lørdag den 16. oktober 2010

EU regulativer der slår ihjel

De dræbende regulativer fra Euroland Republikken


De af os der er bekymrede over Storbritanniens tab af suverænitet til Bruxelles har altid været klar over at EU medlemskabet udgjorde en risiko for vor politiske sundhed.

Og dog er der kun få af os der kunne forudse, at det at tilhøre Den Europæiske Union i bogstaveligste forstand kan slå dig ihjel. Det ser ud til at ske lige for tiden.

Der er fremkommet sager her fornylig, der belyser hvorledes hospitalspatienter unødigt dør, fordi der ingen reservelæge var tilstede der kunne overvåge dem. I det store og hele som følge af EU indførte regler.

I sidste måned blev en mand med åndedrætsproblmer der var kommet ind på Musgrove Park Hospital i Somerset tvunget til at vente i mere end fem timer før en læge dukkede op - og da var han død.

I en tidligere hændelse på det samme hospital døde en anden ældre patient af ængstelse, fordi kun en reservelæge havde vagten og opsyn med 100 patienter.

West Somerset retsmedicineren Michael Rose bemærkede at disse sager er 'tydelige advarselstegn' på den katastrofale indflydelse som Det Europæiske Arbejds Tids Direktiv har på driften af hospitalerne.

Dette direktiv blev indført for alle reservelæger for et år siden og forbyder dem at arbejde mere end 48 timer om ugen - selv dette har medført kaos i lægernes vagtskema og skåret ned på vital lægelig træning.
Direktivets formål er helt klart at sikre et bedre arbejdsliv og balance for en række ansatte. Men dets strenghed har forårsaget at de basale procedurer om lægehjælp på hospitaler er blevet smadret.

I særdeleshed har det hindret reservelægerne i at blive rutinemæssigt tilknyttet en særlig enhed eller hold. I stedet skifter de fra det ene hold til et andet for at give lægehjælp.
Resultatet er at det yderst vigtige krav om kontinuitet i plejen er blevet hæmmet, da lægerne sendes rundt for at behandle patienter som de ikke kender sygehistorien om. Patienter har krav på ikke mindre end lægernes lovmæssigt beskrevne krav om omhyggelig pleje.
Et sådant dødbringende idioti illustrerer hvorledes bureaukraternes tankegang arbejder når den er mest forblændende streng og tåbelig.
Det som kan være udmærket for, lad os sige langturschauffører, viser sig som en katastrofe når den anvendes på en profession der har brug for at kunne give en længerevarende pleje, og hvor optræningen af lægerne er en nødvendighed.
Som retsmedicineren hr. Rose påpegede så har hospitalslægerne førhen skullet overvære cirka 800 operationer før de blev forfremmet til selv at være konsulterende læger. I dag er mange der opnår denne status heldige hvis de oplever blot en tredjedel af det antal - altså cirka 265.
Lægerne siger at de manglende timer betyder mindre tid til at lære af overlægerne, mindre viden om 'rigtig medicin' og et tillidstab ved de længerevarende karriereudsigter.
Næsten en fjerdedel af reservelægerne dropper ud af *NHS* oplæringen efter to år, mens en femtedel af reservelægerne der ansøger om mere optræning bliver nægtet denne på grund af, at de mangler - erfaring.
Præsenteret for denne selvpåførte katastrofe braldrer vore politikere uvederhæftigt op om, at de kan og vil løse problemet.

Således har Sundhedsministeren Andrew Lansley fortalt medlemmer af Parlamentet at en ændring af direktivet har højeste prioritet og at han og Vince Cable, Erhvervsministeren vil tage til Bruxelles for at forhandle en undtagelse for reservelægerne.
Hvem mon de tror de narrer? Hvorfor skulle EU lige pludselig give de herrer Lansley og Cable en undtagelse fra et arrangement som Storbritannien har skrevet under på uden nogen former for reservationer - trods de mange advarsler om at det netop ville medføre præcis denne katastrofe.

Det som politikerne forsøger at benægte er at at man har koblet sin vogn på EU karrusellen. Storbritannien kan ikke vælge og vrage hvilke love man vil implementere og hvilke man vil afvise.
Medlemskab af EU betyder uundgåeligt at landene overdrager deres hidtidigt så værdsatte magt og selvstyre til funktionærerne i et nyt og fundamentalt anti-demokratisk foretagende - en bureaukratisk stat. Dette er blevet muligt udelukkende på præmissen om, at uvalgte embedsmænd er de klogeste og derfor har ret til at blande sig, og mikro-styre alles liv.

Således hundser de med landenes meget forskellige måder at gøre tingene på, og alt sammen i "harmoniseringens" navn - også kendt som - - ødelæggelsen af medlemsstaternes evne til at bestemme, hvordan man bedst styrer sine egne affærer.

Resultatet er at Arbejdstidsdirektivet blot er en af utallige måder hvorpå den britiske regeringsministre har mistet evnen til at repræsentere dets eget folks interesser.

Selv før EU Forfatningen trådte i kraft, da var en stor del af Storbritanniens love på effektiv vis dikteret af Bruxelles. Med Forfatningen nu i kraft, har Storbritannien underskrevet sig bort fra det som var tilbage af dets magt som en selvstyrende nation.
Nogle af de undertrykkende resultater er allerede blevet tydeliggjorte. Under EU's Arrestations direktiv er mere end 1000 personer i Storbritannien blevet anholdt og udleveret her sidste år med baggrund i arrestationsordrer fra europæiske anklagemyndigheder - ofte for mindre forbrydelser såsom at smutte fra en benzinstation uden at betale.
Nu er det kommende Europæiske Undersøgelses Direktiv med til at give bekymring hos politiet.
Chefen, Allan Gibson fra Association of Chief Police Officers' talsmand for udleveringssager, har protesteret til regeringen over at det vil give udenlandsk politi myndighed til at beordre de britiske styrker til at udføre undersøgelser i hjem og foretage kropsvisiteringer og overvågning i Storbritannien på deres vegne.De vil også være i stand til at kræve bankoplysninger, DNA profiler og andre personlige detaljer om britiske borgere.
Endnu engang lader regeringens som som man kan afvise denne trussel mod britisk sædvane. Indenrigsminister Theresa May lover, at man 'vil sikre' at den endelige version af dette direktiv indeholder et væsentlighedskriterium.
Men endnu engang er denne forpligtelse uden mening, da den endelige udformning af Direktivet vil blive bestemt af et kvalificeret flertal i Bruxelles - hvilket vil betyde at forbeholdet vil blive nedstemt.
Hele denne forestilling om at britiske ministre kan undtage Storbritannien fra disse traktatmæssige forpligtelser er et kynisk røgslør. Disse gennemført påtvungne og antidemokratiske midler er kommet i stand i enighed med britiske ministre.

Det er successive britiske regeringer der uden tvang er gået ind på disse EU traktater og således har de bedraget, svigtet på chokerende vis de demokratiske friheder som så mange i dette land har ofret livet for.

At David Cameron's Tories skulle være modstandere af EU Superstaten er det allermest kyniske udsagn af alle.
Ved at han er løbet fra sit løfte om at give det britisk folk en folkeafstemning om EU Forfatningen har Cameron helt klart vist at han ligeså meget ønsker et opgør med EU som han ønsker at få hul i hovedet.

På den ene side er han fastlåst i koalitionen med med euro-fanatiske Lib Dems; på den anden side, så er det sidste han ønsker at genåbne splittelsen over Europa i hans eget pa rti. Derfor giver han endnu mere magt væk, som med hans tilslutning til EU regulativet for britiske banker trods advarlser om at dette kunne skade UK's finansielle sektor. Det besynderlige resultat er at mens hr. Camerons regering på feberagtig vis argumenterer igen og igen, og går ind for nedskæringer i de offentlig udgifter, velfærdsreform, en forslag om en udddannelsesrevolution og at række af andre politikker med det formål at 'forandre' Storbritannien, så bliver det faktisk blot som et hologram af en regering, uden nogen reel magt, intet andet end en region i republikken Euroland. Dette til trods for at en ny YouGov undersøgelse viser at næsten halvdelen af offentligehden ville stemme for at Storbritannien forlod EU. Men på den anden side så er vor tilgang til EU belvet markeret lige fra begyndelsen af en total foragt for det britiske folks ønsker.

Engang døde briter i forsvaret for Parlamentets suveræne magtbeføjelser. Nu dør de forid Parlamentet gav disse beføjelser bort - og det uden et eneste skud er blevet affyret.

FamilySecurityMatters.org Contributing Editor Melanie Phillips is the author of the powerful and frightening "Londonistan" which can be purchased here and she blogs at The Spectator.
*NHS – The catastrophic British health service, funded by compulsory insurance payments, which has been praised by one of the architects of Obamacare.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails