torsdag den 9. februar 2012

Den Afro-Amerikanske Sovjet Republik

Kommunismens afrikansk-amerikanske Sovjet Republik

Paul Kengor

Organiseret kommunisme har længe haft sorte amerikanere som målgruppe i en vedvarende bestræbelse der har overlevet USSR’s fald. Tak til Peter Wilson her på American Thinker der har sat fokus på manifestet hos det Revolutionære Kommunist Parti, der oplever en ophøjelse med besættelsen af Wall Street af deres marxistiske brødre, og så det sædvanlige udvalg af så let manipulerbare venstreorienterede/progressive godtroende fjolser -- det universitetstrænede fodfolk der fylder gaderne og som man altid kan stole på. Læsere af Wilsons posteringer vil helt sikkert være chokerede over, hvad han oplyser. Er der virkelig mennesker der tror på sådanne ting? Det kan du bide spids på der er. Jeg beskæftiger mig med dem konstant -- og der er intet nyt i det.

Måske er det mest slående element i det Revolutionære Kommunist Partis manifest opfordringen til sorte amerikanere om at forene sig i en særskilt autonom republik i det sydlige Amerika.

Wilson citerer fra det Revolutionære Kommunist Partis forfatning der opfordrer afrikansk-amerikanere til at skabe en autonom region, der skal bestå af “den sydlige del af det tidligere imperialistiske USA.” Den beslutning skal foretages gennem en særlig afstemning, hvor det kun er afro-amerikanere der skal have lov at deltage.

Vanvittigt? Jovist. Konceptet er heldigvis for sindssygt både for afro-amerikanere som for alle amerikanere. Men dette for at fortælle at det ikke er nyt.

Fra 1922-30 igangsatte Sovjet Komintern og American Communist Party en langvarig indsats rettet helt uforsonligt for at nå sorte amerikanere. Komintern gav ordre til Kommunistpartiet om at pege på sorte sager i især Jim Crow Syden. Dette tiltag for at rekruttere sorte amerikanere er et af de mest fremtrædende karaktertræk der i dag skinner igennem de deklassificerede Komintern Arkiver om Communist Party USA (CPUSA).

U.S. regeringens efterforskede erfarede om denne et godt stykke tid efter den var sat i gang. Også her kan vi takke de anti-kommunistiske efterforskere for at liberale stadig dæmoniseres og portrætteres som bredkæbede McCarthyister:
The House Committee on Un-American Activities (ledet af Demokrater tilfældigvis),  Senate Judiciary Committee (også ved Demokrater), J. Edgar Hoover's FBI, og Harry Truman's Office of Attorney General (også ved Demokrater). Ikke alene erfarer vi den fulde skala af, hvad kommunisterne var i gang med i udnyttele af sorte amerikanere.

Vi erfarede, at bestræbelsen begyndte da Sovjet i 1922 godkendte en enorm 300000 dollars støtte til American Communist Party med det formål at agitere og propagandere blandt sorte amerikanere. Tre år senere, 1925, udvalgte Komintern en lille gruppe på 12 sorte amerikanere der skulle til Moskva og trænes.

Dette var blot en opvarmning. I 1930, ved en Kominterne konference i Moskva, blev en resolution vedtaget der gik ind for skabelse af en Sovjet-ledet og kontrolleret “Negro-Republik” i Amerikas sydlige stater. Jovist det er korrekt: Sovjet Komintern arbejdede gennem amerikanske kommunister, og udarbejdede faktiske planer om at skabe en “separat Negro Stat,” eller en udskilt “Negro Republik” i Syden.

Planen skulle give gødning til et afrikansk-amerikansk oprør i Syden der skulle slå sig sammen med en arbejderopstand i Nord -- når tiden for Revolution var bedømt som moden. Sammen ville de sorte amerikanere og kommunistiske amerikaner derpå besætte og belejre USA, og omforme hele nationen som en Sovjet søster stat.

Det var strategien. Den nuværende måde at tænke på i Det Revolutionære Kommunist Parti er slet ikke så revolutionært. Disse mennesker har været her i 100 år.

Bevis for denne plan blev givet af adskillige tidligere afrikansk-amerikanske kommunister der under ed afgav vidnesbyrd foran Kongressen i begyndelsen af november 1939, og fortsatte gennem 1950’erne. Kongressen udgav vidneudsagnene i adskillige rapporter, herunder en større undersøgelse i december 1954 med titlen “Den Amerikanske Neger i Kommunist Partiet.”

Den bedste kilde var William Odell Nowell, en heroisk sort amerikaner der fortjente den evige fjendskab fra sine tidligere kammerater da han fortalte Kongressen om den hemmelige Sovjet-ledede plan. I 1929 var Nowelll blevet sendt til Moskva som repræsentant for CPUSA, hvor han deltog i adskillige møder med Kominterns “Negro-afdeling.” Disse diskussioner førte til udstedelsen af en resolution fra Kominterns ordførende komite til CPUSA, om formelt at etablere et program for at organisere sorte amerikanere i en sydlig “Negro Republik.” Nowell bevidnede, at denne “Negro Stat” ville være under direkte kontrol af Sovjet ledelsen -- det vil sige Stalin.

Nowell var blot en af mange personer der blev udlært til en fuld kommunistiske revolution blandt sorte amerikanere. Planen inkluderede hvide selvudnævnte “progressive” fra Nord såsom Sol Auerbach, en partisoldat der ligeledes var optrænet i Sovjet. Under Partiets navn drog James S. Allen Auerbach mod Syden midt i juli måned 1930 for at introducere en partiavis Southern Worker, for at agitere for og mobilisere afrikanske-amerikanere og en adskillelse fra resten af Amerika.

Det såkaldt sorte bælte i Syden - En Sort Republik?

Da de først var kommet til Syden lede de amerikanske kommunister efter politiske, kulturelle og sociale sager der kunne udnyttes og så en raceadskillelse. Målet var at gøre disse sager til gennemførte CPUSA kampagner for stille og roligt at rekruttere sorte amerikanere under Sovjet banneren med hammer og segl.

Timingen var perfekt. Da en ægte borgerrettighedstragedie, sagen om Scottsboro drengene, slog ned i 1931, var CPUSA på stedet og klar til handling. Kammeraterne spildte ikke tiden med at få forvandlet Scottsboro sagen til en større kommunist kampagne.

Hvor succesrig blev så den bestræbelse?

Det var i særlig grad dette rekrutteringsredskab -- CPUSA’s kyniske Scottsboro kampagne -- der fangede opmærksomheden hos, og trak en ung journalist og redaktør i Atlanta ved navn Frank Marshall Davis ind i Kommunistpartiet, han ville årtier senere rådgive en ung mand fra Hawaii ved navn Barack Obama (læs endelig denne artikel på synopsis, og også denne ).


Hvilken lighed mellem de to mænd! (læs artiklerne der er linket til.)

Ak ja, med det er en historie som må følge en anden dag.

Tror du disse oplysninger har betydning? De vil aldrig forsvinde. Hverken CPUSA eller det Revolutionære Kommunist Parti vil nogensinde forsvinde. De vil blot ligge og vente på at udnytte den næste krise, om det er i Jom Crow Syden, eller i bestræbelserne hos Barack Obama og Wall Street pøblen på at dæmonisere “millionærer og milliardærer.”

Paul Kengor is professor of political science and executive director of the Center for Vision & Values at Grove City College.  His books include The Crusader: Ronald Reagan and the Fall of Communism and Dupes: How America's Adversaries Have Manipulated Progressives for a Century.

http://www.americanthinker.com/2011/10/communisms_african-american_soviet_republic.html

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails