søndag den 13. september 2009

Kontrol, kontrol og atter kontrol

Et Kontrolgen der skal kontrolleres

Henry Lamb

Der må være noget endnu ikke opdaget DNA hos mennesker der føler behov for at kontrollere andre. Konger, mullaher, tyranner, despoter. diktatorer og Demokraterne er til overmål fyldt med denne elendighed. Ikke siden Franklin Roosevelt har vidnesbyrdet om denne uorden været så udbredt i Washington.

Obama regimet omstrukturerer og giver mere magt til regeringen for at sikre at alle mennesker overalt er underlagt dens kontrol.

For det første skal man forstå strategien. !) Definer problemet(erne) , 2) Fremlæg en handlingsplan; 3) Lovliggør planen; 4) Gennemfør planen.

Vægtige problemer som Obamaregimet har indentificeret inkluderer: Økonomien, den globale opvarmning og sundhedssystemet. Længere nede på prioritetslisten er Afghanistan, Irak, Iran, Nordkorea, Rusland, udddannelserne, den nationale sikkerhed, den nationale suveræniotet, og længst nede på listen er bekymringen for de mennesker der er inficeret med "kontrol" genet.

Obama's handlingsplan for at klare ethvert problem er princippet om, at regeringen har kontrol over individets handlinger. Betragt det første problem: Økonomien. Obamas første handling var at transfusere de svigtende finansielle institutioner med lånte penge, men tæt forbindelse til regeringen. I bytte for pengene fik regeringen vetoret over ledelse i private selskaber.

Hvis ikke de mennesker der har magten havde været inficeret med "kontrol" genet da ville de finansielle institutioner der blev drevet dårligt selv måttet betale for konsekevenserne, og det selvregulerende frie-markeds finansielle system ville endelig være blevet styrket. Men nej, de forgiftede tentakler fra regeringen gennmtrænger nu finanssystemet.

Bilindustrien en vigtig del af økonomien, oplevede den samme indblanding med direkte regeringskontrol over udnævnelsen af direktion, besyterelser, budgetter og handlingsplaner.

Endnu et problem: Den globale opvarmning. Regeringens umiddelbare plan var at få kontrol over private virksomheder der udleder CO2 - det er så enhver virksomhed der bruger fossilt brændstof. Planen blev eufemistisk benævnt "handel med CO2 (cap and trade)" der uundgåeligt ville begrænse kvantiteten af CO2 udledninger der kunne være et resultat af enhver virksomhed. Regeringskontrol ville kunne udøves i form af skatteskruen mod enhver virksomhed der overskrider den af regeringen fastsatte udledningsgrænse. Regeringens magt til at beskatte det den ikke ønsker og at belønne, gennem skattebegunstigelser, den opførsel den gerne ser tillader nu staten den faktiske kontrol over folket. "Skrotpræmien" for eksempel giver 4500 dollars af dine skattepenge til individer der opfører sig som regeringen ønsker.

Ultimativt vil omkostningen ved Obamas gloable opvarmningsplan komme til at koste enkeltindividerne tusinder af dollars om året, og vil blive påtvunget enhver der bruger energi. Det betyder intet for de mennesker der er inficeret med "kontrol" genet at den globale opvarmningsplan ikke vil have indflydelse på det globale klima på nogen målelig måde.

Nu til sundhedssystemet. Obamas handlingsplan er det som han kalder "en offentlig mulighed." Dette er en regeringsledet forsikringsprogram finansieret gennem dine skattepenge. Republikaneren Barney Frank identificerer meget korrekt dette program som første skridt mod et sundhedssystem med kun en betaler. Et enkelt betaler (læse, regeringen)system vil lade hele sundhedssystemet komme under regeringskontrol.

Som en konsekvens vil enhver der har brug for sundhedshjælp blive underlagt regeringsbureakraternes luner og være afhængig af de politiske vindes gunst.

Dette er problemerne og en kort beskrivelse af handlingsplanerne. Lad os nu se på den proces som planerne giver til den udøvende myndighed. Obamaregimet stoler meget på Cloward-Piven strategien for at tvinge forandring gennem selvskabte kriser. Dette er den strategi der oplyste Saul Alinsky's "Rules for Radicals"og ACORN samfundsorganisatoren Barack Obama. Denne strategi består i at oversvømme systemet med beviser på et problem for at få gennemført en forudbestemt løsning.

For at føje spot til spe: En tusindsider stor 787 milliarder dollars såkaldt "stimuluspakke" blev hastet igennem Kongressen på mindre end 24 timer efter Lovens trykning. Ikke en eneste Kongresmand havde fået mulighed for at læse loven. På lignende måde er den omfattende "Den Amerikanske Rene Energi og Sikkerhedslov" blevet hastet igennem Repræsentanternes Hus den 26. juni med en margin på kun to stemmer.

Obama fremførte en offentlig blitzplan og krævede at hans sundhedssystem reform skulle godkende inden august. Hastværket var selvfølgelig for at undgå debat og modstand. Ideen om at overbevise Kongressen og offenligheden om at problemet er så alvorligt at øjeblikkelig handling skal tages. Lyder det bekendt? Lyder det ikke som Cloward-Piven strategien? Blitzen virkede ikke. Planen er stadig i venteposition for lovlig godkendelse. De ferierende Kongresmedlemmer får tudet ørerne fulde med grunde til, hvorfor den ikke skal blive til lov.

Det næste der følger er implementeringsfasen. Kan du huske, hvordan skat på tobakprodukter drev prisen på cigarettet fra 15 dollars pr. karton til omtrent 50 dollars pr. karton på blot noglel få år? Den "skat på synd" vil blive benyttet overfor alle handlemåder som regeringen ikke kan lide.

Nyheds rapporter som denne baner vejen for en ny pakke med "syndeskatter" for at tvinge mennesker til at opføre sig på den måde regeringen ønsker de skal.

Dette er blot en lille oversigt over de mange måder som "kontrolgenet" tvinger Demokraterne til at benytte regeringsmagten til at tilfredsstille deres umættelige besættelse af at skulle kontrollere andre. Vær opmærksom.

Henry Lamb Henry Lamb

http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=106261

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails