søndag den 26. februar 2012

Amerika Guds Land - Santorum?

Er Amerika Guds Land, Santorum?

Patrick J. Buchanan

Rick Santorum sagde i sidste uge at den religiøse overbevisning hos Obama stammer fra “ falsk teologi.....Ikke en teologi baseret på Bibelen, en anderledes teologi, men ikke desto mindre en teologi.”
Da han på “Face the Nation” fik lejlighed til at føje noget til sine bemærkninger, afstod Santorum fra tilbudet og gik videre:
“Jeg betvivler ikke præsidentens tro. Jeg har gentagne gange sagt, at jeg tror præsidenten er kristen. Han siger han er kristen. Jeg taler om hans syn på verden og den tilgang han har til problemerne i dette land.....Den er anderledes end, hos de fleste mennesker i Amerika.”
      
Obamas ‘surrogater’ på søndags showet anklagdee Santorum for at rejse spørgsmål ved præsidentens tro.    
Dog ikke helt. Det Santorum siger er at kampen er om Amerikas sjæl, skønt Obama kan bekende at være, og måske er, kristen, da leder han de anti-kristne kræfter i det som Pave Benedict XVI har kaldt “radikal verdslighed.”        

I Plano, Texas sidste uge var Santirum endnu mere klar i mælet:       

“De (Obamafolkene) tager troen og knuser den. Hvorfor? Hvorfor? Når man marginaliserer tro i Amerika, når man fjerne søjlerne med gud-givne rettigheder, så er det der er tilbage Den Franske Revolution....Det som vat tilbage i Frankrig var guillotinen.        
“Min damer og herrer, der er et godt stykke vej til vi når det, men hvis vi .....følger præsident Obamas vej og den skjulte fjendtlighed overfor tro i Amerika, så er vi vitterligt netop på den vej.”  

      

Det Santorum siger er, at hvor Thomas Jefferson knyttede vor menneskelige lighed og vor ret til frihed sammen med en Skaber, da ser sekularismen ingen højere myndighed højere end staten. Men det som Staten giver, kan Staten tage fjerne.       


Medierne mener Santorum synger  "Onward Christian Soldiers" (se denne artikel på synopsis) mens han er på vej ud i febersumpene. Men Santorum måler sin politiske fremtid på sin vurdering af, hvor vi befinder os i 2012.
Han ser Amerika delt endnu skarpere mellem de som holder ved de traditionelle kristne synspunkter om ægteskab, livet og moral, og de som har forladt disse synspunkter. Han tror at de førstnævnte er Amerikas tavse flertal, og han tilbyder sig som deres forkæmper mod en militant verdslighed der på det seneste har gjort flere end blot højrefløjen vrede.        

Sidste uge, erklærede Santorum at den radikale miljøbevægelse også har sine rødder i det samme anti-bibelske syn på menneskehedens formål her på jorden.
“Jeg mener, at en masse af de radikale miljøforkæmpere har misforstået det. Denne forestilling om at mennesket er her for at betjene jorden er i modsætning til at vogte dens ressourcer og passe på jorden. Mennesket er her for at bruge ressourcerne og benytte dem klogt, men mennesker er ikke her for at tjene Jorden.”

Dette er som taget direkte fra 1. Mosebog:       
Gud sagde: »Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden.«
      
Det kunne se ud til at Santorum ønsker at lede sin primærvalgkampg og den helt store valgkamp ind i en konflikt der går langt tilbage i amerikansk historie, og som af og til dukker op.

En tidlig triumf for sekularismen kom med Scopes dommen i 1923 i Dayton, Tennessee. Clarence Darrow forsvarede en lærer, der havde krænket statens lov ved at introducere Darwins teori om evolution i klasseværelset, havde forhånet Det Gamle Testaments lære af de evangeliske kristne, til morskab for mange. (Se denne artikel på synopsis)

Fra den dag blev Darwinismen undervist i vore skoler som første teori, derpå som en kendsgerning, den højere sandhed. Med Darwins bekendelse - vi udviklede os, vi blev ikke skabt - som etableret sandhed i vore offentlige skoler begyndte sekularismen at jagte sine fjender, Kristendommen helt ud. Med Warren Dommen i 1950’erneog 1960’erne lykkedes det.        
Alle kristne bud, helligdage, bønner, optog og skuespil var udelukket. Hvor Woodrow Wilson, Harry truman og Jimmy Carter havde erklæret at Amerika er en kristen nation, har Obama erklæret, “Vi anser os ikke som en kristen nation, men snarere som en nation af alle trosretninger.”
Santorum er uden for al tvivl ude i et stort spil her.        

For det første så regner han med, at ved at understrege sin moralske, sociale og kulturelle konservatisme at han kan slå Mitt Romney’s Bain Capitol jobskabelsestrumfkort.        
For det andet regner han med at Obama, med sit sidste forsøg på at indføre verdslige værdier på katolske institutioner, kan udstilles som besat af en “gennemført fjendtlighed mod tro i Amerika.”       
For det tredje regner han med at han har de retoriske og politiske færdigheder til at gøre denne sag til hele nationens, gennem de fjendtlige mediers prismer.
For det fjerde sætter han alt ind på at disse emner også er bekymringen hos flertallet af amerikanerne i et land der er så helt anderledes end det han voksede op i.
Endelig sætter han alt ind på at amerikanerne stadig tror dette er Guds land, at Amerikas love burde afspejle Hans Lov, og at de vil ophøje som præsident en mand der præsenterer sig som et værktøj til at udføre Guds vilje.
 

Patrick J. Buchanan is a nationally syndicated columnist and author of Churchill, Hitler, and "The Unnecessary War": How Britain Lost Its Empire and the West Lost the World, The Death of the West, The Great Betrayal, A Republic, Not an Empire,Where the Right Went Wrong, and most recently Suicide of a Superpower: Will America Survive to 2025?

http://www.humanevents.com/article.php?id=49651

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails