mandag den 14. marts 2016

En appel til kultur (moderate) muslimer

En appel til Kultur(moderate) Muslimer
Der er cirka 1.4 milliard muslimer i verden, det overvældende flertal af dem er Kulturmuslimer, der hovedsageligt bliver kaldt moderate muslimer. Muslimer er født til Islam, hvor en stor del af dem aldrig har gået gennem processen med selv at beslutte om de ønsker at være muslimer. Det er ikke en religion de vælger, det er en tro de arver. Uanset grunden er dette store flertal af Kulturmuslimer muslimer på den måde at de ikke helt følger Islam. De ægte muslimer er jihadisterne, en lille minoritet der lever og dør for Koranens diktater og for Sunna, de eksempler på livet som Muhammad gav.


Den frie verden, der med fuld ret er alarmeret af de altid-forskellige og eskalerende angreb af jihadister har nærsynet rettet sine forsøg og tilfældige indsatser mod dem, og tror dermed at man kan eliminere den trussel de udgør og på samme tid være på god fod med 'lad leve’ og have det godt multikulturalismen med Kulturmuslimerne. Dette er en farlig formodning, som hvis den ikke forkastes sandsynligvis vil kulminere i en Harmagedon lignende voldsom konflikt.

Der er i praksis ingen chance for at man kan ræsonnere med de hjernedøde jihadister, hvis øjne er fikseret på løftet om Allahs lystparadis. Det er ikke fordi de elsker døden, blot for dødens skyld, som muslimske ledere såsom Hassan Nasrallah, leder af Libanons Hizbollah proklamerede. De elsker døden og går den i møde med stor glæde, fordi de er blevet hjernevasket til at tro, der venter dem en belønning.


At lide døden ved at udføre Islams værk giver dem ret til at træde ind i Allahs evige sensuelle mandlige paradis, tror de. På steder som Iran og Palæstina er det gennem dette pyntede bedrag om livet i paradiset efter døden der kan sættes portræt og navn på de muslimske drabsmænd der bliver glorificeret som martyrer, og det er det der udgør islamismens vugge. For jihadisten med de vilde robotøjne er selv en dag i denne "bunke snavs" her på jorden blot endnu en dag med ubærlig forsinkelse fra flyveturen til det evige lysthus. Hvorfor skulle ellers titusinder af iranske Shia-tåber for eksempel, melde sig som martyrer.


For lige så længe der er millioner af fanatiske galninge, vil den islamiske hær have en endeløs forsyning af fodsoldater til at sprede og påtvinge den vilde islam doktrin og Sharia på verdens folkeslag. I denne uge, for eksempel, under Sharia lov, idømte en Saudiarabisk domstol en 75 årig enke fængsel og piskeslag for at have "beskæftiget" sig med to mænd der ikke var i familie med hende. De to mænd, berettes det, bragte brød til kvinden. Dette er den form for Sharia lov der venter os i fremtiden hvis vi ikke rækker ud til Kulturmuslimerne og hjælper dem med at forlade det ægte islam, da de allerede er en del deraf.


Men er den ægte Islam virkelig en fredelig religion? Er mennesker som Geert Wilders, Robert Spencer og dr. Ali Sina Islam forhånere? Er den ægte Islam fuldstændig uskyldig i alle anklager som frihedselskende civiliserede mennesker retter imod den? Læs hvad Hamid Hafez, en tidligere jihadist har at sige om Islam.


Tragisk nok har mediernes lærde, venstrefløjsakademikerne og politikerne i årenes løb konstrueret en formidabel alliance der med succes har holdt både Kulturmuslimer som det helt store flertal af ikke-muslimer i en søvndvale af selvtilfredshed.


Hele tiden er jihadisternes kampagne skredet fremad. På den ene side er der de godt finansierede islamister med deres horder af enfoldige der er klar til at dø for sagen. De rædselsvækkende handlinger af disse skurke er daglige hændelser på steder som Irak, Afghanistan, Darfur og Pakistan. På den anden side er der de mennesker i den frie verden der er lullet ind i selvtilfredshed og som mangler viljen, modet, til at stå op imod islamismens virkelige fare.


Kulturmuslimerne holder balancen i deres hånd. De er ikke aktive jihadister. Dog udgør de, bevidst eller ubevidst, den mest vitale støtte for islamisterne. Det er dette flertal der viser et billede af normalitet, og endog tolerance overfor andre samtidig med at de giver midler, som soldater til islamisternes værk.


Islamiske apologeter peger ofte på de muslimske samfund i ikke-muslimske lande som værende fredelige religiøse samfund som alle andre og benægter at disse muslimer udgør nogen trussel mod et frit folks levevis. Dog er kendsgerningerne på overbevisende måde med til at modbevise denne bedrageriske forestilling, fordi når jihadisterne har samlet sig tilstrækkelig lokal styrke, da vil Kulturmuslimerne som medgørlige får, underlægge sig deres morderiske medtroendes styre. Dette er ikke en hypotetisk varsel. Kulturmuslimernes kapitulation har allerede udspillet sig mange steder i de europæiske byer og kvarterer.


Det er værd at gentage, at som islamisterne fører deres krig under Islams banner således modtager de kæmpemæssig direkte og indirekte støtte fra ærværdige Kulturmuslimer. Deres støtte er livsblodet der holder islamisterne i live.Kære Kultur Muslim


Dette er det 21. århundrede. Den store Planet Jorden fra Muhammads tid er skrumpet ind til en global landsby. De så forskellige og adskilte folkeslag i verden er nu naboer i samme landsby. Denne nye stamme i den globale landsby står overfor gigantiske udfordringer - og muligheder. Ressourcerne og talenterne i de forskellige klaner må ikke længere formøbles ved indbyrdes bekæmpelse. Du, Kulturmuslim er virkelig den afgørende magt der kan forhindre at islamismens brand breder sig over verden ved at du fuldstændig afbryder din forbindelse med en religion der har fordærvet sig til intet andet end en dødskult.


I det 21 århundrede har hvert medlem af enhver klan i den globale landsby, uanset køn, race eller nogen anden overbevisning, ret til det fulde borgerskab der udløser privilegier og kræver ansvarlighed. Radikal Islam hævder at være det sande Islam og stræber efter at påtvinge menneskeheden en underkastelse under et trossystem og en praksis med Sharia der er den direkte modsætning til frihed. Selv muslimer der ikke er enige med det ekstreme islam bliver intimideret, presset til tavshed, og fordømmes endog til døden af fanatikerne.


Det er fra ikke-muslimernes side ren ønsketænkning at tro at man kan være en moderat muslim, når man tager i betragtning at islam er radikal ind til benet. At være moderat muslim kræver at personen udtrykkeligt siger fra over for meget af de voldelige, ekskluderende og radikale lærer i Koranen. Ved at gøre det, har individet udstedt sin egen dødsdom i islamiske lande, bliver han fordømt som frafalden, og hvis personen lever i et ikke islamisk land kan han endog få en fatwa over sit hoved. Dog hvis masserne af Kulturmuslimer, enkeltvis, i par og i mængder forlader Islam vil islamisterne blive berøvet saft og kraft da det er Kulturmuslimerne der er deres livsblod.


Det er i enhver konfrontation dødbringende at tro at man kan nå modstanderen gennem sin egen mentale skabelon, fordi de to skabeloner kan være fuldstændig i modsætning til hinanden. Mennesker i Vesten er vant til relativistisk tankegang frem for absolutisme tankegang. For Vesterlændinge handler alle problemer om sort til hvidt med en overdådighed af grå nuancer mellem de to. For den ægte muslim, islamisterne, er næsten alt udelukkende sort eller hvidt og der er i praksis ingen grå nuancer. Den førstnævnte måde at tænke på er  typisk for det modne sind, mens den sidstnævnte er den som børn og mindre oplyste lider under.


Denne absolutistiske måde at tænke på er i selve Koranen. Når udgangspunktet for en muslim er de udtrykkelige fanatiske ord fra Allah i Koranen, så er den trofaste uden andet valg,  end bogstaveligt at adlyde dens diktat eller endog bringe den et skridt videre i fanatismen. Gode muslimer, for eksempel, hilser ikke på kvinder med hånden, skønt Koranen ikke udtrykkeligt forbyder det. Skønt Koranen antyder at mænd er herskerne over kvinder, tager gode muslimske mænd det sådan til sig, at de behersker kvinder ikke meget bedre, end de behandler deres husdyr.


Det er ikke usædvanligt at kunne se muslimer, overalt i verden, der virkelig er eksemplariske på mange måder. De er venlige, gavmilde og meget mere. Disse er Kulturmuslimer der i virkeligheden kun er delvis muslim. De lever ikke helt efter teksten i Koranen og vælger at leve som anstændige civiliserede mennesker. Men i Islam kan man ikke være en 'fritvalgs muslim' når de ægte muslimer tager over. Tydelige beviser på det ægte styre ved Islam kan ses på steder som Saudiarabien, Iran, dele af Pakistan, Sudan og Somalia.


Kære Kultur Muslim!


Mens du forbliver tavs af frygt, mangel på organisering, eller apati, arbejder islamisterne døgnet rundt og over hele verden for at fremme deres dagsorden. Der går næppe en uge uden en Stormufti eller en Ayatollah udsteder befalinger til støtte for radikal Islam. De finere islamiske gejstlige overfører, for deres vedkommende, disse fatwas og edikter til deres flokke i moskeerne og hamrer det ind i sindet hos modtagelige børn i madrassas. Gennem disse græsrodstiltag, rekrutterer radikal Islam større og større antal af tilhængere. På den ene side er islamisterne beskæftiget med voldshandlinger for at forstyrre de fungerende samfund, mens de på den anden side klogeligt udnytter friheden de nyder i ikke-islamiske lande for at underlægge sig dem indefra.


Kære Kultur Muslim! Du tilhører ikke et frit folk. Man kan ikke have begge dele. Man kan ikke nyde frihedens frugter og på samme tid helgardere sig til at være en slags muslim og være på god fod med Allah. Ved selv den mindste ulydighed er Allah ikke meget tilgivende, prædiker Muhammad. Du bliver nødt til at bryde klart og tydeligt med Islam og være et oprigtigt anstændigt mennesker fordi det er den bedste belønning man kan få. Ingen ved noget som helst om det meget omtalte Allah paradis. Hjælp ikke islamisterne med deres bestræbelse for at lave denne verden til et helvede i håbet om at få adgang til Allahd indbildte Paradis.

Kære Kultur Muslim! Moderate muslim eller hvilken som helst slags muslim der ikke er jihadist, gør det modigste og rigtigste: Forlad Islam med det samme og meld dig ind i de rækkerne af de frie, hvor alle medlemmer af den menneskelige stamme kan trives i fred og harmoni. 


Kære Kultur Muslim! Jeg appellerer til dig. Du har løsningen. Du besidder magtens balance. Træk dig venligst helt ud af Islam, som utallige andre allerede har gjort og giv din uvurderlige støtte til verdens frie folk der er ivrige efter at modtage dig med åbne arme.
FamilySecurityMatters.org Contributing Editor Amil Imani is an Iranian-born American citizen and a pro-democracy activist residing in the United States of America. Imani is a columnist, literary translator, novelist and essayist who has been writing and speaking out for the struggling people of his native land, Iran. He maintains a website at www.amilimani.com. Amil Imani is the author of the smashing book Obama Meets Ahmadinejad.

http://www.familysecuritymatters.org/publications/id.9618/pub_detail.asp

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails