onsdag den 7. april 2010

Gak, gak tale fra amerikanske muslimer

Mere tossesnak fra Muslimer i Amerika'

Sheiken for "Islamberg" kalder Avatar et ondskabens værk udført af "Jinns." (dæmoner i islam)

Ryan Mauro

Muslimerne i Muslims of the Americas Organization (MOA) og deres anti-semitiske leder i Pakistan, Sheik Mubarak Ali Gilani er tilbage med en gang kugleskør snak. Tilsyneladende er filmen Avatar et Satans værk, og Gilani har løsningen med hans forskning i "Jinniologi" og med sine mirakuløse evner. Jeg ved godt James Cameron var en tosse, men kan jeg faktisk godt lide ham.

Sheik Mubarak Ali Gilani

Til de som ikke er bekendt med denne gruppe så offentliggjorde Christian Action Network (hvor jeg er den nationale sikkerheds rådgiver) sideste år en dokumentarfilm med titlen 'Hjemmedyrket Jihad' om gruppen og deres isolerede samfund i U.S. områder, der undertiden er dusinvis af hektar store.

Filmen har fotos af Sheik Gilani der oplærer sine rekrutter i alle slags paramilitære taktikker og fortæller sine seere at de skal gå til disse muslimske steder for at få denne træning. I december fik jeg adgang til to fortrolige videobånd, gennem en lovens håndhæver, som er optaget af MOA. Den ene viste deres kvindelige rekrutter ved deres "Islamberg" hovedkvarter i New York (læs denne artikel på synopsis om stedet), hvor man lærte at skære struber over og kæmpe med sværd, og lade som om man er snigskytte ved at skyde ned i en sø.

Den anden var et propagandabånd, hvor en af lederne sagde, at de udførte opgaven og understregede af muslimerne udgør flertallet af amerikas befolkning - og derfor er U.S. nu et muslimsk land, som de vil forsvare mod alle fjender, udenlandske som hjemlige. Vi har lavet et video på Youtube der siden har haft over 140000 besøgende.

Som jeg har skrevet om før er der også beviser på paramilitær træning ved andre MOA opholdssteder, og jeg fortsætter med at modtage beretninger om skudepisoder fra "Hellige Islamville" i York County, South Carolina. Sidenhen har MOA truet med at lægge sag an mod Christian Action Network på grund af en video vi ikke har lavet. Organisationen har også frigivet deres egen "dokumentarfilm," der hævder at vore billeder af Gilani er skabt digitalt og at vi er del af en ond Zionist konspiration mod muslimerne.

MOA og deres forsvarere fortsætter med at hævde de er fredelige - og det er muligvis sandt at mange medlemmer ikke er voldelige og ikke modtager paramilitær optræning. Dette gør dem dog ikke nødvendigvis moderate. De mener deres leder er en efterkommer af Profeten Muhammad og at han er talsmand for Allah. Faktisk er han en ekstrem anti-semit og talsmand for at angrebene den 11.9.01., skyldtes en Jødisk Ny Verdens Orden konspiration. Han beskriver Osama bin Laden som en "saudisk aktivist" og siger han har mødt Jesus og Mahdien, der vil ankomme om mindre, end ti år. Vi bør i det mindste være bekymrede over den ekstremistiske indoktrinering af Gilani's tilhængere.

Med den slags mentalitet er det ikke overraskende at MOA arbejder stenhårdt for at udbedre den skade som Avatar har medført. En rapport om tilskuere der føler sig mismodige når de har set filmen, og erkender at det virkelige liv aldrig vil kunne blive så godt som i Na'vi fædrelandet citeres som bevis på filmens ondskab.

"Hvis denne Sataniske teknologi i film og på internettet ikke bliver udfordret, hvem blandt vore unge vil der så være tilbage til at forsvare vort land og vore idealer? Amerika skal til at vågne op og erkende den nuværende fare," advarer pressemeddelelsen. Den slutter med en opfordring til CNN om at sende Gilani's dokumentarfilm om "Eksistensen af ikke menneskelige væsener der eksisterer midt iblandt os" og som på satanisk vis benytter medierne og politik. Heldigvis har Gilani overnaturlige kræfter til at kunne klare dette problem og gruppen har offentliggjort video af ham, hvor han forelæser om disse væsener der kaldes "Jinns."

MOA presser også på for at afslutte krigen i Afghanistan og afslutte U.S. luftangrebene i Pakistan som er muliggjort ved præsiden Obama - de mener at U.S. modtager "vildledende argumenter" for angrebene der dræber uskyldige mennesker, idet de åbenbart mener at hele ideen om at vi forsøger at standse terroristerne er grebet ud af den blå luft. For nu at være retfærdig, som Sufi, er Gilani ingen ven af Taliban. Han sagde at han måske ville tilslutte sig den pakistanske hær for at bekæmpe dem. Dette betyder dog ikke at han ikke er ekstremist. Det er interesant at bemærke at Pakistan nægter at udstede besøgs visa til MOA medlemmer, der ønsker at besøge landet.

Efter at der er blevet rettet negativ opmærksom mod gruppen er den begyndt at blive mere usynlig. Christian Action Network har modtaget et antal beretninger om medlemmer der forlader lejrende og flytter ind i de nærliggende samfund. Northeast Intelligence Network har offentliggjort en rapport der bekræfter denne decentralisering, og siger at træningen der fandt sted ved "Islamberg" er blevet flyttet til moskeer, islamiske centre og skovområder i staten. Den samme taktisk benyttes af en lignende gruppe ved navn "Ummah" der benyttede en moske i Michigan til at træne tilhængerne og skabe en væbnet enhed.

My Pet Jawa blog rapporterede oden 4. januar, at en kilde fra lovgivningsmagten har informeret dem om at nogle "Islamberg" indbyggere havde forladt lejren for at deltage i en skattesvindel plan, ved at benytte moskeer i Brooklyn og Bronx. Pengene fra planen skulle sendes til konti i udlandet for at hjælpe med til at finansiere Sheik Gilani's organisation.

Medierne afviser den trussel som denne gruppe udgør. De vil kun tro at paramilitær optræning finder sted, hvis deres journalister ser det med egne øjne eller, hvis gruppen åbenlyst indrømmer det. Medierne burde stille flere spørgsmål ved ideologien bag gruppen, og om troslæren hos den mand deres medlemmer har forpligtet deres liv til at følge.

Ryan Mauro is the founder of WorldThreats.com and the director of intelligence at the Asymmetrical Warfare and Intelligence Center (AWIC). He’s also the national security researcher for the Christian Action Network and a published author. He can be contacted at TDCAnalyst@aol.com.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails