onsdag den 14. april 2010

Racisme eller egen skyld?

Arbejdsløsheden og de sorte

Stupid Black Hairstyle
Photo Credit: Thechive

Lige så længe Arbejdsministeriet har haft månedlige arbejdsløshedstal har de Sortes arbejdsløshed været vedvarende cirka det dobbelte af hvides. (1) Det vil sige at siden krigen mod Fattigdom begyndte er arbejdsløshedstallet for de Sorte ikke blevet bedre. Faktisk har venstreorienteret liberal politik medført at Sorte stadig er fattige, uvidende og uden arbejde i mere end 2 generationer. (2)

Hvor slemt er det egentlig? I 2003, i New York City havde næsten halvdelen af afro-amerikanerne ikke noget job. Til sammenligning havde 75,3% af de hvide mænd i New York arbejde det år.. (3)

Som sædvanligt giver de venstreorienterede idioter skylden til alt og alle undtagen de Sorte selv; For eksempel, påpeger Senator Charles E. Schumer (Dem. NY) på elendige skoler, racisme og nedgangen i industriarbejde som årsagen til den høje arbejdsløshed blandt Sorte. (4)

Lad os derfor overveje disse tre emner:

1. Sandheden er: Hvis skolerne svigter er det fordi de er fyldt op med svigtede Sorte. Mange unge Sorte undgår at være flittige af frygt for at optræde "som hvide." (5)

2. Sandheden er: Hvis der er racisme er det næsten udelukkende rettet mod hvide ikke mod Sorte. (6) Før nogen af læserne nu nævner Devah Pager undersøgelsen der konstaterede en dybdegående racediskrimination på arbejdspladsen (7), så lad mig sige at diskriminationen er et spørgsmål om race. Som arbejdsgiver (blandt højt uddannede computerprogrammører) finder jeg russiske, hinduistiske og kinesiske kandidater der er bedre uddannede, end den gennemsnitlige hvide amerikanske kandidat. Ansætter jeg så flere "udlændinge" end hvide amerikanere? Jovist. Er det så racediskrimination. Sandelig nej.

Jeg ansætter flere hvide end Sorte. Hvorfor mon? Fordi de hvide jeg interviewer er mere kvalificerede. Skulle 13% af mine ansatte være Sorte fordi det passer på den demografiske procentdel? Helt i orden, hvis så også NBA (basketballligaen) kun benytter 13% Sorte spillere.

Men hvis arbejdsgiverne nu skulle diskriminere til fordel for deres egen race, som Pager undersøgelsen så entydigt påpeger, hvorfor er væksten i jobs til Hispanic så vokset hen over de hvide? (8) Det skal jeg sige dig, fordi arbejdsgiverne ansætter de som de mener er bedst kvalificerede til jobbet.

Sandheden er: Nedgangen i industriarbejde har intet at gøre med Sort arbejdsløshed. Vi kan ligeså godt give skylden for nedgangen i jobs i landbruget til de Sorte, fordi der nu næsten ikke er noget arbejde tilbage med at plukke bomuld her i landet.

Mens hvide venstreorienterede ikke kan se, at skylden er deres egen, på grund af deres fejlslåede politik om velfærd, arbejdsrettigheder mv., da giver de Sorte skylden for de manglende jobs på Hispanic immigranterne (9). Det er en trist dag når uuddannede, ukvalificerede, ubelæste, ikke-engelsktalende mennesker tager dit arbejde. Men, hvis opfattelsen blandt arbejdsgiverne er, at såvel Sorte som hvide er dovne, uengagerede, uuddannede, voldelige kriminelle hvis skyld er det da? Hvorfor har de Sortes lederne brugt de seneste årtier på at opildne til racehad, i stedet for at bruge deres energi på at forbedre uddannelsesmulighederne for den Sorte ungdom?

Når en koreansk restaurantejer opnår finansiel succes, da hjælper han endnu flere koreanere med at åbne forretninger i Amerika. Når en kinesisk grillrestaurant bliver succesrig i et Sort kvarter, så i løbet af meget kort tid hjælper disse ejere dusinvis flere af deres egen race med at åben nye forretninger. Men når en Sort bliver succesrig, så glemmer de deres egne. Oprah Winfrey kunne have åbent dusinvis af skoler i Amerika med det eneste formål at hjælpe storbyens unge, men hvad har hun valgt at gøre i stedet? Hun sender sine penge udenlands. Som jeg spurgte i min artikel Oprah burde have hjulpet US Sorte, "Hvorfor hjælper sorte berømtheder andre sorte og, hvorfor åbner Oprah skoler i Afrika fremfor Detroit?"(Se denne artikel med video om Detroit, der har været sort styret i årtier) Jeg svarede, "Fordi de har opgivet det Sorte Amerika."

Unge Sorte er fanget i en klemme. De kan ikke få arbejde fordi de ikke har en god uddannelse, fordi de ikke kan få arbejde bliver de kriminelle, derfor ender mange af dem i fængsel, efterfølgende kan de ikke få arbejde når de kommer ud, fordi de blev fædre lige før de kom i fængsel, så deres børn vokser op som faderløse, i fattigdomsramte hjem (hvis man blot kunne kalde dem det). På grund af disse forhold er deres børns uddannelsesmæssige muligheder negative, og efterfølgende den dårlige uddannelse og det høje antal Sorte i fængsel og med deres mangel på gåpåmod for at være med i det "hvide Amerika" gentager disse børn den samme onde cyklus som deres fædre har gennemgået.

Vil du gerne hjælpe de sorte med at komme ud af uvidenheden, af fattigdommens, afhængighedens og fængslets karrusel? Så lad være med at råbe af mig om, hvor racistisk denne artikel er, skriv til din Kongresman om at standse den fastholdende aktion, Krigen mod Fattigdom, og andre afhængighedsskabende programmer. At standse Krigen mod Narko alene burde kunne holde nogle millioner Sorte ud af fængslerne.

Jeg har aldrig ejet slaver, jeg har aldrig lynchet en Sort, og jeg nægter at acceptere nogen skyld for sort fattigdom og håbløshed. Hvis jeg var sort, da ville jeg klynge Al Sharpton, Jesse Jackson m. fl. op, for at holde de sorte nede. Sorte skal holde op med at give de hvide skylden for alle deres problemer, holde op med at die på regeringens bryster, og begynde at skubbe deres børn i gang med uddannelse - uanset hvad. Millioner af immigranter kom til Amerika ludfattige, uden engelsk kundskaber, og gennem uddannelse opnåede de et selvstændigt liv.

Lad Jeres børn være påklædt som menneskelige væsener, lær dem at respektere hinanden (herunder også hvide), hold op med at glorificere Afrika, og for Guds skyld hold op med at give dine børn afro-centrerede navne som Shniqwa. Hvis du gerne vil have at din datter får et arbejde så forhindrer hende i at gå til en jobsamtale og ligne en høstak på steroider.

Forhåbentligt vil respekt for uddannelse og andre ting kunne hjælpe med til at reducere antallet af Sorte teenagegraviditeter, hvilket er endnu en grund til de utroligt mange enlige mødre. Børn født af disse selviske dumme piger vil sjældent modtage ordentlig undervisning eller rådgivning af deres forældre eller opmærksomhed, hvilket kun fastlåser dem til mere fattigdom og håbløshed.

For at bryde ud af denne onde cirkel skal der tages drastiske foranstaltninger. Heroinludere (sorte som hvide bør steriliseres). Ugifte teenagere (sort som hvid) bør have deres børn fjernet og bortadopteret. At være forældreløs er bedre, end at vokse op i et dysfunktionel hjem. Regeringsinitiativer til at have mange børn bør elimineres. De nævnte ting er blot få af mange muligheder.

Many Young Caribbean Males Are In Prison
Mange unge caribiske mænd er i fængsel
Photo Credit: NevisBlog
Vi kan gå i gang nu når hjælpemidlerne nu virker, eller vi kan vente, indtil det er for sent til at gøre noget som helst.
Hvis du forresten er en af de der venstreorienterede idioter der bliver ved med at påstå at problemet er racediskrimination, så vær venligst opmærksom på, at Saint Kitts og Nevis, en ø i Carabien der er langt overvejende sort har nøjagtig det samme problem med for mange sorte mænd i fængsel, ligeom hos os i Amerika. De anerkender i det mindste at problemet drejer sig om uddannelse (10). Helt klart spiller racediskrimination ingen rolle i det land.

Noter:

1) The Black Commentator, 7 Feb 2008, Flere dårlige nyheder fra jobmarkedet

" Jeg ville sammenlige den nationale arbejdsløshedsprocent og afro-amerikansk arbejdsløshedsprocenter i dag med nationale og afro-amerikanske arbejdsløhedsprocenter fra fortiden for at se, hvor meget fremskridt vi har gjort," sagde præsten David Bryce, præst i First Unitarian Society of Westchester, NY, ved sin prædiken på Martin Luther King dagen 20.10. "Arbejdsstatistikskontoret har opgørelser der går tilbage til 1948, men de sortes arbejdsløshedsopgørelser går kun tilbage til 1972. Jeg holdt øje med arbejdsløshedsprocenten på 5 så tæt på 1948 som muligt - fordi jeg ville have det nøjagtige grundlag - og fandt det så i februar 1973. Den sorte arbejdsløshedsprocent var dengang 9,3%. Nu da vi har foretaget en masse sociale fremskridt burde tingene være blevet væsentlig bedre. I december næsten 30 år efter 1973 tallene var arbejdsløshedsprocenten for sorte faktisk blevet bedre, den var på 9%. Det kan vist kun siges at være blevet marginalt bedre. Ironisk nok, hvis man går tilabge til 1990'erne var forholdene faktisk værre. I marts 1989 da den nationale arbejdsløshedsprocent var på 5, var procenten i de sorte samfund 11,1%. "

"Forresten, var arbejdsløshedsprocenten for hvide i december måned 4, mindre end det halve af niveauet for afro-amerikanere. Det er sådan omtrent hvad den har ligget på gennem hele den tid da såvel hvide som sorte opgørelser er blevet foretaget. Sortes arbejdsløsheds er forblevet omtrent det dobbelte af de hvides. Set ud fra den synsvinkel er så at sige intet intet forandret."


2) Planck's Constant, 24 Maj 2009, At søge efter lykken gør sorte lykkeligere

I modsætning til de venstreorienteredes holdning (ikke min) har Krigen Mod Fattigdom kun gjort forholdene værre. Den har frataget de sorte tilskyndelsen til at få en uddannelse og dygtiggøre sig. I dag næsten 45 år efter man angiveligt ville hjælpe de sorte er flere børn (17,4%) i Amerika nu under fattigdomsgrænsen end i 1969 (14%). Sådan er det, de venstreorienterede har holdt de sorte fast i fattigdom igennem de to sidste generationer. Hvis præsident Johnson blot havde passet sig selv da ville økonomien have været bedre for os alle sammen. Sorte ville have fået en tilskyndelse til en god uddannelse, ACORN ville helt sikkert ikke være dukket op. Vi alle, sorte, hvide osv. ville have det bedre.


3) BNET, 12 Aug 2004, Problemet med sort arbejdsløshed

Hver måned, når arbejdsløshedstallet frigives er nyhederne for afro-amerikanerne ikke gode. Uanset hvor procenten er (5,6% i juni) er tallet for de sorte højere. Faktisk er det sædvanligvis det dobbelte af de hvides.

Faktisk er disse data dystre i sig selv, og andelen 2 til 1 har været stabil i såvel gode som dårlige tider. En undersøgelse fra Community Service Society of New York antyder at vi skal se på en mere omfattende statistik for at komme nær problemet med sort arbejdsløshed.

Den relevante statistik er "ansættelselses raten for befolkningen," et tal der angiver, hvor stor en procentsats af den samlede befolkning i en bestemt aldersgruppe der har arbejde. Da CSC målte på befolkningen i New York City i 2003, fandt man ud af at blot 51,8% af afro-amerikanske mænd mellem 16 - 65 havde arbejde. Dette betyder at næsten halvdelen af alle afro-amerikanske mænd ikke har arbejde. I sammenligning har 75,7% af hvide mænd i New York arbejde det år, hvilket vil sige at blot hver fjerde var uden arbejde.


4) BNET, Undersøgelse af: Sorte mandliges markante arbejdsløshed, frafald fra uddannelser, fængslinger, dømmer det sorte samfund.

Syv ud af 10 afro-amerikanske børn er født udenfor ægteskab, ifølge en vidneforklaring givet af en førende undersøger af sociale forhold ved en fælleshøring af en komite på Capitol Hill, Washington, D.C.

I det som kaldes "nationens værste krise i den sorte families historie,"betegnede de deltagende i høringen den, degenerede situation hos unge afro-amerikanske mænd, hvoraf halvdelen er uden arbejde, og som har 30% procents chance for at havne i fængsel inden de er fyldt 30, som en byrde.

Blandt sorte mænd der dropper ud af højere uddannelser som er anslået til 40% - er situationen værre. Af disse er 75% uden arbejde og sandsynligheden for at blive fængslet springer op til 60%.

"Disse tal burde gøre en lamslået," sagde formand for komiteen senator Charles E. Schuner (D. N.Y), "Disse tal bør give anledning til en national alarm og efterfølgende en national løsning."

Schumer peger på skoler der svigter, racisme, og nedgangen i industrijobs som synderne der fortsætter med at suge livet ud af den amerikanske drøm for Sorte.

Løsningen der blev drøftet ved høringen inkluderer udvidelse af arbejdstræningsprogrammer og moderniseringen af indkomstskatten for at gøre det at arbejde mere attraktivt.


5) Planck's Constant, 16 Apr 2008, Michele Obama og hendes Princeton Teser

Dette er præcist hvad der er galt med sorte i Amerika. De ønsker at forblive flygtninge i ghettoerne. Michele har tilsyneladende ingen anelse om, at vejn til succes i Amerika er at blive 'hvid' i kulturen. Enhver anden gruppe der har opnået succes i Amerika er blevet 'hvid.' Det er især tydeligt blandt succesrige asiater og jøder. De opfører sig som hvide, tænker som hvide, de bliver hvide.

Faktisk var Michelles bekymring tilbage i 1985,

"Mere integration og/eller assimilering i et hvidt kultur og socialt sammenhæng vil kun alene lade mig blive i samfundets periferi; aldrig blive et fuldgyldigt medlem. "

Michelle er en ad de sorte der uden tvivl ville tilskynde sine venner og slægtninge til ikke at "opføre sig som hvide." Der er intet galt med at opføre sig som hvide, medmindre du selvfølgelig bor i Afrika.


6) Planck's Constant, 6 Maj 2007, Sorte er mere racistiske end hvide

Den som har størst sandsynlighed for at blive offer for en hadforbrydelse i USA er en fattig, ung, hvid, enlig byboer - ifølge en analyse af Justitsministeriets statistikafdeling indsamlet mellem juli 2000 til december 2003.

En rapport fra november af samme kontor der går i detlajer med et studium af 210000 "hadforbrydelser" om året under nævnte periode er nærmest ikke blevet omtalt i medierne i USA.

Den indeholder nogle overraskende tal. Mens race er, i overvejende grad hovedårsagen der nævnes som grund til hadforbrydelser, er det kun lidt mindre sandsynligt at sorte er ofrene og langt mere sandsynligt at de selv er udøverne, viser statistikken.

Al Sharpton har ret i en henseende: Der er menneskerace der er udnyttede, intimidere, fysisk forulempede og ofre for racisme og hadforbrydelser mere end andre, og det er helt sikker ikke de sorte.

7) New America Media, 24 Apr 2006, Diskriminaton, ikke ulovlig immigration, udgør de sorte jobkrise.

Adskillige år før immigrations modstanderne gik til angreb, pegede hovedforskeren Devah Pager fra University of Wisconsin i en anden retning, en retning der får de fleste arbejdsgivere til at krumme tæer. Det er den vedholdende og dybdegående racediskrimination på arbejdspladsen. Pager opdagede, at selv for sorte mænd uden et kriminalregister er sandsynligheden for at finde et arbejde mindre, end for hvide mænd med et kriminalregister.


8) Parapundit, 9 Maj 2005, Raten for de sorte arbejdsløshed er steget under den økonomiske fremgang

Hvis racediskrimination er en gyldig faktor, hvorfor er Hispanics jobs så vokset, og har overhalet selv de hvides? For eksempel for Hispanics 66% af de nye jobs der blev skabt i marts; i hele Bush II æraen er Hispanic ansættelserne vokset med 43% mod blot 0,3% for ikke-Hispanics.


9) WLBT News, Politisk reklame skyder skylden for de sortes arbejdsløshed på immigranterne

Reklamer for anti-immigration beskylder udenlandsk-fødte arbejdere som grunden til at sorte ikke får jobs. En af annoncerne siger; "Hvis du er sort amerikaner, vil du have lagt mærke til at mange af os er uden arbejde.Du har muligvis bemærket en enorm forøgelse i immigrationen. De to ting har en forbindelse."

I annoncerne siger dr. Frank Morris, tidligere direktør for Congressional Black Caucus Foundation at 40% af nedgangen i de sorte jobansættelser skyldes immigrationen.

"Enhver der forsøger sig som daglejer får det meget svært når man har denne flod af immigranter der kommer ind i denne stat eller i dette land," sagde medlem af repræsentanternes hus Credell Calhoun (dem.-Hinds County.)I

Calhoun er medlem af Missisippi Black Legislative Caucus. Han stemte fornylig for Senatslov 2988 der tvinger arbejdsgivere til at undersøge mulige arbejderes ret til arbejde.


10) NevisBlog, Hvor er alle de unge mænd fra Carabien henne?

De unge mænd fra Caribien er ved at blive en truet art og nye fængsler og forøgede sikkerheds budgetter er ikke en løsning på problemet. Det er det synspunkt som Nevis's Minister for Ungdomsanliggender og Social Udvikling, Hensley Daniel fremkommer med. Hr. Daniel kom med denne observation under et interview med Informationsdepartementet i sidste uge i hans kontor i Charlestown, men han offentliggjorde planer fra hans ministerium om at 2009 skulle være "Familiens år" på Nevis.

"For det første, er mange af dem i fængsel. Der er skræmmende mange fængslinger. Vi overvejer at bygge et nyt fængsel. Når man overvejer noget sådant , er det samtidig en erkendelse af den fiasko vi har med forebyggelses- og rehabiliteringsforanstaltninger, fordi vore unge bør ikke være i fængsel."

"De unge klarer sig dårligere end forventet, og denne dårligere præstation især i uddannelserne fører til en anti-social opførsel. Vi skal sikre os at de fleste af vore unge mennesker uddanner sig og opnår træning i skolerne." sagde Ungdomsministeren.

Ved at bemærke at familien er i besiddelse af nøglen til den sociale og økonomiske udvikling i regionen pegede hr. Daniel også på de potentielle farer for regionen, hvis tilfældet skulle indtræffe, at denne trend ikke styrkes.

"Problemet for Nevis og Caribien er dette: Det vil komme til at sprænge vore budgetter, for vil aldrig være i stand til at skabe de ressourcer der er nødvendige for at lægge låg på kriminalitet og vold og antisocial opførsel. Hvis man ser på alle budgetterne i regionen kan man se en betragtelig forøgelse i sikkerhed.

Artikel fra plancksconstant.org

2 kommentarer:

semit sagde ...

Jeg har atter engang henvist mine læsere til en af de ældre artikler. Det er er godt arkiv af artikler, der kører fint i symbiose med mit.

Seneste henvisning ligger i http://semit.wordpress.com/2010/04/14/scud-missiler-sendt-til-libanon

semit sagde ...

Tak for din kommenter, der inspirerede mig til endnu en artikel om SCUD og hezbollah

http://semit.wordpress.com/2010/04/15/hezbollahs-scud-missiler-rykker-magtbalancen/

Related Posts with Thumbnails