onsdag den 23. december 2009

København klimakonferencen - nej, hvor det stinker

København: "Jeg har set fremtiden og den stinker!"

Roger L. Simon

Jeg er netop kommet tilbage fra København og FN Klimakonferencen, og alligevel er jeg overbevist om korrektheden i overskriften på artiklen - en direkte parodi på Lincoln Steffens berømte deklaration fra 1921 om Sovjetunionen. "Jeg har set fremtiden og den er i orden." I dette tilfælde er det imidlertid, hvad angår fremtiden, den (formodede demokratiske) '"globale regeringsledelse" og ikke arbejderstaten. For at undgå misforståelser har Kenneth Andersen ret. COP 15 handlede overfladisk set ikke kun om "klimaforandring," men næsten udelukkende om FN Overhøjhed.

Jeg ved det. For jeg så det med egne øjne. Det var ikke første gang. Dette var min anden internationale FN Konference på mindre en et år - den første blev kaldt den såkaldte Durban Konference II i Geneve der formodedes at være opfølger til "Verdens Konferencen mod Racisme, Racediskrimination, Xenofoi og dertil hørende Intolerance i Durban Sydafrika" i 2001. Den sidstnævnte var lige så meget om reel racisme som den første var om ægte klimaforandring. Det blev - som man vil erindre - en direkte farce, med tilstedeværelsen af Mahmoud Ahmadinejad som en dominerende figur da han udspyede anti-semitisme og benægtelse af Holocaust. Ikke desto mindre erklærede FN at konferencen var en succes.

Man vil sige det samme om København, det er vist helt sikkert. I det mindste var tilstedeværelsen af forskellige despoter (Chavez, Mugabe, den relancerede A-Jad osv.) ikke så skadelig denne gang. Det blev mere til et ekstra skuespil, sammenlignet med det sande objektiv ved COP15 - cementeringen af FN bureuakratiets magt under dække af CO2 regulering.

Det er derfor fremkomsten af afsløringerne i Klimagate var yderst uheldig for FN, dårlig timing. Jo, afsløringerne blev helt sikkert i det store og hele ignoreret eller udeladt ved pressekonferencerne, men de var i overvældende grad tilstede ved at så mange var kommet til klarhed over dem (Flemming Rose - den lysende kulturredaktør i Danmarks Jyllands Posten - fortalte mig i et interview, at disse afsløringer blev dækket langt mere omfattende i den europæiske presse end i USA.) Ydermere, at forkaste Klimagate som et angreb på "etableret videnskab" er selvfølgelig, latterligt på grund af, at konceptet etableret videnskab i sig selv er meget svagt funderet, ja på kanten af en selvmodsigelse.

Som en kommentator bemærkede på dette site, forandrede Einstein den etablerede videnskab hos Newton og nu stilles der spørgsmål ved Einstein. Alligevel formodes vi, uden at skulle stille spørgsmål, at tro på nogle ukendte middelmådigheder hos IPCC, og det på grund af "flertallet siger det."

Jo, det er ikke alene komisk, det er yderst bekymrende, især hvis man undersøger det bagvedliggende kørende spil. Det var meningen at København skulle være et vigtigt fremskridt mod Verdensregeringen. Sådan set er det en smuk ide. Da jeg var yngre, var jeg meget tiltalt af det. Men min opvækst og personlige møde med FN har nu vendt denne tiltrækning til noget direkte kvalmende. Det står meget klart at under en Verdensregering - på grund af størrelsen og de naturlige utilstrækkeligheder - da er troværdig nærmest lig nul, gennemskuelighed som en uopnåelig drøm, og måske slet ikke ønskelig.

Kort sagt så er det 1984 (George Orwells bog). COP 15 var netop det - legioner der stirrede på verdens ledere på storskærme, mens de fremsatte platheder, mens forhandlingerne blev ført bag lukkede døre. (Det er galt nok i vor Kongres, men i global skala...?)

Nå, men nu er jetlaget væk, så jeg vil slappe af et stykke tid. Men jeg vil tilføje, at heldigvis gav min lange rejse, (9,5 time fra København til Atlanta, og igen 4 timer til LA) endelig give mig tilstrækkelig uforstyrret tid til at afslutte læsningen af den bog jeg har haft til hensigt at læse færdig i lang tid - F. A. Hayek's "Vejens til Trældom." Hvor apropos den viser sig at være. Hayek havde regnet en hel masse af vor nuværende situation ud i 1944. Jeg anbefaler den til alle der endnu ikke har stiftet bekendskab med den. Det er et tegn på min egen indoktrinering at jeg har læst Marx, Marcuse, Gramsci osv. først.

http://pajamasmedia.com/rogerlsimon/2009/12/20/copenhagen-wrap-up-i-have-seen-the-future-and-it-stinks/

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails