tirsdag den 20. april 2010

Det socialistiske bud på fremtiden


Henry Lamb

Mennesker der er tilhængere af Buddhas lære kaldes buddhister. Mennesker der følger Kristi lære, kaldes kristne. Mennesker der følger Karl Marx' lære kaldes marxister, undtagen i USA, hvor de helst ser de bliver kaldt Demokraterne.

I USA bliver de mennesker der er imod Karl Marx' lære kaldt mange forskellige ting, såsom teabagger (Tea Party deltager) bondeknolde, tabere og endog hjemlige terrorister. Faktisk benytter Demokraterne, som hovedforsvar mod den marxistiske etiket udtryk som, arrogant, fordømmende, og latterliggørelse.

Obama siger hans kritikere anklager ham for at benytte en "socialistisk" moppe for at gøre rent efter det rod han arvede.

Socialismen, ifølge Marx, er overgangen mellem kapitalismen og kommunismen, begge politiske systemer er grundlagt på Karl Marx' lære. Det Socialistiske Parti USA "...står for et socialiseret sundhedssystem der skal dække alle. Læger og sundhedsarbejdere betales af staten og indkomsterne skal skaffes gennem en gradueret progressiv indkomstskat."

Obama er enige i disse mål, og hans Demokratiske flertal i Kongressen har leveret det første skridt hen mod det vigtigste mål hos Det Socialistiske Parti.

Det Socialistiske Parti program siger: "Det Socialistiske Parti står for det fælles ejerskab og kontrol med energiforsyningsvirksomhederne i et ikke-profit decentraliseret, men koordineret system der sikrer den mest skånsomme udnyttelse af de nationale ressourcer."

Under en lovhøring truede Demokraten i Huset Maxine Waters med en regeringsovertagelse af hele olieindustrien.


Den Socialistiske program siger: "Vi beder om at offentligheden skal være ejer og have demokratisk kontrol over alle vore natur ressourcer for at beskytte ressourcerne, beskytte vore naturområder og genskabe miljømæssig kvalitet."

Skønt regeringen allerede ejer næsten 42% af alt land i USA, så har Demokraterne introduceret lovforslag S. 787, der i virkeligheden vil tage alt vand fra de private ejere, stats og lokale regeringer og overdrage det til Forbundsregeringen. Den vil også give lovlig overherredømme over "...alle aktiviter der vedrører dette vand" til Forbundsregeringen. Gennemførelsen af denne lov vil effektivt være endnu en opfyldelse af socialisternes program.

Den Socialistiske Platform siger: "U.S. skal straks vende tilbage til deltagelsen i internationale aftaler, såsom Kyoto Protokollen, begrænse kuldioxid udledningerne og acceptere en større rolle i de verdensomspændende bestræbelser på at kontrollere global opvarmning."

New York Times rapporterede at "blot få uger han var indsat i embedet har præsident Obama på radikal vis skiftet holdning til den globale lighed og sat FN forrest i de internationale klimabestræbelser og har givet håb om at en effektiv international ordning vil være mulig."

Det Socialistiske Program siger: "Vi går ind for at alle finansielle- og forsikringsinstitutioner skal være fælles eje og drives af en demokratisk kontrolleret national bankmyndighed."

Forbundsregeringen er på vej til at implementere dette socialistiske mål. Det begyndte med overtagelsen af AIG og andre finansielle institutioner. Det fortsatte med overtagelsen af lån til studerende. Senator Chris Dodd har endog introduceret et lovforsalg der skal oprette en ny bankmyndighed (Sektion 111, side 20).

Det Socialistiske Program siger: "Vi går ind for anerkendelse af en fagforening på grundlag underskrevne kort."

Obama lovede "Kort eftersyn" til fagforeningerne og mere end 200 Demokrater har været medsponsorer til H.R. 800 - Lov til Det frie Valg for Ansatte - der vil gøre op med kravet til arbejderne om at stemme ved hemmelige afstemninger for at oprette en fagforening og blot kræve at arbejderne skriver under på et kort. Demokraterne er ivrige efter at indføre Det Socialistiske Program.

Læs blot hele programmet for Det Socialistiske Parti. Studer hjemmesiden Democratic Socialist of America. Erfar, hvordan kommunisterne i Alabama anvendte borgerrettighedsbevægelsen. Læs Det Kommunistiske Manifest. Jo mere du lærer om Marxismen, socialismen og kommunismen des mere vil de genkende dagordenen hos Demokraterne.

De offentlige skoler underviser ikke mere i marxismens principper eller, hvorfor hver nation der går ind for marxisme med tiden falder sammen. Skolerne underviser ikke længere i friheds principperne og det frie marked. I stedet er skolerne blevet propagandacentraler med pensum der er beregnet til indpode læresætninger fremfor at undervise i udforskning gennem den videnskabelige metode; at skabe holdninger fremfor at undervise i kendsgerninger; at fremme accepten af det 'fælles gode' som en større værdi end det personligt skabte. Obamas overtagelse af finansieringe af studenterlån, vil sikre at de studerende der frå lån er de som vil følge den offentlige undervisnings vision.

Marxisme i et frit samfund er som en kræftknude. Det vokser og spreder sig og infiltrerer enhver facet i samfundet, altid kræver den flere skatter for at betale for den universelle sundhedslov, livslønninger, gode boliger, uddannelser og andre rettigheder, indtil der med tiden ikke er flere skatter at tage.

Den eneste kur mod den marxistiske cancer er et kirurgisk indgreb. Det første kan finde sted til november 2010.

http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=135625
Henry Lamb
Henry Lamb is the author of "The Rise of Global Governance," chairman of Sovereignty International and founder of the Environmental Conservation Organization (ECO) and Freedom21 Inc.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails