onsdag den 21. april 2010

Hvem er ude på at smadre Euroen?

Hvem står bag den finansielle krise?

Cliff Kincaid

The Times bemærkede at en middag blev afholdt i New York sidste måned, hvor repræsentanter for nogle af disse hedge-fonde diskuterede mulighederne for at spekulere mod "Euroen" i slipstrømmen af den græske finansielle krise.

The New York Times citerer en talsmand for George Soros for at sige, at den velkendte hedge-fond operatør ikke er skyldig i at have gjort noget forkert med den finansielle uro der nu for tiden vedrører Grækenland og Europa som et hele. Men Zubi Diamond, forfatter til den vigtige nye bog, Wizards of Wall Street, (Troldmændene på Wall Street) siger at Soros' og andres plan er klar. Deres formål er, siger han, "at plyndre Amerika og ethvert fremmed land der investerer i Amerika. Grækenland var et af dem. Island blev udnyttet og udslettet."
Udtrykket "kortsigtede" i denne kontekst referer til investorer, spekulanter og valuta manipulatorer der spiller på nedturen eller kollapset på en børs eller en valuta gennem indviklede finansielle virkemidler der behandles i det store og hele gennem hemmelige off-shore konti. 

For at hedge-fond sælgeren kan tjene penge skal priserne gå ned. 
 
Disse sælgere der var tilstede den 11. marts ved CATO Institutet, insisterer på, at de "giver likviditet og gennemskuelighed til vore kapitalmarkeder" og at deres operationer er med til "at afsløre svindel i virksomheder og dårlig ledelse."

Diamond er endog meget stærkt uenig. Han siger at Managed Funds Association, lobbydelen hos hedge-fond operatørerne, er underfundige og svigagtige. "Når man hævder at disse kortsigtede salg er medvirkende til at bringe likviditet til markedet, så er det løgn," siger han. "Kortsigtede salg ødelægger kapitalen og fjerner likviditeten fra markedet. Når man fortæller dig at de tager skridt til at fjerne manipulation fra børsmarkedet, så er det løgn. De tager skridt til at indføre manipulation på børsmarkedet, og gør dette klar til yderligere manipulation og udplyndring. Når de fortæller dig at det at sælge ud når markedet er for nedadgående (uptick rule) er gammeldags så er det løgn. De lyver for at bedrage, for at fremskynde den helt store 'lønningsdag' ved deres salg, og således plyndres Amerika og Amerikas mest velstående virksomheder og deres aktiehavere, sanktioneret af Washington D.C.'s skødehunde."

"De mest indflydelsesrige medlemmer af Managed Funds Association, hedge-fond sælgerne har en anti-kapitalistisk dagsorden, en anti-industriel national dagsorden og en yderligtgående liberal marxistisk radikal dagsorden," siger Diamond. "Hedge-fond sælgerne er ikke kapitalister. De er anti-kapitalister og de er ikke investorer; de er anti-investorer." Han siger de "plyndrer" virksomhederne og landene. 
 
The Times bemærker, at som et resultat er mindst fire hedge-fonde blevet bedt af Justitsministeriet om overdrage handelsdokumenter og andre dokumenter. Det drejer sig om Greenlight Capital, SAC Capitol Advisors, Paulson & Company, og Soros Fund Management.

Ved at påstå at Soros ikke er involveret i noget forkert, fortalte talsmanden Michael Vachon, for Soros Fund Management the Times at "det er blevet almindeligt at rette opmærksomheden mod George Soros, hver gang valutamarkederne er i nyhederne. 
 
Diamond, en afrikansk immigrant der kom til Amerika, og blev en succesrig forretningsmand, konkluderer noget anderledes, og siger at Soros og andre kortsigtede sælgere der tilhører Managed Funds Association, "stemmen for et globalt alternativ for investeringssamfundet," korrumperer gennem indflydelsesrige kilder, for at underminere nationerne, deres økonomier og valutaer, og som sådan hele det globale finansielle system. 
 
Diamond med 14 års erfaring i de finansielle markeder kalder sin bog et kursus i "Økonomisk krise nummer 101" på grund af behovet for information til almindelige amerikanere om, hvad der sker lige for øjnene af dem. Bogen er let at læse, selvom den omhandler indviklede finansielle forhold og operationer, og er på blot 188 sider. Temaet er, at den økonomiske krise med vilje blev igangsat af profithensyn og af politiske hensyn, og allerede har resulteret i "plyndringen" af 11 billioner dollars fra U.S. økonomien. 
 
AIM (Accuracy in the Media)havde advaret om denne potentielle fare den 16. januar 2008 i en klumme, "Soros spiller højt spil med U.S. økonomiens kollaps," i hvilken man kan se at hedge-fonde har forbindelser med Det Demokratiske Parti, og en rapport om at hedge-fond managerne, herunder George Soros stod overfor at tjene milliarder af dollars ved et kollaps i U.S. husmarkedet.

Reguleringer af hodge-fond industrien og andre anbefalinger er med i Diamonds bog, der også har undertitlen, "Utøjet der valgte Barack Obama." Han anklager mange af disse selvsamme globale spillere der nu er under mistanke for at have skabt Europas problemer for at stå bag den finansielle krise i U.S. som gjorde det muligt for Obama at blive præsident. 
 
"George Soros gav støtten til organisationen (MFA) bag Obama," siger bogen. "Soros ønskede nogen der hadede det traditionelle Amerika og dets Forfatning, en venstrefløjs radikal ligesom ham selv, derfor pegede han på Obama."

"Der vil intet ske indtil det amerikanske folk ved, hvad der forårsagede den økonomiske krise og løsningerne der kan klare den," fortæller Diamond AIM. "Intet vil ske før det amerikanske folk kender til Managed Funds Association og deres medvirken til det økonomiske kollaps." Han kalder MFA "kræftknuden i vort samfund, der skal skæres bort, smadres og udryddes. Amerika og kapitalismen vil ikke overleve medmindre Managed Funds Association bliver udslettet, revet op med rode og ødelagt."

I mellemtiden undergår MFA det som Politico benævner en "ansigtsløftning af organisationen" da mere mistænkelige sager nu kan kædes sammen med medlemmernes handlinger. MFA præsidenten og bestyrelsesformand Richard Baker fortæller tidsskriftet at ".....vi har et stort stykke arbejde foran os ved at give forklaringer om virksomheden med base i den aktuelle markedsrolle vi besidder, i modsætning til de forestillinger der er blevet bygget op."

Diamond fortæller AIM at krisen i Grækenland "er blot endnu et skue af de utilsigtede virkninger af planen om at ødelægge kapitalismen. De bør reguleres ligesom andre fonde. Hvis du regulerer de kortsigtede sælgere indenfor hedge-fonde, ligesom andre fonde så vil det fjerne incitamentet for deres rovdyrsagtige opførsel ved at være målrettet virksomheder, lande og valutaer."

Idet han ser fremad siger Diamond, "Når EU kautionerer for Grækenland, så vil den kaution forøge EU underskuddet og svække deres valuta, og dermed svække EU-valutaen. Det er teorien der fremføres af manipulatorerne. George Soros, hedge fond sælgerne og spekulanterne vil handle udfra denne formodning. De vil køre Euroen i sænk, og det vil være det svindelagtige formål med manipulationen

Diamond bemærker at Soros er medlem af Managed Funds Association og at de "kommer med negative kommentarer om Euroen. De har den som mål og søger bytte hos kapitalistiske lande og valutaer."
 
Han fortsætter, "De føler sig uovervindelige. De har licens til at ødelægge ethvert selskab eller land eller holde selskabet eller landet som gidsler medens de udnytter investorerne. De har middagsselskaber, hvor de åbent diskuterer skumle planer for at angribe udvalgte aktier og obligationer, markeds salgspriser eller et lands valuta. Hvis det ikke er organiseret kriminalitet, så ved jeg ikke hvad det ellers er."

Han advarer om at aktier/obligationer der handles på NYSE, CME eller EUREX børserne er udvalgte mål for manipulation af medlemmer af Managed Funds Association og deres strategipartnere. "De har gjort markedet klart til manipulation," siger han.

I sagen om Grækenland siger Diamond at landet "indsamlede alle sine æg i kurven og bragte dem til ulvenes huse ved Goldman Sachs," et medlem af Managed Funds Association, "men Goldman Sachs forårsagede derpå at markedet faldt, mens deres kunder var på den anden side i handelen."

Diamond siger der ikke ville have været en gældskrise i Grækenland hvis alle sikkerhedsforanstaltninger ikke var blevet fjernet. Han beskylder Christopher Cox, der var formand for Securities and Exchange Commission (SED) for at have forberedt jorden for denne finansielle turbulens." Fjernelsen af uptick reglen (se foroven) og støtteopkøb for urealistisk faldende aktier, og introduktionen af markedspris noteringen er det som forårsagede det økonomiske kollaps, og at børsmarkedet brød sammen," siger han. "Grækenland tabte investeringskapital i 2008 under Wall Street kollapset, der medførte at landet fik et konvergensproblem oveni den store gæld man allerede havde. Underskuddet eksploderede. Vi kender resten. EU anklager Grækenland for ikke at have været åben om al deres gæld og deres investeringsrisici."

I kommentarer om meddelelser om at forbundsmyndighederne og SEC vil undersøge Goldman Sachs for deres medvirken i den græske gældskrise, siger Diamond at "min forudsigelse er at intet vil ske," fordi Goldman Sachs er medlem af den magtfulde Managed Funds Association. 
 
"The Managed Fund Association er regeringen," påstår Diamond. "De købte politikerne og lovgiverne, og så overtog de vor regering."

Cliff Kincaid is the Editor of the AIM Report and can be reached at cliff.kincaid@aim.org
http://www.aim.org/aim-column/whos-behind-the-financial-crisis/

1 kommentar:

Unknown sagde ...

People are behind the finances crisis! people elect the presidents ..


Due Diligence Questionnaire

Related Posts with Thumbnails