søndag den 6. marts 2016

Slår havvindmøller hvaler ihjel? Noget tyder på det

Slår havvindmøller hvaler ihjel?


PAUL DRIESSEN, MARK DUCHAMP

Mellem den 9. januar og 4. februar i år er der strandet 29 spermacethvaler, med døden til følge, på engelske, tyske, hollandske (og danske) kyster. Miljøfolk og nyhedsmedierne er kommet med mange forklaringer - undtagen den mest oplagte: Havvindmøllefarme.

I nævnte område er der verdens største koncentration af havvindmøller, og der er rigeligt med beviser på at deres lydmæssige forurening kan forvirre hvalers kommunikation og navigantionsevne..

Avisen Guardian i Storbritannien har ledt efter svar overalt, men ikke det rigtige sted. Det er ikke overraskende da avisen har stor sympati for, og støtter vindenergi uanset omkostningen for mennesker og miljøet. Efter at have konsulteret en miljøgruppe konkluderede avisen: “Nordsøen er som en fælde....Det er faktisk umuligt for hvaler at finde vej gennem den snævre Engelske Kanal.”

Passer bare ikke. Disse intelligente dyr ville på helt naturlig vis have fundet vej til og gennem Kanalen ved blot at følge Englands, eller kontinental Europas kyst. Men skribenterne synes fast besluttet på at følge deres “forklaring,” selv når den bliver mere og mere ulogisk.

"De (strandede) hvaler bliver dehydreret, fordi de får deres væske gennem de blæksprutter de fortærer,” argumenterer skribenten før han anerkender at “de døde hollandske og tyske dyr var i god foderstand,” og at antallet af blæksprutter i Nordsøen er øget i de seneste år.

Artiklen afviser indlfydelsen fra sonar Royal Navy og eksplosiver fordi “store flådeøvelser i UK farvande er usædvanlige om vinteren.” Endelig konkluderer forfatteren med dette citat fra sin formodede ekspert: “Når der en massestranding er det det altid klogt at se på de mulige menneskelige påvirkninger. Men i øjeblikket, ser jeg ikke noget der peger i den retning.” Han burde forsøge noget mere ihærdigt. Ikke alle er så blinde.

Faktisk så har “forskere ved University of St. Andrews fundet ud af, at den støj som havvindmølleanlæg frembringer kan sammenlignes med en hvals sonar, og kan i tragiske tilfælde føre til at de driver frem mod strandene hvor de ofte lider døden,” observerede en artikel i Daily Mail.

Det er helt sikkert muligt at permanent skade på mellem- og det indre øre kan forekomme, og således skade deres indbyggede sonar, som resultat af store luftkanoner der benyttes under seismiske undersøgelser og fra voldsomme støjudslip i forbindelse med nemhamring af befæstigelsespæle  i klippegrund. Vindmøllefortalere indrømmer at deres brug af pæle i undergrunden kan høres op til 80 kilometer under vandet, og kan skade hvaler der tilfældigvis er i området. Men medmindre disse skader forårsager blødninger er de meget vanskelige af detektere.

Naturlige fænomener såsom jordskælv, undervands vulkansk aktivitet og meteoritter der hamrer ned i oceanet har sandsynligvis været årsagen til at hvaler er strandet i historiens forløb, med skader på dyrenes indre øre og deres sonarorganer, der forvirrer og desorienterer dem, får dem til at søge ly på lavere vand. I de senere år, “har militærets brug af mellembølge sonar været knyttet ganske markant til desorientering og død af strandede hvaler,” nævner " The Guardian.

Lavfrekvent sonar kan være endnu farligere vurderer the Natural Resource Defense Council. "Nogle systemer opererer ved mere end 235 decibel,” har NRDC nævnt, "skabende lydbølger der kan rejse over hundredvis af kilometer i oceanet. Under forsøg ved Californiens kyst, blev støj fra Navys lavfrekvent sonar system opfanget over hel det nordlige Stillehavet.”

U.S. Navy har selv anerkendt den fare sonar systemer udgør for havets pattedyr. Som fortalt i Sciencemagazine: "I en skelsættende undersøgelse har U.S. Navy konkluderet at man har slået mindst seks hvaler ihjel i et uheld der omfatter almindelig skibsbaseret sonar. Resultatet blev offentliggjort i sidste måned af the Navy og the U.S. National Marine Fisheries Service (NMFS), og kan vanskeliggøre  Navys planer om at benytte et kraftigt nyt sonarsystem beregnet på at opfange fjendtlige ubåde på lang afstand,” trods det at systemet er vigtigt og at dets ubåde og overfladeskibe arbejder for vor nationale sikkerhed.


Det er blevet fremhævet at “lavfrekvent aktiv sonar” fra dette system ville være den højeste lyd der nogensinde er anvendt i havene. The Guardian konstaterer. Men havvindmøller udsender også lavfrekvent støj, herunder farlig infralyd. På havet bliver disse vibrationer transmitteret via masterne til vandet og via piloteringerne i klippe- havbunden. De kan mærkes på cirka 50 kilometers afstand.

Erkendes må det at den akustiske forurening ved sonar - især de kraftfulde militære systemer - er større end den fra vindmøller. Men vindmøllestøjen og infralyden er næsten konstant, holder ved så længe møllerne står der og kommer i mange retninger, som i de områder hvor hvalerne strandede for nylig.

På landjorden, og selvom vindmølleindustrien fortsat ikke anerkender nogen medskyldighed, er der stadig flere beviser på, at lavfrekvent og især infralydsbølger stammer fra møllerne og at de har en betydelig skadelig virkning på de lokale beboere, herunder søvnløshed, hovedpine, unormal hurtig hjerterytme og et dusin andre lidelser.

Under havets overflade, et miljø hvor lyd forplanter sig meget hurtigere, ville det være uansvarligt og uvidenskabeligt at argumentere for at hvaler ikke berøres af vindmøller i aktion, netop fordi disse havets kæmper benytter deres sonar til at “se” hvad der omgiver dem.

Som videnskabsforskere har påpeget, “Det er sandsynligt at de akustiske lyde har en stadig større vedvarende påvirkning på dyrenes tilgang til akustisk information der er så væsentlig for dem for at kommunikere og foretage andre vigtige aktiviteter, såsom navigation og jagt.”  

"Blindet" af denne forstyrrelse kunne hvaler og delfiner søge ly i smult vand, væk fra de store skibe og dræberhvaler. Der kan tidevandet overraske dem, da de kun har ringe erfaring med dette fænomen.

I september 2012 strandede 19 grindehvaler og en stor sejhval på Skotlands kyst lige over for områder hvor luftkanoner blev benyttet af skibe der undersøgte havbunden, som en forberedelse på at opsætte en havvindmøllepark. “Endnu 24 hvaler blev set i smult vand ved Cellardyke, lige ved vindmølleparken, men de kom dog til havs igen,” bemærkede artiklen..

Havvindmøller er også sat i forbindelse med “mange dødfødte sæler der skyller op på kysten nær Scroby Sands vindmølleparken i England i juni 2005. “Det er vanskeligt ikke at slå helt fast at vindmølleparken bærer ansvaret, konkluderede skribenten  

Mange flere lignende dødsfald kan være forårsaget af havvindmølleparker. Den videnskabelige og miljømæssige litteratur bunder ud i advarsler om risici for havets pattedyr ved menneskeskabt støj.  

Moderne 8 Watts havvindmøller er 200 meter høje over bølgerne, deres roterende vinger dækker et område på 164 kvadratmeter. Disse enorme blade giver kraftige pulserende infralyd og påvirker mange arter af havfugle, og endog flagermus der er tiltrukket af møllerne så langt væk som 14 kilometer uden for kysten.

I februar 2005 vurderedes i et brev fra the Massachusetts Audubon Society at den foreslåede Cop Cod vindmølleprojekt alene ville slå op til 6000 havfugle ihjel om året, herunder terner der er på listen over truede dyr.

Ønsker vi virkelig at føje havpattedyr til slagterierne af fugle og flagermus, ved at udvide denne skadelige, enormt dyre og svært statssubsidierede energisektor i habitater på havet?

Oveni det vil det at have disse ‘skove’ af enorme vindmøller ved vore kyster i stor udstrækning øge risikoen for kollisioner med skibe, især under storme eller tæt tåge, og ligeledes ubåde. Det vil også påvirke radar og sonarsøgning efter fjendtlige skibe og lavtflyvende fly, herunder potentielle terrorister, og gøre vore kyster farligere for Kystvagtens helikopteren og andre redningsfartøjer.

Havvindmølleindustri giver sådan set ingen mening set fra et økonomisk, miljømæssigt, forsvars eller skibstransport perspektiv. At udelade disse enorme installationer fra indflydelse på truede dyrearter og for andre love der med hård hånd anvendes mod alle andre industrier - og endog for U.S. og Royal Navy - er uansvarligt og nærmest forbryderisk.  
Paul Driessen is senior policy advisor for the Committee For A Constructive Tomorrow (www.CFACT


http://www.familysecuritymatters.org/publications/detail/are-wind-turbines-killing-whales?f=must_reads#ixzz41wLKHSnD

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails