søndag den 18. marts 2012

Uddannelsesmantraet!

Uddannelsesmantraet

Thomas Sowell

Noget af det sørgelige og farlige ved vor tid er at se, hvor mange mennesker der bliver besnæret af ord, uden at bekymre sig om at se på realiteterne bag de ord.

Et af de ord som mange mennesker sjældent ser 'bag' om er 'uddannelse.' Men uddannelse kan dække over alt fra kurser i atomfysik til kurser i pilefletning.

Uheldigvis er en stadig større del af den amerikanske uddannelse, uanset om det er i skolerne eller gymnasierne eller universiteterne noget tættere på pilefletning end atomfysik. Ethvert uddannelsessted med respekt for sig selv underviser i stigende grad i ting som eleverne burde have lært i grundskolen.

Vi har ikke et reservoir af nidkære elever der forsøger sig med alvorlige kurser. Hvis du ser på de områder som de amerikanske studerende specialiserer sig i på de højere læreanstalter er det områder der i udpræget grad ligger i den bløde ende af spektret.

Når det drejer sig om videregående studier på svære områder som matematik og videnskab da finder man ofte udenlandske studerende på amerikanske universiteter og de får højere karakterer end de amerikanske.


En overskrift her fornylig i Chronicle of Higher Education fastslog: "Magistre i engelsk: "Vil komme til at slå græsplæner." Artiklen skildrede en mand med en magistergrad der var gået over til anlægsgartnervirksomheden, fordi der ikke var nogen efterspørgsel efter magistre i engelsk.
Alt for mange af de som kommer ud af selv de meste prestigefyldte akademiske institutioner har hverken evnerne til at være økonomisk produktive eller det intellektuelle niveau til at kunne gøre dem til analyserende borgere og vælgere.

Studenter kan bestå fra disse institutioner her i landet uden nogensinde at have lært noget om videnskab, matematik, økonomi eller noget andet der ville kunne gøre dem til bidragydende borgere for økonomien, eller som velinformerede vælgere der kan gennemskue den politiske retorik.

Snarere er personer med en sådan "uddannelse" langt oftere mere modtagelige for demagogi  end befolkningen som et hele. Denne situation er ikke noget særskilt for Amerika. I landene rundt om os, er det personer med uddannelser i 'bløde' emner, der har være kilderne til politisk uro, mangel på stabilitet og endda massevold.

Det er heller ikke et nyt fænomen. En lærd historie fra det 19. århundredes Prag henviste til "den veluddannede, men uden arbejde" tjekkiske unge mand der gik ind for etnisk polarisering dér, en polarisering der ikke alene fortsatte, men eskalerede i det 20. århundrede og gav bitre tragedier for såvel tjekker som tyskere.

I andre centraleuropæiske lande opstod der mellem de to verdenskrige en ny klasse af nyuddannede unge mennesker der var forbitrede over at de skulle konkurrere med de bedre kvalificerede jøder på universiteterne, og med jøder i det etablerede forretningsliv og professioner. Anti-semitisk politik og vold blev resultatet.

I Asien udspillede næsten den samme historie sig da succesrige minoriteter som kineserne i Malaysia blev foragtet af de nyudannede malajer, som hverken havde den uddannelsesmæssige baggrund eller forretningsevner til at kunne konkurrere med kineserne. Disse malajer krævede - og fik - indført svære diskriminerende love og en politik der var rettet mod kineserne.

Lignende situationer udviklede sig, på forskellige tidspunkter, i Nigeria, Rumænien, Sri Lanka, Ungarn og Indien blandt mange andre steder.

Mange lande i Den Tredje Verden har 'udviklet' så mange mennesker med diplomer, men uden virkelige, meningsfyldte evner, at "den uddannede arbejdsløse" er blevet en kliché blandt de som studerer i disse lande. Dette er ikke kun blevet til et personligt problem for de individer, der har fået uddannelsen, eller de 'halvstuderede,' uden at have fået en evne til at selv at opfylde deres forventninger, og det er blevet et stort økonomisk og politisk problem for disse lande.

Sådanne personer har vist sig at være det ideelle mål for demagoger der fremmer polarisering og strid. Vi i United States er stadig i forstadierne til den proces. Men man behøver kun at besøge campuses, hvor hele afdelinger udstiller 'bløde' kurser og prædiker en form for offermentalitet og vrede, og så se på konsekvenserne i racemæssig og etnisk polarisering på området.

Der er alt for mange andre 'bløde' kurser der giver de studerende mulighed for at tilbringe årevis på uddannelsesstedet uden at blive uddannet i en ægte brugbar forstand.

Vi har ikke brug for flere regerings "investeringer" for at skabe mere af den samme "uddannelse." Vidtløftige ord som "investering" bør ikke gøre os blinde for den ækle virkelighed ved politisk forbrug af valgflæsk.
Thomas Sowell is a senior fellow at the Hoover Institution in Stanford, Calif. He is the author of 28 books, including "Dismantling America" and "Basic Economics: A Common Sense Guide to the Economy."
Read more: The 'education' mantra http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=296841#ixzz1Lwoo8HLg

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails