fredag den 2. april 2010

Kristne og jøder på venstrefløjen

Om jøder og kristne på Venstrefløjen

Dennis Prager

Mange amerikanere finder det vanskeligt at forstå at jøderne på venstrefløjen - herunder mange der ville kalde sig "liberale" fremfor "til venstre" - fortsatte med stor begejstring at støtte Præsident Obama efter afsløringerne af de anti-israelske og anti-jødiske holdninger hos præsten Jeremiah Wright, den religiøse mentor og nære ven af Obama. Denne forvirring er endnu større efter at Obama har ydmyget Israels premierminister og derved skabt det mest anspændte forhold mellem USA/Israel i mands minde.

På samme måde undrer mange amerikanere sig over, hvordan Demokratiske kongresmedlemmer, der hævder de er trofaste katolikker og er for-livet kunne stemme for sundhedsreform loven der åbner op for, at forbundsregeringen kan være med til at betale for aborter - efter at de have været imod det lige til det aller sidste.

Der er en forklaring.

At være venstreorienteret, skønt verdslig, skal man forstå som en religion (hvilket er grunden til at jeg er begyndt at skrive det med stort). Det Venstreorienterede værdisystem fastholder sine tilhængere ligeså intenst som Kristendommen, judaismen og Islam holder sine tilhængere fast. Nancy Pelosi's tro på en større regerings rolle i amerikansk liv, og derved hendes passion for sundhedsreformloven, er ligeså stærk som en for-livet kristens tro på de ufødtes livs hellighed. Med betragtning af den religiøse natur og den følelsesmæssige kraft ved Venstreorienterede værdier, da baserer og anvender jøder og kristne på Venstrefløjen ofte deres værdier fra Venstrefløjen fremfor deres religion.

Nu vil selvfølgelig de fleste Venstreorienterede jøder og kristne fastholde at deres Venstre værdier ikke overtrumfer deres religions værdier fordi Venstreværdierne er identiske med deres religions. Men dette argument forstærker kun mit argument om at Venstrefløjen har besejret Kristendommen og judaismen hos Venstredrejede kristne og jøder. Hvis der ikke er nogen forskel på Venstrefløjens moralnormer og de normer der findes i judaismen og kristendommen, så er kristendommmen blot Venstredrejet med "Jesus" retorisk tilføjet, og judaismen er Venstredrejet med jødiske udtryk - såsom "Tikkun Olam" (at reparere verden) og "profetiske værdier oveni.

Men hvis kristendommen moralsk set virkelig er Venstredrejet, hvorfor anvendte katolikkerne og protestanter så ikke disse værdier før det 19. århundredes europæiske Venstrefløj opstod? Og hvis judaismen i al væsentlighed er nogle Venstrefløjsværdier, betyder det så at Torah og Talmud er Venstreorienterede dokumenter? Eller så er de to søjler i judaismen helt forkerte?

Flere spørgsmål:

Hvorfor er næsten ingen kristne og jøder, der tror at Gud er forfatteren til Bibelen (eller med jøderne Torah) på Venstrefløjen?

Hvorfor er så få for-livet katolikker og protestantiske kristne på Venstrefløjen? Er de ligeglade med "de fattige"?

Det er selvføglelig det som mennesker på Venstrefløjen tror. Som tidligere leder af Det Demokratiske Parti Howard Dean sagde, "Vore moralværdier, i modsætning til Republikanerne, er at vi ikke mener at børn skal gå sultne i seng om aftenen."

De tror sådanne ting trods den kendsgerning at traditionelle prostestanter og katolikker har skabt flere institutioner der tager hånd om de syge og nødlidende end muligvis nogen andre grupper i verden. Og trods den kendsgerning at religiøse amerikanere har ydet mere i bistand og frivilligt arbejde og tid end verdslige amerikanere.

Hvorfor har det store flertal af ortodokse jøder afvist Venstrefløjen? For jøderne på venstrefløjen er forklaringen simpel: Ortodokse jøder har primitive troslærer og derfor primitive værdier.

Det åbenbare svar er, at for de på Venstrefløjen da er al modstand mod Venstrefløjen, det være sig verdslig som religiøs, primitiv og sædvanligvis værre (racistisk, sexistisk, homofobisk, xenofobisk, dumt, hyklerisk, intolerant, af ond vilje osv.) Det giver ingen mening. Det som kunne give mening er dette: Med nogle få undtagelser, da kender ortodokse jøder judaismen langt bedre end ikke ortodokse jøder. Når man tager i betragtning, hvor få af dem der er på venstrefløjen da burde dette indikere at judaismen og Venstrefløjen virkelig er i en konflikt.

Men det betyder intet for de fleste jøder på Venstrefløjen fordi, for at være et godt menneske (og, for de som det betyder noget for, at være en god jøde) da har man ikke brug for at vide noget om judaismen eller blot følge den. Man har kun brug for at 'føle' hvad der er ret (Venstrefløjen er i overvældende grad baseret på følelser); og når man så kommer i tvivl så kan man læse sig til hvad der er rigtigt i New York Times, ikke i de hellige jødiske tekster.

En af de fundamentale forskelle mellem Venstrefløjen og judaismen drjer sig om ondskab. Jøderne og andre på Venstrefløjen (det gælder alle vegne, ikke kun i Amerika) har et ægte problem med at identificere, eller konfrontere ondskab. Dog er det at identificere og konfrontere ondskab en grundlæggende jødisk værdinorm der faktisk eksisterer. Det er derfor, for eksempel, der ikke er nogen pacifistisk tradition i judaismen.

Vedrørende ondskab skrives der i Salmerne - og dette reciteres hver sabbat i synagogen - "De som elsker Gud - hader ondt." Når det drejer sig om pacifismen, betoner en af profeterne, Joel 3:15, det som er blevet det mest berømte citat hos Esajas og Mika: "Smed eder plovjern om til sværd, eders vingårdsknive til spyd! Svæklingen skal sige: "Jeg er en helt!"" Og senere i Tamud, af næsten ligeså stor betynding som Bibelen undervises der i (Berakhot 58A): "Toraen har sagt: Hvis et menneske kommer for at dræbe dig, da rejs dig og dræb ham først."

Som kontrast, de Venstreorienterede, herunder Venstreorienterede jøder og kristne:
  • var de højestråbende til af fordømme Præsident Reagan da han fordømmende satte etiketten "Ondskabens Imperium" på Sovjetunionen.
  • indviede det meste af deres liv på at være imod krigen i Vietnam, som de betegnede som umoralsk skønt det var en krig mod et tyrannisk Stalin styre.
  • tror at det moralske morads som kendes som De Forenede Nationer er eller bør være den stærkeste magt for godhed på jorden, og ikke USA.
  • er imod at give lov til at det amerikanske militær kan rekruttere på universiteterne.

Des længere ud Venstrefløjen bevæger sig, des mere dæmoniserer de det frie Israel og støtter diktaturerne der ønsker at udslette Israel.

Faktisk så giver Israel det tydeligste bevis på, hvordan Venstrefløjen er stærkere, end jødedommen hos de fleste jøder på Venstrefløjen. Israel bliver truet med et Holocaust af Iran og ti millionvis af islamiske tilhængere udenfor Iran, og det palæstinensiske samfund er gennemsyret af det mest glødende anti-jøde had siden nazismen. Dog, selvom nutidens jøde- og Israel hadere kalder Venstrefløjen for deres tilholdssted så fortsætter jøder på venstrefløjen med at være stolte medlemmer af Venstrefløjen. Så stærk er magten hos Venstrefløjen, den mest dynamiske religion i verden i de sidste 150 år.

Det forklarer også Burt Stupaks stemmeafgivning. I hans indre konflikt mellem katolicismen og Venstrefløjen, da vandt den mest dynamiske religion.

Dennis Prager


http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=133869

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails