tirsdag den 7. februar 2012

Kinsey's Seksuelle Revolution og følgerne


Alfred Kinsey's sexuelle revolution

Ellis Washington

Mænd repræsenteres ikke ved to opdelte befolkningsgrupper, heteroseksuelle og homoseksuelle. Verden skal ikke opdeles i får og bukke. Ikke alt er sort, og heller ikke alt er hvidt. Den eneste unaturlige seksuelle handling er den som kan ikke kan udføres.  
~ Alfred Kinsey (1894-1956)I fortsættelsen af min trilogi med den seksuelle revolutions tre profeter -har jeg profileret Sigmund Freud og Margaret Mead - (læs dem henholdsvis her - og her på synopsis) og vi kommer nu måske til den mest nidkære og fanatiske, den person der på mest effektiv vis, og på mest omfattende vis har benyttet “videnskabens” maskineri (herunder sin egen ikoniske laboratoriumskittel, kort, grafer og dataopgørelser) for at skjule og fornuftiggøre sin egen Caligula-lignende seksuelle fordærvethed, som vi nu må erkende ingen grænser har på grund af den ekstreme censur der eksisterer til denne dag med “The Kinsey Institute for Research in Sex, Gender, and Reproduction” ved Indiana University.

Selvfølgelig refererer jeg til Dr. Alfred Kinsey hvis mest fremtrædende og vedholdende eftermæle er normaliseringen af homoseksualitet som blot endnu et livsstilsvalg i sin berømte bog. "Sexual Behavior in the Human Male" (1948), der 20 år senere igangsatte Amerikas seksuelle revolution i 1960’erne, og  måske endog inspirerede til socialomvæltende opstande som Stonewall Riots i New York’s Greenwich Village, som historikerne mente igangsatte den homoseksuelle revolution i 1969 og som førte til legaliseringen af ægteskab mellem personer af samme køn i seks stater i dag.

Imidlertid gik Alfred Kiney i sin berygtede bog endnu længere ned i afgrunden med en øgende grad af afvigende seksuelle handlinger - pædofili, og seksualisering af børn før deres pubertet (herunder sektioner med gentagne voldtægter af babyer og småbørn), masturbation, sadomaschisme, kannibalisme, bestialitet. Han benyttede endog sin egen  hustru og alle sine mandlige forskerassistenter i spontane orgier i sit hjem … alt sammen i “videnskabens” navn.

I min forskning i historien, litteraturen, politik og filosofi fandt jeg dette, et af de allermest vedholdende og tragiske ledemotiver: Vis mig et monopol (venstreorienteret fascisme) og jeg vil vise dig et tyranni (samfundsmæssigt kollaps). 

I en tidligere artikel om antropologen Margaret Med (ligger her på synopsis se fornoven) citerede jeg antropologen Dr. Martin Orans der i sin bog fra 1966, “Not Even Wrong: Margaret Mead, Derek Freeman and the Samoans,” udstillede Mead’s antropologiske arbejde med samoanerne som et gennemført bedrageri og derpå stillede denne række af dybdegående afslørende Sokrates spørgsmål:
  • Hvordan blev Mead's "Coming of Age in Samoa" – som Orans viser er fyldt med “omfattende metodologiske fejl” og plaget af en “fattigdom eller mangel på underbyggende data for hendes argumenter” - hvordan er den blevet så indflydelsesrig?
  • Hvordan kunne antropologer og andre fremragende lærde dog, i det store og hele overse så åbenbare defekter?
  • Hvordan kunne generationer af universitetsprofessorer tage “Coming of Age in Samoa” med som påkrævet læsning for de studerende?
  • Hvordan kunne et så fejlfyldt værk tjene som en trædesten til berømmelse?


Orans trækker jerntæppet bort fra de progessives løgne, deres uddannelses ateisme og den venstreorienterede propaganda og indrømmer, at årsag nummer 1 er  “ideologisk …. vi ønskede at Mead’s (dvs. Darwins, Marxs, Nietzsches, Freuds, Kinseys) resultater skulle være korrekte. Vi troede at en mere eftergivende seksual kodeks ville tjene os alle til det bedste.”

Som Machiavelli, Descartes, Hobbes, Rousseau, Marx, Hegel, J.S. Mill, Darwin, Nietzsche Lening, Margaret Sanger, Hitler, Freud, Mead, Betty Friedan og Sartre, gav Kinseys ateisme liv til hans had mod Amerikas jødisk-kristne traditioner, især i henseende med seksualmoral. Kinseys’ “forskning” var i bund og grund et pesudo-videnskabeligt bedrag fremført mod Amerikas samfund, hvor han benyttede mandlige prostituerede (og indsatte i fængsler for seksuel afvigende opførsel og vold,) psyko-patologiske opførselsmønstre, som sine test-modeller, der selvfølgelig gav hans opdagelser den vinkel han søgte, og gav dermed Kinsey alle de videnskabelige data og forkerte konklusioner han så desperat gik ind for. For eksempel er det senere hen blevet afsløret, at Kinsey benyttede data fra en enkelt pædofil og præsenterede dem som kommende fra forskellige kilder.

*
Genovervej Dr. Orans spørgsmål og dyk ned i enhver af de mest berømte bøger som jeg har nævnt ovenfor og du vil med godt ret kunne udlede at deres hyldede bøger blot er dårligt forklædte og patetiske forsøg på at afmontere de jødisk-kristne traditioner med filosofi, moral, videnskab, lægekunst, jura, økonomi, kultur, samfund og intellektuel tænkning ved
1) Dekonstruktion, at ‘dræbe’ eller ignorere Gud, Bibelen og Naturens Lov.
2. Nedgøre det gode, mens det onde guddommeligøres, det primitive, det uretfærdige, det forkastelige.
3) Retfærdiggøre, og indføre unormal opførsel, demonstreret ved forfatterens egen karakter og valg af livsførelser ved slavisk at følge denne diabolsk, men dog simple aforisme: Det Primitive = det naturlige = det gode.
Den britiske psykiater og Kinsey biografiskribent Theodore Dalrymple satte ord på Kinsey’s berygtede eftermæle på denne måde:

“Alfred Kinsey var en meget besynderlig mand. Han var seksuelt undertrykt indtil ret sent i livet, og udtrykte da sin seksualitet i mere og mere bizarre udtryksformer mens han blev ældre. Han var et klassisk eksempel på at appetitten øges med moden. Når man først en gang er trådt ind i den sensationsprægede trædemølle som nøglen til tilfredsstillelse, da skal man erfare mere og mere af de ekstreme ting. Jeg mener dette forklarer logikken bag kunstnerisk produktion og hvordan “det at træde over” bliver en hyldest.”

Ved at udvide dr. Dalrymples analyse udover medicin og videnskab til historie, politik, økonomi, kultur og samfund kunne det se ud til at vor moderne Tidsånd er dette - det regressive “det grænseoverskridende” = det progressive =politik= det gode.

Som et ekko af Machiavellis paradigme med løven (hensynsløshed) og ræven (det snedige) som Prinsen skulle udøve, troede Kinsey at mennesker ikke skulle defineres med, hvad de troede de skulle gøre, men kun ved det som de faktisk gør. Derfor er seksuel afvigelse for Kinsey  en myte; enhver seksualitet er acceptabelt, uden hensyn til, hvor moralsk nedværdigende den er, fordi den jo eksisterer i  personens sind så må den være en naturlig afspejling og kan derfor ikke være ulovlig, unormal, eller unaturlig.

Dette aspekt ved Kinseys teori er afledt af Descartes der skabte selve dualisten, der er en ånd/genfærd indespærret i en maskine. Når først ånden er frigivet fra kroppen, så er det der er tilbage en maskine der ifølge Kinseys holdning til menneskets seksualitet blot var mekanisk, hedonistisk og uden kærlighed.

Kinsey’s glødende ateisme er drivkraften han har til fælles med den venstreorienterede kanon af amoralske skribenter som er nævnt i artiklen. Hans pseudo-videnskab som kommer til udtryk i den seksuelle revolution er vedtaget, blevet spredt og fået medvind i domstole i klasseværelserne, og har dermed tvunget en stadig bevægelse, der begyndte i 1960’erne og gennem hvilken det amerikanske samfund i dag er blevet forbandet under det venstreorienterede akademi og Det Demokratiske Parti i Obama tidsalderen.

Ellis Washington is a former editor of the Michigan Law Review and law clerk at The Rutherford Institute. He is an instructor at Spring Arbor University, the American College of Education, and the National Paralegal College. Washington is a co-host on "Joshua's Trial, a radio show of Christian conservative thought. He is a graduate of John Marshall Law School and has written extensively on constitutional law, history, politics, philosophy, critical race theory and other subjects. His latest book is "The Nuremberg Trials: Last Tragedy of the Holocaust" (2008) and law review article, "Natural Law Considerations of Juvenile Law" (2010). Visit his website, Ellis Washington Report.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails