torsdag den 10. september 2009

Os kontra dem

Os Kontra dem

Vi går ind for det personlige valg når andres liv ikke er på spil. De går ind for valg når dette valg indbefatter at andres liv bliver udslettet.

Vi er for det personlige ansvar gennem selvbeherskelse og sociale normer. De er for ansvar påtvunget udefra af regeringsbureaukrater.

Vi borgerlige står for de ideer, der har gjort Amerika til Amerika. De, de venstreorienterede går ind for at transformere Amerika til en imaginær utopi gennem kontrol og lov, altsammen baseret på værdier der er fremmede for den stolte amerikanske tradition.

Vi står for bevarelse, gennem privat handlekraft, af det der tjener menneskets natur bedst, med behørig tiltro til Gud. De står for at gennemføre, gennem regeringstiltag, en forandring af selve menneskets natur, med tiltro til muligheden af at kunne fængsle de som går imod deres nye verdensorden.

Vi går ind for at beslutninger vedrørende sundhed skal foretages af læger og deres patienter sammen, muligvis indenfor parameteret af oprettelsen af forsikringer udfra et frit valg. Vi tror på evnen, gennem sundhedsopsparinger, at man kan være selvforsikrende; vi tror på det priviligium, at der bør kunne købes forsikringer på tværs af statsgrænserne, eller gennem selv-valgte forsikringspuljer - og på retten til at ikke at have forsikring, hvis det er det man ønsker. De er for at indsætte upersonlige bureaukrater, der skal foretage beslutninger vedr. sundhed der er bindende og uigendrivelige, og at at udfase de private forsikringer helt og aldeles. De tror at enhver skal tvinges ind i forsikringspuljer eller gennem reguleringer af regeringen, som alle skal passe ind i, og at omkostningskontrollen er langt vigtigere end de individuelle valg.

Vi mener at amerikanerne er kloge nok til at kunne vælge deres egen bil og eget hierarki af værdier. De tror at man ikke kan betro amerikanerne dette valg af køretøj, fordi vores værdier ikke er i overensstemmelse med Planetens frelse.

Vi mener, at de enkelte stater bør kunne beslutte om de vil tillade energiproduktion ud for deres kyster. De mener at forbundsregeringen skal frelse staterne fra den formodede miljømæssige nedbrydning ved boringer ud for kysten. (Her tages ikke i betragtning, at de alvorligste miljømæssige skader sker gennem utætheder og spild fra tankskibe der bringer udenlandsk energi til USA, mere end de lækager og spild forårsaget af rørledninger der forsyner os med hjemlig olie og gas.)

Vi tror at fremstillingsindustrien og opfindsomheden hos det amerikanske folk med tiden kan overvinde næsten enhver økonomisk forhindring. De tror at kun en selvudnævnt elite kan kanalisere den amerikanske rastløshed i mere produktive retninger.

Vi tror at lavere skat inspirerer til fremskridt. De tror at højere skatter er nødvendige for at regeringen kan betale for fremskridtet - og for at straffe de som tjener "alt for meget," efter disse selvudnævnte "progressives" mening.

Vi tror at regeringen skal begrænses, ikke kun af hensyn til skattemæssige hensyn, men af hensyn til friheden. De tror at regeringen skal blive større for at sikre os mod fiasko, og at der derfor er brug for endnu højere skatter. Vi tror at den regering der regerer mindst er den bedste. De tror at den regering er bedst som regerer mest strengt.

Vi tror på lighed i frihed. De tror på lighed som et resultat opnået gennem tvang.

Vi tror på ordnet frihed under ansvar. De tror på libertinisme.

Vi tror på en moral grundlagt på hensyntagen til Guds ære og med bagagen fra tidsaldrenes visdom. De tror på en moralsk (u)orden der er menneskeskabt, post-moderne og ikke afhængig af - og sommetider fjendtlig overfor - Gud.

Vi tror at forældre sædvanligvis er, og bør være de bedste uddannere for deres børn. De tror at forældre kan man ikke betro selv det at vælge hvilken skole deres børn skal gå på.

Vi mener subsidiaritetsprincippet er fornuftigt - at de fleste sager behandles bedst lokalt, hvis muligt. De tror at centraliseringens magt er fornuftig - at tiltagene er bedre når de igangsættes i en stor skala, og at andre overvejelser (såsom frit valg, frihed og individuelle beslutninger) skal bøje sig for det oplyste stade hos de centrale planlæggere.

Vi tror på, at USA er er moralsk aktør på verdens scene, og at den oplyste amerikanske egeninteresse tjener menneskehedens større sag. De tror at USA er en umoralsk kolos, hvis appetit skal begrænses, og at amerikanske interesser er fjendtlige overfor den menneskelige værdighed hos undertrykte folk.

Vi tror at fred opnåes gennem styrke. De tror fred opnåes gennem det at ofre sig selv.

Vi tror at vore fjender er vore fjender, fordi deres handlinger viser det. De tror at vore fjender misforstås og kan blive venner med os gennem vor egen ansvarsfuldhed.

Vi vil fastholde det som Margaret Thatcher kaldte "de enegelsktalende folks alliance," fordi vor fælles politiske-kulturelle værdier er en frihedsgaranti i vore lande og en magtfaktor for friheden på verdensbasis. De ønsker at begrænse det engelske selv indenfor vor egen nation, fordi alle kulturer formodes at være af lige værdi og fordi vort sprog og de værdier der er hos de som taler det, kan være forhindringer for andre kulturers udtryksmuligheder.

Vi er stolte over at være amerikanere. De er flove over amerikansk velstand. Vi føler os velsignede. De føler sig plaget af skyld. Vi mener at livet er en Guds Gave. De mener at livet er et redskab der kan manipuleres med og endog forkastes, ofres til den større Gud, Moder Jord.

Vi har så inderligt ret. De tager så forfærdeligt fejl på alle planer. Vi skal og må arbejde på at sikre at retten sejren.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails