lørdag den 30. oktober 2010

Løgne afsløres om jødisk tankegang

En gravid ikke-jøde er ikke mere værd end et drægtigt dyr!

Bernie Planck

The Protocols of the Wise Men of Zion - The Beckwith Company (1920)
Photo Credit: Wiki

At være anti-semit for nogle hundrede år siden var ikke let. Dette var problemet: Fordi dig eget liv var elendigt og i fattigdom havde man brug for nogen man kunne kaste skylden på, - andre end sig selv. Dette er en oldgammel og primitiv undskyldning for egne fejltrin og fiasko. Man såede ikke i rette tid? Ofrede ikke en ged for at formilde Guderne, derfor nu - en syndebuk.

Men hvem har skylden? Hvem var rig, havde talent, var klog der i byen og i landet? Hvem besad høje ære- og magtstillinger? Det var helt klart den hadede jøde. Hvis det ikke var for jøder som Benjamin Disraeli, Mayer Rothschild, Marcel Proust og Heinrich Heine, der fortjente deres ry, da kunne han være blevet premierminister, rig bankmand, berømt forfatter, og stor digter.

Men hvordan nedværdiger man et folk med succes, der er dygtige og veluddannede? Nuvel, det eneste middel er at lyve, at opfinde historier om onde gerninger og hensigter. Så begynder de blodige beskyldninger, de falske anklager om at jøderne myrder deres børn for at bruge blodet til deres religiøse ritualer og helligdage.

For at overbevise ikke-jøder om at påstandene virkelig er sande, da fremstiller anti-semitterne bøger og anden litteratur, som man hævder er skrevet af jøder og handler om planerne mod ikke-jøder.

Således blev den berømte fabrikation The Protocols of the Learned Elders of Zion, en antisemititisk traktat, der angiveligt skulle beskrive en plan for at det jødiske folk kunne opnå verdensdominans.

Trods kendsgerningen at denne løgn blev afsløret så længe siden som 1921 benyttede nazisterne den til at bevise, at jøderne var en trussel for Tyskland. I nutiden har muslimerne taget løgnen til sig og vendt ikke-jøder mod jøder og mod Staten Israel.

Men det bliver stadig sværere at narre ikke-jøderne med dette forfærdlige nonsens på grund af sites som Snopes og Wikipedia der har afsløret de fleste af disse fantasier, og derfor kan vi nu se endnu flere esoteriske og omhyggeligt opbyggende fabrikationer blive introduceret, den slags man så nemt finder på internettet.

Anti-semitter (herunder mange muslimer) efterlader links til for det meste antisemtitiske blogs og websider, hvor fordrejninger, fabrikationer og bedrag er optegnet som bevis på jødisk ondskabsfuldhed og had mod ikke-jøder. Et antisemitisk site linker til endnu et og derpå videre til en tredje og en stadig cirkel, der som formål har at give "bevis" på denne eller hin løgn mod jøderne, er sat i omdrejninger.

Mange af disse løgne spredes derpå gennem emails med overskrifter som, "Ikke-jøder som de opfattes i den jødiske Talmud" eller "Jødsik racisme mod ikke-jøder som det kommer til udtryk i Talmud."

For eksempel efterlod Eman, en antisemit, besøgende denne kommentar til min artikel My Atheist Heaven: "En gravid ikke-jøde er ikke mere værd end et drægtigt dyr. Talmud: Coschen Hamishpat 405." som "bevis" på at jøderne hader og foragter ikke-jøder.

Lad os nu lade som om det stod i Talmud, et kompendium af jødiske mundtlig lov. En sådan udtalelse er i modstrid med grundlæresætningen i jødisk lov:

1. Mosebog 1:26-28; v26 Gud sagde: »Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden.« v27 Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. v28 Og Gud velsignede dem og sagde til dem: »Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden, og underlæg jer den; hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden!«

1. Mosebog siger ikke, 'Lad os skabe jøderne i vort billede, så de ligner os, og lade dem herske ...over alle skabningerne..." Der er intet overhovedet i hele judaismen hvor et menneske, jøde som ikke-jøde, gravid som ikke gravid stilles lige med et dyr.

Med lad os præcist undersøge "Talmud: Coschen Hamischpat 405."

For det første staves det Choshen Mishpat og er ikke en del af Talmud. Stavemåden som denne besøgende benyttede "Coschen Hamischpat," er den samme der benyttedes i "Der Sturmer" - nazistpartiets officielle blad, og er således hentet derfra. Anti-semitterne håber på at den overfladiske læser ikke kender disse detaljer og faktisk derfor vil tro at jøderne foragter ikke-jøder.

Choshen Mishpat har intet som helst at gøre med jødernes holdning til ikke-jøder. Det er en sammendragning af jødisk lov der drejer sig om penge, bagvaskelse, lovforhold og om lån og renter og som er fremkommet gennem mere end tusind år efter Talmud.

Lad os nu glemme nazisternes stavemåde - hvad siger Choshen Mishpat 405 egentlig?

Jeff Rense Program, Citater fra den jødiske Talmud "Med Bid!"

PÅSTAND: "En gravid ikke-jøde er ikke mere værd end et dyr som er gravid." Coschen hamischpat 405

SVAR: Ovenstående citat er en forkert sammenblanding af en myndighedslov i Shulchan Oruch, Coshen Mispat 405.3, der henviser til den tid da slaveriet var normen og en accepteret praksis i hele verden.

Den fastslår at hvis en okse stangede en gravid kvinde og dette resulterede i en abort, da behøver oksens ejer ikke betale for tabet af barnet (udgifter til læge og andre skader er omtalt andet sted). Hvis en okse stangede en gravid ikke-jødisk slavekvinde da skal oksens ejer betale for tabet af barnet til ejeren af slaven (fordi ejeren skulle have en anden salve til at arbejde for ham dersom kvinden havde født). Det samme gælder hvis oksen stangede en drægtig ko, eller et drægtigt får, for havde dyret født, da ville ejeren have haft endnu et dyr.

Denne lov er helt tydeligt knyttet til ejendomsretten og kan ikke benyttes til at sammenligne ikke-jøder og dyr på nogen som helst måde. Det er udelukkende juridisk, og har ingen filosofiske eller sociale implikationer.


Derfor Eman, er udtrykket "En gravid ikke-jøde er ikke mere værd en et drægtigt DYR" ikke forekommende i teksten til Talmud eller Choshen Mishpat 405, den omtalte lov har intet at gøre med jødernes holdning til ikke-jøder, det er en løgn der bliver ved med at blive gentaget på muslimske og neo-nazistiske hjemmesider, som igen er hentet fra et nazistisk antisemitisk tidsskrift.

Enhver der læser Toraen ved at vi alle er Bnei Adam, sønner af Adam, der er det hebraiske udtryk for mennesket. Hedninge er uden for al tvivl mennesker, skabt i Guds billede, og jødisk lov anerkender dette ligesom Talmud-rabbierne gjorde. Selvom der er ritualer der kun gælder de som er del af den jødiske nation, med hensyn til rettigheder ved køb af land eller vedrørende åndelig status, da er hedningerne inkluderet. Det er en stor synd for jøden at hade nogen, jøde eller ikke-jøde.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails