mandag den 26. april 2010

Demokrati - hvilket skidt!

‘Demokratiet er den værste form for regering…’
  • “…undtagen alle de andre former der er blevet afprøvet fra tid til anden.” – Winston Churchill
Du hørte måske et velment, hjerteligt 'AMEN!' til Sir Churchill's observation* nu her lige efter alle Kongressens og Det Hvide Hus' magtunderfundigheder i løbet af det sidste års tid. I den senere tid har vi hørt så mange sige at "vort system med regeringsstyrelsen er brudt sammen;" "det duer ikke mere" og ordene "ophævelse" og "tilbagetrækning (frigørelse)" dukker snigende oftere og oftere op i konversationerne.
Dertil vil jeg komme med et dybfølt "BØH!" Til gengæld siger jeg, at vi ikke har været særligt optimistiske med hensyn til vor demokratiske republik i lang, lang tid. "Hvorfor?" siger du. Fordi mennesker i dette land nu endelig er ved at forstå hvor vigtigt og værdifuldt frihederne er som vi er blevet dem garanteret i U.S. Forfatningen som enkeltindivider, som en nation og som et samfund. De blev ikke vundet "smertefrit" og uden store omkostninger, og de kan fjernes på et øjeblik hvis et demokrati ikke altid er på vagt og passer på de friheder.

Vi mennesker lever med en slags pendul i regeringsform der svinger fra den totale kontrol, fra højtstående ("Konger") til total frihed hos enkeltindividet i tanke og handling ("Amerika" når det er bedst). Med baggrund i vore kalkulationer mener vi at vi skal begynde igen med at komme bort fra den "totale kontrol" som vi befinder os i nu og som stadig udvikler sig, og det fald det vil medføre, og vende radikalt tilbage til friheden og sund fornuft i nationens økonomi. Vor mavefornemmelse er denne: "Vente bare til Generation X og den Gyldne Tidsalders generationer får pålagt en masse skatter de skal betale for at finansiere denne stærkt voksende regering sammen med de 13 billioner dollars i gæld som allerede nu er i spil! De bliver splitrasende! De fleste studerende idag aner ikke engang hvad en 'FICA' skat er!" (Tvungen pensionsopsparing)

Hvis du ønsker at finde ud af, hvorfor vi har en demokratisk republik her i USA da bør du læse den rigtig gode bog The Pelopennesian War af Donald Kagan fra Cornelle University. Joseph Ellis skrev en anden fremragende bog som du også bør læse, Founding Fathers, sagde at hvis du virkelig ønsker at forstå tankerne og rationalet bag de beslutninger som vor Forfatnings Fædre gjorde under deres udarbejdelse af Forfatningen da bør du læse de samme bøger som de læste og fatte de opfattelser de mente ville kunne arbejde sammen med baggrund i deres studium af historien, et studium som var meget omfattende.

Dr. Kagans bog er med baggrund i et af de store værker som vor Forfatnings Fædre alle læste med samme titel af Thucydides (her til venstre) og muligvis havde de lært hele passager udenad. Hans bog vil vise dig hvordan demokratiet i Athen, fra 439 til 404 f.v.t. var engageret i den første ægte "Verdenskrig" med Sparta Imperiet, der også senere involverede det Persiske Imperium. Komplicerede internationale forhold, hemmelige fordækte planer, bedrag, røveri, tyveri, regeringer der løb tør for penge, smarte politiske spil af kloge mænd og deres lederskab, storslåede, og også forfejlede militærstrategier; Den Pelopennesiske Krig havde det hele og så lidt til.

Læg mærke til dette navn på den måske største "politiker" verden nogesinde har set, og som du aldrig har hørt om, Alcibiades. (her til højre)Hans navn er gennemgående i de 30 år som den Pelopennesiske Krig varede, ligesom George Washingtons går igennem vor historie, udover at Alcibiades begyndte som en George Washington leder-type i Athen, og derpå hoppede af for at lede Spartas styrker, dødsfjenden, og derpå igen skifte over til at hjælpe og rådgive perserne såvel mod Athenerne som Spartanerne, og derpå i triumf genvandt magten i oldtidens Athen ved krigens afslutning!

Af ovennævnte grunde kan man sige at han måske var den største "politiker" nogensinde, ikke med den højeste moral og etik, selvklart. Kan du forestille dig en Bush eller Clinton som præsidenter i USA skifter over til blive premierminister i Sovjet under Den Kolde Krigs spændinger; derpå hoppe af til Beijing for at bliver deres Udenrigsminister med magt over militæret, og så igen tilbage til USA, hvor han ville blive valgt endnu engang som præsident, og det ensstemmigt med 435 valgmandstemmer i præsident valget, altsammen i løbet af 30 år?

Nu er det ikke mit mål at sælge dr. Kagans bog, men snarere at give dig en solid ressource så du selv kan læse og bestemme dig for hvad der vil ske i Amerikas politiske udvikling. Uden af afsløre slutningen så skal dog bemærkes at Demokratiet i Athen tabte denne 30 års krig, blot for at det blev genoprettet mindre end et år senere og at man vendte tilbage til de radikale demokratiske rødder om lighed for alle og frihed til individet.

Vi har vedhæftet en liste over den slags andre bøger, (forneden) som James Madison slugte før han drog til Philadelphia for at præsentere sit rå-udkast til Forfatningen som han mente den burde udfærdiges. (Han tabte på mange punkter i debatten og alligevel har vi den bedste og største Forfatning i historien.)

Men læs dem selv og gør dig dermed forberedt på den "kamp" der ligger foran. Du behøver ikke bevæbne dig eller indsamle guld og fødevarer i en bunker i Montana. Du skal bare være forberedt på den intellektuelle og politiske debat der snart vil bryde løs.

Demokratierne blev fornyet af og til ved at man med ihærdighed var imod magtovertagelsen af oligarken i Washington ligesom med de forstenede fastlåste ledere i begge partier, deres advokater, AARP (svarer tildels til den danske Ældresagen) og så videre (se Kagans bog og du vil forstå, hvorfor de kan kaldes oligarker, på grund af deres samlede holdning til at "Bevare tingene som de er netop nu.") Når demokratier trykker på 'reset' knappen da bliver forholdene hurtigt meget bedre. Du skal gøre din del. At læse Kagans bog er det første skridt.

* Det fulde citat: “Mange former for regeringsstyrelse er blevet afprøvet, og vil blive afprøvet i denne verden af synd og smerte. Ingen skal forestille sig at demokratiet er perfekt eller alvis. Det har virkelig, som man siger været den værste form for regering undtagen alle de andre former der er blevet afprøvet fra tid til anden." Sir Winston Churchill, Hansard, 11. november 1947, britisk politiker (1874-1965)
Skribentens note: Madison undersøgelse blev samlet i et dokumnet der blev benævnt "Om Oldgamle og Moderne Konføderationer," der udstak strukturen og historien hos lycierne, amphictyonerne og de achaenske konføderationer i Oldtidens Grækenland; Det Hellig Romerske Imperium, Konføderation i Schweitz, De Forenede Provinser i Nederlandene. Han nedskrev disse noter i en brochure på 41 sider. Han henviste til denne brochure i både Federal Convention og i Virginia Ratifying convention. Store dele af disse noter forekommer næsten ordret i Federalist # 18, 19, og 20.

FamilySecurityMatters.org Contributing Editor Frank Hill ran for Congress at the age of 28 and served as chief of staff for former Congressman Alex McMillan (NC-9) and Sen. Elizabeth Dole (NC). He was a budget associate on the House Budget Committee for four years and worked on the 1994 Commission on Entitlement and Tax Reform. He now lives in Charlotte, North Carolina where he does some consulting and lots of worrying about federal spending issues.

http://www.familysecuritymatters.org/publications/id.5932/pub_detail.asp

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails