torsdag den 16. februar 2012

Verdslige og religiøse fanatikere ligner hinanden

Verdslige fanatikere      

Dennis Prager             
                             
Den muslimske verden er truet af religiøs fanatisme. Vestens verden er truet af verdslig fanatisme.
Begge søger de at dominere samfundet og benytter statens magt til formålet. Begge søger de at eliminere den Anden - for de islamiske fanatikere er det ikke-muslimer og verdslighed; for de verdslige fanatikere er det Kristendommen og i praksis enhver offentlig omtale af Gud.

Islamisterne vil indføre Sharia Lov; American Civil Liberties Union og venstrefløjen vil i det store og hele indføre verdslig lov. Taliban udslettede alle offentlige fremstillinger af Buddhismen i Afghanistan; ACLU og dets allierede søger at udslette alle offentlige fremstilinger af Kristendommen i Amerika - som man for eksempel gjorde i Los Angeles County, da man med succes pressede County Board og Supervisors til at fjerne de små kors fra Byvåbnet. En by og en kommune grundlagt af katolikker -- deraf navnet “Angeles” - blev tvunget til at holde op med at mindes sine grundlæggere, fordi de jo var religiøse.

                             


Denne fanatisme har været i spil her fornylig i staten Rhode Island. I den forgangne Jul omdøbte guvernør Lincoln Chafee, statens Juletræ til et “helligdagstræ.” Skønt Julen er en national helligdag, da skal for den verdslige fanatiker, alt der er kristent - eller som vi skal se , alt der har relation til religion eller Gud - forbydes i det offentlige.

Det seneste eksempel på den verdslige sammenligning med islamismen er ved den retssag der er anlagt mod en Rhode Island high school, Cranston High School West, for at tillade et banner, skrevet i 1963 af en elev i 7. klasse, og som stadig hænger på en af skolens mure. En ateistelev, har sammen med ACLU lagt sag an og en dommer bedømte da, at banneret der hænger i en offentlig skole, er forfatningsstridigt

For at erkende hvor fanatisk eleven, ACLU og dommen er, da skal man kende ordene på banneret. Her følger de så:

Vor Himmelske Fader

Indgyd I os hver dag ønsket om at gøre vort bedste, at vokse mentalt og moralsk som fysisk, at være venlige og hjælpsomme over for vore klassekammerater og undervisere, at være ærlige overfor os selv som overfor andre.

Hjælp os til at være gode sportsmænd og smile når vi taber som når vi vinder. Undervis os i værdien af ægte venskab. Hjælp os til at vi opfører således, at vi bringer ære til Cranston High School West.

Amen

 

Forestillingen om at denne bøn, denne anmodning, krænker USA’s Forfatning er ligeså meget en hån mod Forfatningen som det er sund fornuft. Kun en fanatiker kan byde en fjernelse af en sådan kær, ikke fordømmende, moralsk formaning fra en mur på en high school, velkommen. Amerika er virkelig i ligeså  stor fare fra ACLU som den muslimske verden er fra islamisterne.

Forsvarerne for dommerens afgørelse peger på U.S. Højesteretsafgørelsen fra 1962 der forbyder statsbestemte bønner i offentlige skoler. Parallellen er bare ikke anvendelig. Ingen elev bliver bedt om, og slet ikke påkrævet, at gå ind for, hvad banneret der på skolen i Rhode Island står for. Men argumenterne, hvor man henviser til en Højesteretsafgørelse tjener kun til at bekræfte mit argument: Verdslig fanatisme har overtaget Amerika. The New York State bøn som Warren Domstolen bedømte som ulovlig for 50 år siden er ligeså ikke-sekterisk, ligeså moralsk opbyggende og ligeså ikke krænkende som Rhode Island bønnen.

Her følger den i sin helhed:

“Almægtige Gud, vi anerkender vor afhængighed af Eder, og vi bønfalder Eder om at velsigne os, vore forældre, vore lærere og vort Land.”

Efter at have læst dette, er det intellektuelt uærligt at fastholde at Warren domsafgørelsen ikke var et udtryk for fanatisme. Man skulle benægte at der endog kunne være noget sådant som verdslig fanatisme. Om det var tilfældet da ville Warren dommen have erklæret Uafhængighedserklæringen for forfatningsstridig ved blot at nævne Skaberen. 
 


Det kan ikke undre at Alaska Airlines i sidste uge meddelte at man ikke længere ville lægge de berømte små kort ved måltiderne, kort med et vers fra Salmerne.

Der er amerikanere der mener vi bliver et bedre samfund uden et stats juletræ, og uden at elever ser en bøn, en anmodning, om at blive bedre mennesker, og uden at Alaska Airlines forsøger at ophøje amerikansk levevis på en ydmyg - og igen, ikke religiøs betinget - måde..

Men selvfølgelig mener islamisterne, at de også forbedrer livet for muslimer.
Dennis Prager

http://frontpagemag.com/2012/02/02/secular-fanatics/2/

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails