KORTHEDS LOVEN: Tid til den 28. Amendment

Bob Gale

Tidligere i år vedtog Kongressen "Stimulus" loven. Den er 973 sider lang. Her sidste fredag vedtog Repræsentanternes Hus en "Lov vedr. Klimaforandring." Den fyldte mere end 1200 sider.

Nu spekulerer jeg på, hvor lang, sådan helt præcis er vor Forfatning? Hvor mange sider tog det for vort fædrelands Grundlæggere at udforme strukturen og funktionerne i vor Forbundsregering?

Det er ganske let at svare på. Jeg fandt Forfatningen online og har kopieret den til et Word-dokument. Med Times Roman skrifttypen med pitch 12. Hvor stor er den da?

Inklusive preamblen, alle underskrifterne og de 27 Amendments (tilføjelser) total 20 sider.

Uden underskrifterne og amendments så er den 11 sider.

Tænk lige over det. Hele grundlaget for vort land - den hele og fuldstændige udformning af vor regering - forklares tydeligt på kun 11 sider.

Ingen Amendment fylder en hel side. Mange består kun af en enkelt sætning.

Loven der blev vedtaget den 26. juni, 2009 af 219 valgte Repræsentanter - mennesker som vi har betroet vor Forfatning, mænd og kvinder der har aflagt ed på at ville holde den - var på mere end 1200 sider. Det er over 100 gange længere end U.S. Forfatningen. Ikke et eneste medlem af Kongressen, IKKE ET ENESTE, LÆSTE DET ALTSAMMEN.

Jeg kan kun komme i tanke om et ord til at beskrive dette: "VANVITTIGT!"

Jeg kan umuligt forestille mig, at denne slags lovgivning og juridisk handlemåde er det som underskriverne af vor Forfatning havde i tanke da de indførte Kongressen.

Derfor foreslår jeg med respekt en Amendment nummer 28 til vor Forfatning. Jeg ville kalde den "Kortheds Loven."

Ingen lov, forordning, resolution eller nogen handling i Kongressen skal overstige mere end 2000 ord, inklusive alle fodnoter, undtagelser og underskrifter. Kongressen skal ikke beslutte sig i emner der er længere end det. Hvert emne der kræver en stemme skal læses højt, og i sin helhed, for et flertal af mendlemmerne. De som ikke er tilstede får ikke lov at stemme.

2000 ord er sådan cirka 5 enkelt sider i et pitch 12 Word-dokumnet. Hvis det er længere end det, så er det for kompliceret til at være en lov eller forordning, derpå skal den enten forenkles, eller der må laves yderligere love, som igen kræver hver sin afstemning.

Ydermere burde en "Kortheds Lov" være en del af hver Stats Forfatning, Byrådscharter, og Landsdels-Charter.

Til de som ville være imod denne Lov fordi den ville kræve at de lovgivende stemmer separat om hver enkelt emne i budgetten siger jeg, "Det var så sandelig også på tide!"

Til alle de som udfordrer de 219 tåber fra Kongressen der stemte for en lov som de ikke har læst, her følger så jeres kampagnetale.

Min modstander stemte for en Lov han/hun aldrig har læst. Kun en idiot ville gøre det. Ville du gå ind i en stemmeboks med bind for øjnene og derpå blot trykke på nogle knapper? Eller ville du læse og overveje hvad du stemmer om før du stmmer? Jeg lover højtideligt, at jeg ikke vil stemme for noget som helst som jeg ikke har læst i sin helhed.

Lad nu debatten begynde.

Bob Gale Bob Gale