onsdag den 16. september 2009

Jøder bliver aldrig klogere


Jøder bliver aldrig klogere

Det ligger i menneskets natur enten at tro de værste, eller det bedste om andre. Jøderne der troede på det værste i mennesket, som Alfred Einstein, forlod Tyskland tidligt i 1930'erne. Op til 150000 jøder der troede på det bedste i mennesket, forsvarede, undskyldte eller lukkede øjnene for de overgreb der foregik omkring dem, mens de tjente i Wehrmacht eller endog SS, eller Waffen-SS under Hitlers styre. Jo det er rigtigt, der var jøder der ønskede at være gode tyskere, at overleve midlertidigt, selvom det betød af deres familier og race udslettedes.

Idag har vi jøder som disse, som dem i Anti Defamation League der forsvarer, undskylder eller lukker øjnene for de overgreb som muslimer foretager, i håb om at de, måske når det endelige opgør mod den vestlige verden indtræffer gennem islam, vil blive husket af muslimerne og få lov til at leve, selvom det kun er i d'himmitude. En mere kynisk person ville endog fremsætte det argument at disse medløbende jøder er angste for, at hvis nogen virkelig fordømmer islams ondskab da vil det måske blive jøder der vil blive de næste der fordømmes, selvom de måske ikke udøver onde handlinger.

ADL offentliggjorde en udtalelse i april 2009 der fordømte Geert Wilders fordi han kaldte Koranen for en hadets bog og at Muhammad var en pædofil krigsherre (disse udtalelser er selvfølgelig ganske rigtige.)

Jeg er ikke enig med mine medjøder. Jeg tror at vi skal fordømme ondskab selv når det er en religion uden at bekymre os om, at vi måske er de næste. Er der nogen jødisk professor der underviser i aztekernes religion der bekymrer sig om sandheden ved at kalde deres religion voldelig, ond, brutal, barbarisk og vild, og som alligevel vil opmuntre sine elever til at sige det samme om jøderne?

Hvis en jøde vidste at nogen ville genoplive aztekernes religion ved brutalt at skære halsen over på en ung jomfru i et hotelværelse i New York, burde han da ikke advare myndighederne eller offentligheden? Skulle han forblive tavs af frygt for at fortælle sandheden om den religion der opmuntrer andre til af nedgøre hans egen? Er der noget mere skamfuldt end disse kujonagtige jøder.


Den muslimske pige på billedet, der bærer banneret, har næsten ret,
visse jøder lærer det aldrig.

Islamo-FascistIslamo-Fascist

Photo by: Bruce & Carmel

Noter

Holocaust Museum Undervisningsressourcer: Hitlers jødiske soldater: Den ukendte historie om nazistiske racelove og mænd af jødisk herkomst i det tyske militær.

Bogen begynder med kapitler der diskuterer, hvem er jøde, og hvem er af blandet herkomst. Udtrykket "'blandet herkomst' (Mischlinge), betyder halvkaste, bastard eller hybrid" og bruges først og fremmest til at beskrive dyr der består af blandede racer. Imidlertid benyttede nazisterne udtrykket første gang i 1933 for at definere afkommet af en sort og en spanier. Mange tyskere kunne med egne øjne se forskellen på de to racer, men ofte blev mennesker rædselsslagne over at erfare, at de blev klassificeret som Mischlinge på grund af deres jødiske herkomst. Gennem assimilation og giftermål med tyske jøder betragtede mange sig ikke som jødisk, eller vidste endog ikke de have jødiske forfædre. Nazisterne var selv noget forvirrede om Mischlinge fordi de både kunne være jødiske og tyske. At Mischlinge overlevede skyldes til dels Hitlers manglende evne til at beslutte, hvordan de skulle behandles, men hvis Hitler havde vundet krigen da ville de sandsynligvis ikke have fået lov til at eksistere. Med Nürnberg lovene i 1935 der definerede begrebet Mischlinge ville mange med denne karakteristik stå overfor social udstødelse og de kæmpede for at blive klassificeret som arier. Mange mente de bedst kunne "bevise" deres "ariskhed" ved at tjene pligtskyldig i Wehrmacht.

Det forekommer at kunne være uforklarligt at mænd ville tjene et regime der aktivt forfulgte dem. I marts 1935 skulle enhver ung mand tjene i Wehrmacht, så for de der ikke allerede tjente, var der intet valg. Nogle skjulte deres jødiske herkomst med succes. Nogle betragtede det som en fortsættelse af deres liv før Hitler. Andre igen som en "frelse" og forsøgte at overleve. Selv når Mischlinge blev smidt ud af militæret var der smuthuller og undtagelser. Hitler bekymrede sig personligt om undtagelserne og brugte en betragtelig mængde tid på at gennemgå ansøgninger (når han i stedet kunne have arbejdet med Slaget om Stalingrad). Skønt mange Mischlinge var almindelige soldater spillede nogle af dem strategiske roller, som Riggs bog dokumenterer tjente 1671 jøder i Wehrmacht og/eller i SS, eller Waffen-SS, og det var fra admiraler til generalmajorer.

Riggs stiller det uundgåelige spørgsmål. Hvad vidste disse Mischlinge om Holocaust? De fleste hævdede at de intet kendte til, hvad der foregik, førend efter krigen. De ønskede ikke at vide det, og ville ikke eller kunne ikke tro det. Nogen havde endog været vidner til deportationer af familiemedlemmer, men var ikke klar over disses skæbne på det tidspunkt. En bemandede endda en flakkanon da nazisterne deporterede hans to brødre til en arbejdslejr. Nogle få af dem påstod, at de vidste en hel del om, hvad der foregik i koncentrationslejrene, men sagde at det ikke var underbygget, og hvem skulle de kunne spørge for at få sandheden? Hvad skulle de have gjort? Nogle blev kun klar over sandheden når de selv blev deporteret arbejdslejrene til koncentrationslejre, og selv på det tidspunkt var de ikke klar over omfanget af den systematiske udryddelse af jøder.

Radical Islam Watch, ADL fordømmer anti-islamiske bemærkninger af den hollandske parlamentariker under hans besøg i det sydlige florida.

Anti-Defamation League (ADL) fordømmer på det kraftigste bemærkninger fra de seneste dage ved forskellige sammenkomster i det sydlige Florida af den hollanske parlamentariker Geert Wilders. I sine taler påstod han at "Islam ikke er en religion" og "retten til religiøs frihed ikke skulle gælde denne totalitære ideologi, ved navn Islam." Hr. Wilders fastslog også at Koranene er en hadets bog og at Muhammed var "såvel pædofil som krigsherre."

Andrew Rosenkranz, ADL Floridas regionsleder kom med følgende udtalelse:

"ADL fordømmer på det kraftigste Geert Wilderes hadefulde, opildnende, splittende og antietiske budskab mod Islam som værende imod amerikanske demokratiske idealer.

Retorikken er farlig og opflammende og fokuserer forkert på islam som en religion i modsætningen til den ægte trussel fra ekstremistiske radikale islamister."

For yderligere oplysninger om jøder i det tyske militær under 2. Verdenskrig, med fotos af højtstående jødiske officerer så se denne side

http://www.kansaspress.ku.edu/righit.html (lin af synopsis)

Artiklen iøvrigt fra bloggen plancksconstant.org.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails