onsdag den 1. februar 2012

Vis storsind overfor ven som fjende!

Ven og fjende - vis storsind, med fornuft               

Ibn Hazm af Cordo

“Målet for klogskab og beslutning er at skelne en ven fra en fjende; stupiditetens og svaghedens højdepunkt er ikke at skelne en fjende fra en ven.

Overgiv ikke din fjende til undertrykkelse, eller undertryk du ham ikke selv. I den henseende da behandl din fjende og din ven ens. Men vær på vagt overfor ham, og vogt dig for det tilfælde du gør ham til ven og forfremmer ham, for dette er en tåbelig handling. Den som gør sig til ven og forfremmer ven og fjende på samme måde vil kun forårsage afsmag for hans venskab og foragt fra hans modstander. Han vil erfare sin fjendes hån, og give rum for hans fjendtlige planer; han vil miste sin ven, der vil slutte sig til hans fjender rækker.  

Det ypperste af godhed er at du hverken undertrykker din fjende eller overdrager ham til undertrykkelse. At behandle ham som en ven er tåbens vej, som snart får en ende.

Det ypperste i ondskab er at du skulle undertrykke din fjende. Selv det at fremmedgøre ham er handlingen hos en mand der ingen fornuft har, og som uheldet er forudbestemt for.  

Ædelmodighed er ikke at være ven med fjenden, men at skåne dem, og forblive på vagt overfor dem.”  

       

- Ibn Hazm af Corodba (994 –1064), fulde navn Abu Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Said ibn Hazm, var jurist i Andalusien, Spanien. Han var tilhænger af Zahiri skolen, en islamisk skole om retslære, der menes at være borte. Hvis disse ord er en ægte reflektion over Zahiri tankaegangen, er det en skam at andre islamiske skoler har overskygget den.

FSM: Quote of the Day

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails