søndag den 18. april 2010

Krigen mod sandhed

Krigen mod sandhed

Bruce Walker

Den største fare mod vor velstand, vore friheder, vore værdier og vor sikkerhed i dag stammer fra dekonstruktionen af sandhed. Vi lever i en verden der er fyldt med information. Næsten al ægte velstand i dag er skabt gennem information og viden. Næsten al ægte magt i dag er grundlagt på massekommunikation, uddannelse og underholdning. Selv militærmagt hviler på data og efterretninger, ikke kun brutal styrke.

Denne drift i det moderne liv hen mod et informationsledet samfund er moralsk neutralt. Vor evne til at kontrolle naturen, at få orden på vore liv, og til at vide meget mere, end vi nogensinde har vidst førhen giver os også lov til at gøre mere godt end vi nogensinde har gjort. Kundskab tillader os at kurere sygdomme, formindske fattigdom, udvide vor horisont gennem tænkning, og bruge mere tid på afslapning.

Denne magt giver os også lov til at gøre mere ondt, end mennesker har gjort i fortiden. Nazityskland, Stalins Rusland og Mao's Kina kunne ikke have overlevet uden teknologisk information. Orwell forstod udmærket dette i sin bog 1984. Hver slave i Oceania, var underlagt elektronisk overvågning. Meningsløs global krig forbrugte alt overskydende velstand. Videnskab blev benyttet til af sørge for fattigdom, elendighed og ensomhed: Kun Inner Partiet og Big Brother fik lov til at have meningsfyldte liv. Historien forandrede sig hver dag. Regeringsstatistikker blev ændret helt uden forbindelse med virkeligheden. Information på et sådant Helvedes Sted var lig med Partiets øjeblikkelige stilling, der hele tiden forandredes. (læs denne artikel på synopsis af samme skribent)

Churchill fattede også, hvordan ondskaben kunne blive stedse større gennem mere information da han talte om "en ny Mørk tidsalders afgrund, der bliver mere dyster, og måske mere uigennemskuelig ved den perverterede videnskabs lys" hvilket ville følge med en nazistisk sejr i Europa. Enhver tanke om at teknologien alene er god bør tage med i sin overvejelse, hvor nær ved jetmaskinen, nervegas, smarte våben, og langtrækkende missiler var ved at opfylde den hadefulde ideologi om Tusind Års Riget.

Vore moderne økonomier er også næsten udelukkende drevet af informationer. Regerings statistikker over arbejde, tallene for den nationale gæld, virksomhedernes profit, renter i finansverdenen - disse og mange andre bestemmer i det store og hele den vej vor økonomi vender. Regeringsprogrammerne er kæmpemæssige maskinerier, hvor statistikker drages frem og forkastes. Vi lever i denne verden så integreret med dette, at det næsten er ubegribeligt om livet kunne være anderledes. Men selvfølgelig er det min nærsynethed.

Forfatningen og den tidlige republik havde kun et fåtal mærkesager: Personer inden for en stat blev optalt en gang hvert tiende år; der blev sat penge af til visse meget klart definerede formål (altid kun støttet med mindre skattemidler), visse vigtige statistikker blev indsamlet og offentliggjort (en oversigt over tallene i Statistikken viser imidlertid, hvor få tal man fandt der værd at indsamle.)

Frihed, et hovedformål med oprettelsen af vor nation skulle derimod ikke sættes på begrænsning: Faktisk så er personlig frihed per definition mod alle former for kontrol. Fred var ikke et begreb, men noget håndfast. Selv når det drejede sig om pengenes værdi, gjorde regeringen så at sige ingenting. Den stod som forsikring for at vægt og måleenheder var præcise, men selv udtrykket "dollar" henviste i lang tid blot til en metode til at måle guld, og dollarsedler blev trykt af flere institutioner.

Det som gjorde dollaren nyttig var at den var bakket op med sandhed, med ære, og med integritet. Når Forbundsregeringen sendte en dollarseddel ud, eller en bank i Ohio gjorde det, så var det ganske enkelt et løfte om at betale en nærmere defineret vægt af dollar til ejeren. Kriserne med en regering i Californien der er på fallitens rand, med ukontrolleret forbundsforbrug, og politisk fremstillede statistikker er et bevis på fraværet af, eller i det mindste underbetoningen, af sandhed.

Hvad er så selve hjertet i den grimme "Menneske-skabte Globale Opvarmning"? Dens tilhængere lyver. Tal, data og andre vidensselementer er blot råmaterialer til at konstruere et system der skal have magt, penge, prestige og andre goder fra en forvirret og forført befolkning. Sandheden er enten a priori givet, ikke forbundet med videnskabelig forskning, eller et elastisk koncept der bare skal passe til de geskæftige deltageres diktat.

Moderne uddannelse er i det store og hele blevet holdt adskilt fra de grundlæggende principper i læring: Tag sandhed og byg kritisk på den, benyt tvivl når tvivl er påkrævet. Discipliner som historie er blevet lemlæstet til besynderlighed, der afspejler bitterheden hos uddannelseseliten. Vi er endnu ikke nået til det punkt i Orwells 1984, hvor 2+2=5, men uden nogen tydelig skillelinje mellem objektiv sandhed og politisk korrekt tænkning vil nogle af os måske en dag komme til at opleve det.

Faktisk er en af de mest usmagelige aspekter ved de moderne magtsyge og deres strategier for at stjæle mere magt, det hellige ikon ved navn "videnskab"der så ofte kædes sammen med et falsk præsteskab, der kaster tvivlerne ud i det mørkeste mørke af uvidenskabelig tænkning. Husk at nazisterne anvendte deres udgave af dæmonisk galskab udelukkende med "videnskab" som deres vejledende princip. Forgiftningen af den radikale venstrefløj med "videnskabelig" Marxisme er yderst forbavsende: Ingen mere vild teori er blevet bevist som værende falsk, gennem grumme eksperimenter, end videnskabelig socialisme, men uanset det, så fortsætter man hårdnakket med at benægte fiaskoerne.

Vi har en præsident der næsten udelukkende er skabt ved ensidig pseudo-videnskab, der betragter sandhed som et spildprodukt. Har Obama nogen sinde alvorligt søgt efter sandheden? Hans livslange kammerater er en forsamling af pseudo-tænkere og stærke handlingspersoner der er flydt gennem universiteterne til jobs der ingen ære har knyttet til sig. Han giver os hele sin sjæl gennem en teleprompter, hvis skrift tilpasser sig stemmedata. Hans rædselsvækkende surrealistiske forbrug betyder intet for Obama. Truslerne mod vor nation er kun ægte så længe det afspejler sig i hans popularitetstal. Hans lemfældige omgang med sandheden er den allerstørste fare han udgør for verden.

Sandheden er vor største dyd. Alt for mange millioner af os tror ikke at det er rigtigt.

Bruce Walker is the author of two books: Sinisterism: Secular Religion of the Lie and The Swastika against the Cross: The Nazi War on Christianity.

1 kommentar:

Anonym sagde ...

Hvor har skribenten ret.

Statstikker gør sagerne langt mere indviklede og undertiden fører de også ud af en forkert tangent. Til gengæld skaffes jobs til rigtig mange.

Hørte i radioen idag at man nu stiller spørgsmål ved computermodellerne der ligger til baggrund for flyveforbudet p.g.a. vulkansk aske.

Computermodeller har efterhånden 'snydt' os adskillige gange, f.eks. i klimadebatten.

Som Walker fremhæver trænger vi til at komme tilbage til den gamle 'guldfod' hvor pengene altid kunne indløses i guld, og det gælder for mange andre værdinormer. Hvor der er nogle eviggyldige sandheder som der ikke skal fifles med.

H. P.

Related Posts with Thumbnails