torsdag den 24. september 2009

Fødevarekontrol og langt videre

Lovgiverne kaster smuds på Forfatningen

Henry Lamb

Det ser ud til at lovgiverne der samles i Washington ingen anelse har om hvad Forfatningen siger, eller værre endnu, så er de ganske enkelt ligeglade. Den fjerde Amendment siger helt klart:

"Retten hos mennesker til at sikre deres person, hjem, dokumenter og ejendele mod grundløse undersøgelser og indgreb, må ikke krænkes....."

Demokraten fra Connecticut Rose DeLauro har introduceret "Fødevaresikkerheds og moderniserings loven af 2009 (H.R. 875) Hendes lov vil skabe en ny Fødevarsikkerhedadministration og give denne administration autoritet til at "udføre opsyn og overvågning af dyr, planter, produkter eller miljøet" på hvert eneste familielandbrug, ranch, vingård og fiskedam i landet. Ydermere kan administrationen besøge og inspicere ejendommen og kræve at ejeren giver adgang til "dokumenter og ejendele," og alle forhold der har forbindelse med fødevareproduktionen.

Der er intet i denne lov der kræver, at administrationen skal give rimelig grund eller, at der præsenteres vidnesbyrd foran en dommer for at sikre en garanti for adgangen til ejendommen. Den Fjerde Amendment forbyder ganske klart og tydelig regeringen at gå ind på privat ejendom uden en dommergodkendelse, denne "skal omhandle stedet der skal undersøges,og de personer eller ting der skal tilbageholdes."

DeLauro og de 39 demokratiske medstøtter til denne lov må have misforstået det helt klare sprogbrug da hun skrev autorisationen ind i loven for administratorerne til at kunne idømme bøder på op til 1 million dollars om dagen for at nægte adgang. Sektion 406 i loven siger at "gyldigheden og rimeligheden for Administratorens vurdering af civil straf kan ikke være underlagt juridisk hensyn."

Som om der ikke var noget andet problem med denne lov, så er denne grove krænkelse af den Fjerde Amendment mere end tilstrækkeligt til at forslaget skal forkastes og begraves af den første høring foran en Komite.

Fødevaresikkerhed er et lovligt regeringstiltag; invasionen af privat ejendom er ikke. Denne lov omdefinerer konceptet med "en rimelig begrundelse" til at betyde at regeringen dikterer processen og den private borger skal betale uanset, hvad regeringen siger er rimelig.

Denne lov giver den foreslåede "Fødevarsikkerhedsadministration" en bred nærmest "brunskjorteagtig" autoritet til at regulere og blande sig i ethvert område i fødevareindustrien. Administrationen kan kræve af enhver privat gartner: At hans ejendom skal registreres, og underlægge sig en nedskreven produktionsplan, give adgang til ikke anmeldte besøg af inspektører, kræve kopier af produktionsooptegnelser og kræve betaling af bøder for hvilken som helst uregelmæssighed som 'brunskjorterne' mener der er tilstede.

H.R. 875 ville også inkludere 'Det nationale Dyre Registrerings System,' NAIS, som USDA har forsøgt at indføre i adskillige år. Ved en femtimers kongreshøring blev der ikke sagt et eneste ord om den forfatningsmæssige del af regeringens mandat til at registrere privat ejendom og overdrage private oplysninger til regeringen.

Dr. John Clifford repræsenterede USDA's Dyre og Plante Sunheds Service, en stærk fortaler for programmet, og talte i mere end en time. Han indrømmede dog, at dyre identifikationsprogrammet var blevet krævet af World Organization for Animal health som en forløber for den internationale handel. Modstanderne af hensigten fik kun lov til ti minutters taletid, fordelt på to talere.

Vidner og medemmer af Kongressen talte om behovet for at give mandat til et program med at registrere enhver ejendom, sætte mærke på ethvert dyr og at kunne spore dyrets bevægelser - altsammen for fødevaresikkerhedens skyld. Dr. Max Thornberry repræsenterede R-CALF USA, en af modstanderne og fortalte komiten, at det nuværende system til fulde beskyttede fødevarerne hele vejen til slagteriet, og at det var fra slagterierne og videre derfra til supermarkederne at fødevaresikkerheden kunne forbedres.

Landbrugskomiteens formand Collin Peterson sagde, at et større udbrud af en sygdom, såsom mund- og klovsyge, kunne koste mellem 30 til 300 milliarder dollars. Han sagde, at omkostningen ved implementeringen af et tvunget national identifikationssystem var som ingenting i sammenligning med de voldsomme tab, der ville kunne ske ved et sygdomsudbrud. Han nævnte imidlertid ikke, at det seneste udbrud af mund- og klovsyge fandt sted i 1929, forårsaget af importerede dyr fra Argentina, og at udbruddet blev indesluttet på mindre end en måned uden noget NAIS på et tidspunkt, og at da der ikke engang var telefoner i almindeligt brug.

Sådanne skrækscenarier der benytter fødevaresikkerhed og de voldsomme omkostninger ved sygdomsudbrud er det rene røgslør for at sløre opmærksomheden bort fra den kendsgerning, at i næsten 80 år har der ikke været noget større sygdomsudbrud fordi de eksisterende systemer gør amerikanske madvarer til de sikreste i verden.

USDA embedsmænd og kongresmedlemmer klager over at kun omkring en tredjedel af nationens kvægbesætninger er indregnet i NAIS (mange af dem er dog med uden deres viden), på trods af at der næsten er brugt 150 millioner dollars i løbet af de sidste fem år. Dette burde været et stærkt vidnesbyrd om, at de mennesker der er mest berørt af de foreslåede programmer bare ikke ønsker dem. I lyset af denne kendsgerning da burde man mene at lovgiverne, der hævder de repræsenterer folket, ville forkaste NAIS og H.R. 875 og behandle andre emner.

I stedet fortsætter de med at ignorere folkets udtrykte vilje, de ignorerer den Fjerde Amendment, og de forbereder at gøre NAIS tvungen gennem H.R. 875 eller en lignende lov. Det er på den måde de kaster smuds på Forfatningen.

Henry Lamb Henry Lamb

http://worldnetdaily.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=91650

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails