tirsdag den 27. marts 2012

EU-Kommissionen - bange for Ungarn - hvorfor?

Hvorfor Europakomissionen er bange for Ungarn?                       

Alex Alexiev
  
Mens Europa ikke overbevisende kæmper for at dæmme op for den økonomiske implosion der truer Euroen og måske selve EU, kan en anden, i det store og hele ubemærket og tilsyneladende perifer konflikt give, ligeså meget, om ikke mere indsigt i det engang så lovende europæiske projekts indbyggede svagheder.  

Teknisk set er problemet et skænderi mellem Europa Kommissionen (EC) og regeringen i Ungarn over nogle obskure love om dommeres pensionsalder, ombudsmandsrollen, og om hvorvidt Central Bankerne skal, eller skal ikke, sværge troskab overfor den stats forfatning de tjener.

I virkeligheden handler konflikten om fundamentale emner såsom hvem der skal bestemme hvad europæiske værider er, hvorfra stammer demokratisk legimitet i EU og burde en ikke demokratisk valgt national lovgivende enhed eller EU bureaukratiet i sidste ende bestemme hvilken lovgivning der er lovlig eller hvilken der ikke er lovlig.

Konflikten blev sat på spidsen efter EC indførte “skærpede procedurer mod overtrædelser” overfor Ungarn for påståede krænkelser og truede med at bringe regeringen for Europa Domstolen efter regeringen havde givet deres svar på anklagerne i sidste måned.   


I bund og grund hævdede EC at det at indføre en tvungen pensionsalder på 62 for dommere er diskriminerende, at bede Centralbankchefen at sværge troskab til den nationale forfatning en krænkelse af EU normerne og en udvanding af ombudsmandsinstitutionen er udemokratisk.

Ungarerne svarede at pensionsalderen for alle offentlige embedsmænd altid har været 62, skønt dommerne fik lov at fortsætte til 70, uden at spørge om tilladelse. Som et resultat, siges de at 80% af de cirka 300 dommere får både løn og pension, en praksis regeringen ønsker at dæmme op for ved at eliminere den automatiske udvidelse af pensionsalderen.

I sagen om ed til forfatningen af Centralbankchefen ser regeringen det som helt lovligt da en særlig klausul i forfatningen garanterer bankens uafhængighed, mens i sagen om data-beskyttelse har ombudsmanden udtrykt villighed til at indgå kompromis.

Bag disse, ved første øjekast, inkonsekvente anklager og modanklager ligger imidlertid en meget større ideologisk forskel der forklarer, hvorfor konflikten er blevet så ophedet. En vis baggrundsforståelse er nødvendig.

Før den nuværende konservative Fidesz regering under Victor Orban kom til magten i en jordskredssejr i april 2010, var Ungarn styret af det ekskommunistiske Ungarns Socialist Parti (MZMP) under Ferenc Gyurcsani, en tidligere kommunist embedsmand der siges at være blevet en af Ungarns mest velstående personer ved hjælp af sine partiforbindelser. Som premierminister indrømmede Gyurcsani at have løjet om landets budgetunderskud for at opnå valg, og placerede også Det Monetære Råd med fire andre støtter for at kontrollere Centralbanken. Hans politik, ifølge Transparency International, var også kendetegnet ved korruption koblet med verdenskrisen der begyndte i 2008 og som førte til en økonomisk implosion og at de ungarnske vælgere fejede socialisterne fra magten og overdrog den til Orban’s Fidesz party, med et hidtil uset flertal på to tredjedele.

Victor Orban

Da han først var ved magten, og med udsigten til en gigantisk økonomisk krise, gjorde Fidesz ingen hemmelighed ud af sine intentioner om en hurtig og fundamental reform af Ungarn til et konservativt, frit marked, og det delvis som svar på kravet om store og strukturelle reformer fra IMF (Internationale Monetære Fond).

Blandt meget andet skar man det oppustede bureaukratiske apparat ned til det halve og reducerede lønningerne i den offentlige sekter og pensionerne med mere end 10%, hvilket resulterer i besparelser der svarer til 1% af BNP. Man reformerede velfærdssystemet, medie og arbejdslove og skar indkomst og selskabsskat ned. Aller vigtigst gik man i gang med at skrive en ny forfatning der kan afspejle den post-kommunistiske virkelighed i landet.

Selvom der umiddelbart efter kommunistregimets kollaps blev indført en ny midlertidig forfatning da var mange af de forskellige praksis og forordninger fra den gamle totalitære forfatning forblevet i brug, hvilket vanskeliggjorde et afgørende brud med den kommunistiske fortid.

Det er sandt at i det hurtige forløb med at reformere systemet har regeringen begået fejl og overreageret til tider, såsom at nægte at forny en licens til en oppositionsradiostation og i forbindelse med ombudsmands lovgivning og lignende sager. Ikke desto mindre er der intet bevis på at Fidesz på noget tidspunkt har handlet mod forfatningen eller benyttet ikke-demokratiske metoder for at få vedtaget lovgivning, som det er bekræftet af de utroligt svage beviser som præsenteres af EC, som nævnt i første afsnit.


Europa Kommissionens mægtige mødesal

Dette hjælper bare ikke med at man er blevet målet for en hysterisk smædekampagne fra den europæiske venstrefløj og deres tilhængere i medierne og i EU, som værende den skinbarlige højrefløjspolitiske ondskab, hvilket ultimativt kulminerer i den politiske forfølgelse af Budapest af EC som så er så tydligt for tiden.

Som for at bekræfte at EC’s nidkærhed i forfølgelsen af Budapest har meget lidt at gøre med landets formodede misgerninger, har man nu truet med at tilbageholde 650 millioner dollars til Ungarns fattigere regioner på grund af landets store budgetunderskud. Dog er det tilfældigvis således at Ungarn er et at de få EU lande hvis underskud er lige omkring EU normen på 3%, men de fleste andre medlemslande så langt overskrider den norm, uden at EC bemærker det, og da slet ikke indleder truende sanktioner

Denne ironi er værd at bemærke, den demokratisk valgte regering i Ungarn bliver bedømt af ikke valgte EC bureaukratiske mandariner, som blandt deres seneste gerninger har været at nægte en demokratisk folkeafstemning for grækerne og påtvunget dem og italienerne regeringer som ikke er valgte, for slet ikke at nævne, at man påfører europæerne tusinder af regler og regulativer som ingen har fået lov til at stemme om.


Den ægte modbydelighed ved denne konflikt går imidlertid langt videre end økonomipolitik og politisk reform, og kan ikke forklares undtagen ved at erkende at det som ungarerne har gjort er at begå en dødssynd ved at udfordre den fremherskende politiske kultur i EU etablissementet i dag og således selve lovligheden ved dens venstreorienterede multikulturelle Weltanschaung.

Lang mere uacceptabelt end Fidesz økonomisk politik er dets politiske filosofi, som eksemplificeret i den nye forfatning, en fastholden i at Ungarn er en kristen nation og stolt af det, at ægteskab er mellem en mand og en kvinde og at livet begynder ved undfangelsen.

Almindelig sund fornuft og forslag for de fleste europæere, men de får den politisk korrekte EU elite til at gå op i limningen.

FamilySecurityMatters.org Contributing Editor Alex Alexievis a visiting fellow at the Hudson Institute in Washington D.C.  He tweets on national security and politics at twitter.com/alexieff.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails