bevis for klimaforandring.
Steve McIntyre, som er en outsider i klimavidenskaben, er det altså lykkede af knække Mann's hockeystav, ikonet i klimaforandrings bevægelsen.

Men historien er ikke forbi hermed. En hel 'fabrik' er blevet opstillet for at producere nye stave til at erstatte den knækkede.
Keith Briffa er et af de store navne i klimaundersøgelserne. Han er professor ved IPCC's videnskabelige fæstning i Storbritannien, Climate Research Unit ved University of East Anglia. Han er også en førende forfatter i IPCC's formodningsrapporter. McIntyre måtte kæmpe i tre år for at få fat i Briffa's Yamal data for at undersøge dem mikroskopisk.
Men der skete en masse inden da. Den velkendte Middelalderopvarmning var i høj grad forstyrrende for de videnskabsfolk der er hos IPCC, de såkaldte hockey hold. I midten af 1990'erne modtog den amerikanske geolog David Deeming en overraskende e-mail, hvori en prominent klimaforsker meddelte sine kolleger:
"Vi må se at få fjernet Middelalderopvarmningsperioden."Deeming bevidnede om emailen ved høringer for USA's Kongres. Kort efter denne e-mail, offentliggjorde Briffa en undersøgelse, hvor årtusindets temperaturhistorie ser således ud:
Briffa's Polar Urals reconstruction [Nature 1995]
Briffaundersøgelsen var baseret på et begænset antal årringsprøver fra den såkaldte Polar Ural region i Siberien. Med hjælp af blot tre små årringeserier påstod han, at året 1032, midt i den blide Middelalder, havde været den koldeste i årtusindet. Den moderne tid forekom at være meget varm. En ægte hockeystav.
Et par år senere vendte Briffas kolleger tilbage til Siberien for at bore nogle nye årringeprøver ud. Da de blev føjet til Briffas oprindelige data, kom kuven i overraskende grad til at se sådan ud.Briffa's Polar Urals temperature reconstruction – ring width chronology from Esper et al [2002], as provided in email from Science [Feb 2006].
Hockeystaven var forsvundet og Middelalderopvarmningsperioden var genindført som værende varmere end den forrige. De opdaterede Polar Ural serier var borte. I stedet erstattede Briffa sine oprindelige elendige Polar Ural data fra år 2000 med nye årringe serier udboret fra Yamal Halvøen hundredevis af kilometre borte. Med disse data kom klimarekonstruktionen til at se sådan ud:
Briffa's Yamal temperature reconstruction
Bladet på staven er nu mere markant ved afslutningen af årtusineder end nogensinde og Middelalder opvarmningen er helt klart overskygget af den, hvis ikke den er nærmest helt forsvundet. Yamal data blev det vigtigste temperaturudgangspunkt for alle senere tilkomne hockeystave, og den blev benyttet i mindst syv temperaturrekonstruktionsstudier.

Men McIntyre vidste noget om at konstruere hockeystave, og han havde ikke tiltro til Yamalkurven. Modsætningerne til den etablerede palæoklimaforskning var ganske enkelt for stor. Det finske Lapland ligger på samme breddegrad som Yamal, og der er massevis af finske undersøgelser om klimaet før i tiden baseret på træers årring. Disse studier betragtes som værende blandt de bedste i verden for deres høje kvalitet såvel som der metodiske tilgang. Hvilke hockeystave er så fundet hos dem?
"Vi har denne lange serie der går 7000 år tilbage, og der viser sig ingen hockeystav i det billede."
Briffa's Yamal hockeystav blev offentliggjort i det prestigefyldte tidsskrift Science.
McIntyre bad om en kopi af rådata fra Yamal. Det tog McIntyre tre år at komme i besiddelse af de data, skønt en af de vigtigste regler i videnskab er,at rådata skal være tilgængelig for alle og enhver der er interesseret i at kontrollere og genskabe undersøgelser. Endelig gjorde Briffa en "fejl."
Han offentliggjorde endnu en artikel baseret på data fra Yamal i en journal i British Royal Society. Det berømte videnskabelige selskab fastholdt princippet om gennemskuelighed i data og tvang Briffa til at offentliggøre rådata.

I september i år, fik den canadiske klimaauditør bekræftet sine formodninger.
Således indbefattede Yamal kun data fra ti levende træer fra 1990'erne og den hastige vækst hos disse træer forårsagede den stejle stigning i hockeystavens blad. I finske dendrologiske studier, kan der helt sikkert ikke siges noget som helst baseret på kun ti træer. Det der er brug for er mindst langt flere træer om året, og adskillige andre kriterier skal også være tilstede. Hvordan har disse kriterier været tilstede i Yamal data? "Temmelig pauvert, ser det ud til .... det ser ud som om der er problemer med både strukturen som den regionale fordeling (af prøven)."

McIntyre udførte en simpel statistisk øvelse. Han erstattede de ti træer i Yamal prøven med en mere omfattende prøve med 34 træer indsamlet fra det samme område. Det tilføjede materiale er afbildet med den hvide kurve, og kombinationen af begge datasæt som en grøn kurve. Hockeybladet forsvinder, eller peger nedad.
Og Middelalder perioden er igen varmere end den nuværende. Problemerne med træårringsstudierne vil blive omtalt næste sommer i en international videnskabelig kongres under formandskab af Mielikäinen i Rovaniemi.
"Hvis man vælger en serie der passer en for at bevise sin mening, det være sig en hockeystav eller noget andet, så er man helt sikkert på en farlig sti."
Forfatteren til Yamal rekonstruktionen, Keith Briffa, har afvist kritikken der er blevet rettet mod hans undersøgelse, men det har stadig medført en hed debat. Briffa's arbejdsgiver, det IPCC tilknyttede klimaundersøgelses institut CRU fastholder en global database med temperatur målinger fra vejrstationer. Denne database er central for konklusionen om at den globale temperatur er steget i foruroligende grad i løbet af de sidste 40 år.

CRU har kombineret temperaturmålinger med et global gennemsnit med en metode man nægter at gå bort fra, men som angiveligt har tilføjet værdier til rådata. McIntyre har krævet data fra CRU direktøren Phil Jones, men han er blevet afvist, og det er andre også.
CRU databasen er den vigtigste videnskabelige retfærdiggørelse for de krav som ligger til grund for den mest ambitiøse traktat i menneskehedens historie og som skal afsluttes i København i december. Til trids for dette, er der ingen mulighed for at genskabe dens værdigrundlag. Her fornylig har direktør Phil Jones fra CRU meddelt, at de oprindelige måledata ikke eksisterer længere på grund af dataopbevaringsvanskeligheder. En hund æd verdens vigtigste videnskabelige målehjemmearbejde.
Materialerne til hockeystav fabriken er også blevet indsamlet fra Finland. "Denne lille Korttajärvi i Jyväskylä er blevet fokuspunkt i den internationale klimadebat. Grundlagt på prøver indhentet fra bundaflejringer, påstår visse udenlandske forskere, at en hidtil uset opvarmning indtraf ved slutningen af det 20. århundrede. Finske forskere har på den anden side, benyttede den til at vise at klimaet altid har forandret sig, selv endnu mere førhen, og uafhængig af menneskets indflydelse."
For fem år siden, svarede en af Korttajärvis forskere på MOT's spørgsmål om IPCC's påstand om at de nuværende temperaturer er de højeste i tusinder af år. Baseret på disse studier ser det ud til at denne påstand ikke er helt korrekt, i det mindste for den Nordlige Halvkugle, i det mindste for Skandinavien."Vi har helt sikkert haft meget varmere vintre her i Nautajärvi og Korttajärvi området, end det vi oplever nu."
"Hvad er din vurdering, for hvor meget varmere Middelalderperioden var i Finland, sammenlignet med nutiden?"
"Det er vanskelig at sige helt nøjagtigt. Men vi taler måske om en halv grad, måske en hel grad baseret på adskillige europæiske undersøgelser."
Mindst to undersøgelseshold med tilknytning til IPCC føjede aflejringsdataerne indsamlet af finske forskere som var det deres egne pæleoklimatiske model rekonstruktioner. Dette blev gjort i enighed, men finnerne var overrasket over at se, at studiet der blev offentliggjort her i september viste at deres data og fortolkning af disse var blevet vendt helt på hovedet.
Her er millennium temperatur rekonstruktionen fra Korttajärvi udført af finnerne:
Her er de samme data præsenteret af hockyholdet.
En flot hockeystav er fremkommet fra Korttajärvi mudderet.
Og her er de samme datadata indamlet via mudderet fra Korttajärvi.
Hvad der i den finske undersøgelse antydede kulde var blevet til varme i IPCC videnskaben og vice versa. Denne fortolkning slap igennem den videnskabelige peer review. Doktor Atte Korhola, professor i miljøforandring ved Helsinki Universitetet, "Visse kurver og data er blevet vendt på hovedet og det er ikke ment som en kompliment til klimavidenskaben. Og i denne kontekst er det relevant at bemærke at de samme mennesker der står bag dette samtidig kører det som måske er verdens mest inflydelsesrige klima website, RealClimate. Med dette bidrager de til videnskabens troværdighed - eller reducerer den snarere. Efter min mening er det alarmerende fordi de bærer brænde til utroværdigheden, ved at data benyttes i utilstrækkelighed grad eller endda på et falsk grundlag, eller hvis data gemmes bort eller de ikke bliver offentliggjort i tilstrækkelig grad (for at man kan bekræfte dem,) ja da er det helt åbenbart med til at erodere troværdigheden og det er et meget alvorligt problem."

Forfatteren til septemberstudiet, Darrell Kaufman indrømmede sin fejltagelse for to uger siden og udsendte en korrektion til tidskriftet Science. Men hovedbagmanden bag et tidligere studie, Michael Mann, faderen til den oprindelige hockeystav, fastholder stadig påstanden om at denne hockeystavmodel blev uddraget af prøver fra bunden af søen Korttajärvi.
Klimaundersøgelserne der benyttes af det FN tilknyttede IPCC er computer simuleringer, baseret på modeller der efterligner det globale klima. Nogle traditionelle forskere har kritiseret undersøgelser baseret udelukkende på computermodeller og kalder dem for "playstation klimatologi."
Ifølge de mest prominente computermodeller skulle menneskelig aktivitet forårsage global opvarmninger der ser således ud:Men målingerne viser, at de rigtige temperaturer har været varierende:En ikke kendt faktor er at det globale klima holdt op med at blive varmere efter en tyveårig periode (sent i 1900 tallet). Lige siden 1998 har der ikke været statisk målelig global opvarmning. Istedet er klimaet langsomt blevet køligere i de senere år. Ikke en af klimamodeller der benyttes hos IPCC har været i stand til at forudsige denne ændring i udviklingen.
Visse nye undersøgelser forudsiger at afkølingsfasen fortsætter længere, måske i de næste årtier.
I mellemtiden er nogle af de katastrofale konsekvenser der forudses af modeller afsløret som vildt overdrevne. Den Arktiske havis er begyndt at blive tykkere fra det minimum området dækkede for to år siden. Antarktisk nedsmeltningen er gået i stå til et minimum i målelig historie, havets stigning er ikke accelleret fra dets tidligere niveau og orkan sæsonen er mindre heftig.
Naturen har altså ikke indordnet sig manuskriptet. "I sensommeren 2008 var jeg i England, hvor alle aviserne havde forsidehistorier om et scenario der forudså at Den Arktiske Havs is helt ville forsvinde den sommer. Disse forudsigelser blev fordelt at to førende forskere ved National Snow and Ice Data Center i Boulder, Colorado, Mark Serreze og Jay Zwally.
Nuvel, det der skete var at disse forudsigelser ikke passede, men at 2008, var et klart bedre år end 2007 med faldet i istykkelsen, hvilket var tilsyneladende forårsaget af unormale atmosfæriske tryk og vindforhold i de arktiske regioner.
Richard Lindzen er professor i klimavidenskab ved Massachusetts Institute of Technology, en af verdens mest prestigefyldte videnskabsuniversiteter. Han er en af de få videnskabsfolk der ikke studerer klimaet gennem computermodeller. Han undersøger observationerne fra den virkelige naturlige verden. I september offentliggjorde Lindzen en undersøgsle der rammer direkte ned i fokus på klimadebatten. Baseret på strålingsmålinger kalkulerede han hvor meget fordobling af atmosfærisk CO2 ville betyde for opvarmning af Jorden.Jorden er beskyttet fra kosmisk nedfrysning af det atmosfæriske gastæppe. Ifølge katastrofe opvarmningsteorien vil CO2 der udledes ved at afbrænde olie og kul være med til at gøre dette tæppe tykkere og således forårsage af temperaturen stiger i farlig grad. En omdiskuteret videnskabelig kendsgerning er at en fordobling af CO2 i sig selv er nok til at forårsage en stigning på en grad i atmosfærisk opvarmning hvilket ikke er et problem. Men klimamodellerne er blevet fyldt op med den formodning at opvarmning forårsaget af C02 forøgede koncentrationen af vanddamp, hvilket igen vil yderligere fortykke tæppet og igen medføre yderliger opvarmning med nogle gange, og helt op til seks grader. Spørgsmålet om vanddampens indvirkning er hele nøglen til at bestemme om der er en trussel mod klimaet, og en katastrofe. Klimamodellerne formoder dette, at jo højere overfladetemperaturen stiger des tykkere vil varmetæppe blive. Men er det det der virkelig sker?

Lindzen og hans hold sammenlignede temperaturen ved havets overflade med de satellitbaserede målinger af den indgående og udgående stråling i den øvre atmosfære. Skønt alle computermodellerne viste at overfladetemperaturen stiger, des mindre stråling undslipper til Rummet: Den virkelighed der blev målt i naturen viste det diamentralt modsatte:


Det viste sig at skydækket skifter når overfladen opvarmes, men det blev ikke tykkere; det blev tyndere. På denne måde forhindrer naturen atmosfæren i overophedning. Skydækket reagerer på temperaturforandringer ligesom øjets iris på forandringer i lyset, ved enten at udvide eller trække sig sammen.
Lindzen kalder denne termostatiske opførsel for Iris-effekten. Og hvad er så betydningen af denne effekt på de vurderinger der er om menneskeskabte klimaforandringer? Lindzens undersøgelser viser med målingerne at formodningen om en nært forestående klimakatastore er i sin grundform helt forkert. IPCC lejren har reageret på undersøgelsen med den dybeste tavshed. Professor Atte Korhola er ikke skeptisk overfor den potentielle trussel af klimaopvarmning som hans kollega i Boston, men begge videnskabsfolk e bekymrede over politiseringen af klimavidenskaben.
"Især nu med Københavner konferencen der står for døren da får man det indtryk også blandt videnskabsfolk, at mange af dem har mistet kontrollen. Især når man sammenligner de oprindelige undersøgelser med hvordan de præsenteres for offentligheden i massemedierne da er der et kæmpehul i det der kommer frem. Vi får en masse materialer med udtryk som dramatisk, katastrofalt, hidtil uset og blandt nogle forskere er der endog tale om Planetes dommedag og at den skal frelses."
MOT bad om et interview med dr. Petteri Taalas, der er sympatisk indstillet overfor IPCC hovedformulering. Han nægtede.

Udskrift fra TV network website - Redigeret af Apollo for Zeitgeist Movement. Foto i begyndelsen af denne artikel er skamløst stjålet fra Bloviating Zeppelin der også har en aldeles udmærket opsummering af det som bliver kaldt Klimagate.

Det ser samtidig ud til at 2009 vil være et normalt år i temperatursammenhæng.

En vittighed blandt forskere og klimatologer er nu for tiden: "Den Globale Opvarmning er helt sikker Mann-skabt."
Artiklen er fra bloggen Plancksconstant.org.

2 kommentarer:

Anonym sagde ...

Må jeg bruge det her billede til en avis, som vi laver på min skole??
Syntes det er super fedt! :D

Olsen sagde ...

Jeg har selv hentet billedet på nettet. Inden jeg bruger et bilede ser jeg altid efter om der skulle være en evt. copyright. Hvis ikke bruger jeg det. Graferne er der absolut intet problem med frit at bruge. God fornøjelse med jeres avis. Lægger i den på nettet? Hvis du har en google gmail.com mailkonto får man samtidig et udmærket skriveprogram og derfra kan man vælge at dele et 'skriv' med enten alle eller de man nu udvælger. Prøv det. Kunne være sjovt at se Jeres avis.
Hilsen
Olsen

Related Posts with Thumbnails