søndag den 6. november 2016

Vidste Comey at Obama kunne være Hillarys stjernevidne?

Vidste Comey at Obama kunne være Hillarys stjernevidne?WikiLeaks e mails beviser, at Obama vidste Hillary benyttede et privat emailsystem.

Som erfaren anklager vidste FBI chef Comey, at Hillary som sit forsvare kunne hævde at Obama kendte til hendes private ikke sikrede e mail system. Obama hindrede hende ikke, protesterede ikke, og korresponderede med Hillary gennem hendes system.

Når man tager disse kendsgerninger i betragtning så kunne Hillary med god ret argumentere at hun ikke havde til hensigt at krænke forordningerne fra hendes øverste chef,  da den øverstkommanderende, præsidenten jo konverserede med hende gennem hendes private e mail system.
 Billedresultat for comey obama and hillary

Hillary kunne ræsonnere, Hvordan kan jeg have til hensigt at krænke loven når præsidenten ved jeg bruger et privat e mail system som han selv bruger til at kontakte mig?

Hvis man så ser bort fra at det er Hillary der kommer med argumentet så er det egentlig et ganske fornuftigt og vægtigt forsvar mod anklagerne.  

Comey opsummerede de kendsgerninger der er tilstrækkelige til at iværksætte en prima facie sag om at Hillary brød loven. Dette burde have været nok til at anbefale en dom, fordi man kan ikke udlede bevidst handling gennem beviserne. Kendsgerninger var tydelige og tilstrækkelige til at fremsætte en anklage om at Hillary handlede bevidst. Så er det op til en dommer eller en jury at afprøve de kendsgerninger og drage en konsekvens.
Men Comey må have vidst at Obama kendte til hendes brug og at Obama ikke protesterede eller bad hende holde op. FBI gennemgangen af e mails må have vist e mails til og fra Obama og assistenter til Obama. Som følge deraf må Comey have konkluderet at Hillary ikke havde til hensigt at bryde loven, fordi hun troede at Obama fandt det helt i orden at hun brugte et privat email-system på en usikker server.  

En gennemgang af Comey's udtalelse af 5. juli viser:

1. "Fra gruppen af 30000 e-mails returneret til the State Department, er 110 e-mails i 52 e-mail kæder fastslået at være indeholde klassificeret information på det tidspunkt de blev sendt eller modtaget. Otte ud af de kæder indeholdt information der var Tophemmelig på det tidspunkt de blev sendt, 36 kæder indeholdt Hemmelig Information på det tidspunkt, og otte indeholdt Fortrolig Information - hvilket er den laveste informationsklasse. Udover dette var cirka 2000 e-mails “op-klassificerede” til at være Fortrolige, informationen i dem var ikke blevet klassificeret på det tidspunkt de blev sendt.”

2. "Skønt vi ikke finder tydeligt bevis på at Udenrigsminister Clinton eller hendes kolleger havde til hensigt at bryde love der gælder behandling af klassificeret information er der bevis på at de var ekstrem skødesløse i deres håndtering af meget følsomt, særdeles klassificeret information.

For eksempel syv e-mail kæder der vedrører sager der var klassificeret i Top Secret/Special Access Programmet da de blev sendt og modtaget. Disse kæder omfattede Udenrigsminister Clinton der både sendte e-mails om disse sager og modtog e-mails fra andre om de samme sager. Der er bevis til at understrege en konklusion om, at enhver eftertænksom person i udenrigsminister Clintons stilling, eller i en stilling hos de regeringsansatte som hun korresponderede med om disse sager brude have vidst at et uklassificeret system ikke burde være stedet for den form for konversation.”  

3. "Ingen af disse e-mails burde have været omfattet af et uklassificeret system, men deres tilstedeværelse er især bekymrende, fordi alle disse e-mails fandtes på uklassificerede personlige servere, der end ikke blev vedligeholdt af heltidsansat sikkerhedspersoale, som de der kan findes hos Ministerier og Bureauer i U.S. Regeringen - eller blot hos en kommerciel service som Gmail.”
Billedresultat for comey obama and hillary
4. "Vi vurderer også at udenrigsminister Clintons brug af en personlig e-mail domæne både var kendt af et stort antal personer og ganske gennemskuelig."

Comey, må som en fornuftig anklager have konkluderet, at Hillary ville benytte Obama som sit hovedforsvarsviden for at vise, at hun ikke havde til hensigt at bryde loven.

Hillary ville lægge skylden på Obama, og Obama har gjort det muligt for hende.

http://www.americanthinker.com/blog/2016/10/did_comey_know_obama_could_be_hillarys_star_witness.html#ixzz4Ok8ObROW

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails