tirsdag den 6. marts 2012

Ny israelsk metode til cancerdiagnose

Jeg ville hellere dø end købe noget fra Israel!

Bernie Planck

I min artikel At undgå jødiske produkter kan slå dig ihjel (her på synopsis), bemærkede jeg at det at boykotte noget som jøder har skabt kan være farligt for helbredet.

Som yderligere bevis på dette, har israelske videnskabsforskere opfundet en simpel kontrolmetode, der med 90% sikkerhed, i kliniske test, kan påvise en mangfoldighed af cancertyper.

ISRAEL21c, 23 Feb 2012, Ny blodprøve afslører tidlig påvisning af cancer


En kvinde under kemoterapibehandling ved Chaim Sheba Medical
Center i Tel Hashomer.

Israelske forskere har udviklet en enkel og billig blodprøvemetode der, viser det sig, gav en tidlig forvarsel om mange former for cancer i kliniske forsøg.

Den lovende nye blodprøve, udviklet at videnskabsforskereve ved Ben-Gurion University ved Negev (BGU) og Soroka University Medical Center i Beersheva, kan opdage meget små ændringer i en patiens blod og afsløre en cancer i vækst et eller andet sted i kroppen, og det endog før sygdommen har spredt sig.

Den tidlige diagnose af cancer har reddet tusinder af liv. Hver dag i United States alene dør 1500 af cancer, ifølge American Cancer Society. Cancer der næsthyppigste dødsårdag i US efter hjertesygdomme, og kræver en ud af fire dødsfald.

Specialister indenfor medicin mener at en tidlig opdagelse i virkelig stor grad øger chancerne for en succesfyldt behandling. Det forhindrer også behovet for en langvarig, smertefuld og dyr behandling når canceren når et mere fremskredent stade.

Jeg ved at nogle af mine muslimske læsere langt hellere ville dø end benytte noget produkt der er skabt af jøder eller kommer fra Israel. Jamen, så god fornøjelse da!

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails