fredag den 17. februar 2012

Katte og hunde har bedre rettigheder end kvinder i den muslimske verden!

Katte og hunde i den udviklede verden har flere rettigheder end kvinder i den arabiske og muslimske

Bernie Planck


Skønt kort og gaver udveksles mellem mænd og kvinder på Valentine's Day, handler det faktisk kun om kvinder. Ingen mand vil bryde ud i tårer, hvis han ikke får blomster fra sin kvinde. 

Mænd er faktisk bedøvende ligeglade.

Da denne dag handler om at vise vor kærlighed til vore kvindfolk, da har herskerne i Saudiarabien, Pakistan og Iran fået deres turbaner i svingninger. Hvis mænd behandler kvinder med kærlighed og respekt, se da vil konsekvensen være i mod Koranens læresætninger - og så er det blasfemi.

Muslimerne vil sige til dig at kvinder behandles med respekt i Islam; den følgende artikel fra 2005 fortæller en anden historie om, hvordan araberne og muslimerne faktisk behandler kvinder.


Photo Credit: Times of Ummah

(MEMRI)The Middle East Media Research Institute, 12 April 2005, Arabiske feminister om Kvinders Rettigheder: Katte og hunde i den udviklede verden har flere rettigheder, end kvinder i den arabiske og muslimske verden
Idet man peger på Valentine’s Day og Den Internationale Kvindedag, har den arabiske presse offentliggjort adskillige artikler der omhandler kvinders status i den arabiske og muslimske verden, og benægtelsen af deres rettigheder, både fra regeringerne og offentligheden som et hele. De progressive hjemmesider www.metransparent.com og www.elaph.com har udgivet artikler af feministforfattere der i barske vendinger kritiserer manglen på kvinders rettigheder. De følgende uddrag er fra artikler af den saudiske forfatter Wajiha Al-Huweidar og de tunesiske forfattere og forskere Dr. Iqbal Al-Gharbi [1], Dr. Munjiyah Al-Sawaihi, and Dr. Raja bin Salama:
Wajiha Al-Huweidar: "Skjult fjendtlighed og åbenlys diskrimination mod kvinder hersker i arabiske lande"
Idet hun skrev i Elaph.com den 7. marts 2005, forklarede den saudiske forfatterinde Wajiha Al-Huweidar: "Alle de arabiske regimer er medlemmer af FN, og har ratificeret Menneskerettighedserklæringen fra 1948, der helt tydeligt giver retfærdighed og lighed i rettigheder og forpligtelser til alle borgere. Trods dette, betragtes kvinder i vore chauvinistiske lande stadig som deres slægtninges ejendom. Alle arabiske lande, uden undtagelse, har skjult fjendtlighed og åben diskrimination mod kvinder. 

Lige til denne dag, har alle officielle råd og nævn afvist enhver videnskabelig diskussion om en løsning på kvinders problemer - mens man på den anden side lader mænd, der har gavn af kvindernes undertrykkelse fortsætte med at bevidstløst gentage (mantraet) om at ‘kvinder respekteres’ (i arabiske og muslimske samfund)...

"Arabiske landes lovgivning diskriminerer helt oplagt mod kvinder og benægter dem helt klart deres rettigheder, hvilket krænker dem som mennesker. De behandles stadig som om de forurener uskylden, og giver anledning til fristelse og umoralitet. Det som er forbavsende er, at de fleste arabere, på alle niveauer og på ethvert område - uanset om det er regeringer, institutioner eller enkeltindivider - stadig betragter kvinders problemer som et religiøst emne, og således tror at hendes bekymringer bør behandles med fuldstændig gammeldags chauvinistiske (religiøse) fortolkninger.....

“En forbedring i kvinders status vil ikke indtræffe gennem ‘invalide’ løsninger der har vist sig ineffektive. Loven yder kun kvindelige borgere en halv stemme, formindsker kvinders rettigheder, klassificerer dem som havende blot en delvis fornuft, nedgør deres betydning, tvivler på deres kapaciteter, tillader gennembankning og indespærring, tillader at de holdes indenfor fire vægge, som i et bur, giver deres ægtemænd lov til at behandle dem som det passer dem, og giver lov til at de kan købes og sælges ifølge lovlige aftaler. Når kvinder fejler (i sager der er forbudt ved religiøs lov), da giver loven mulighed for en barbarisk henrettelse.”
Disse love er helt klart ikke længere passende i en tid hvor katte og hund i den udviklede verden har flere rettigheder end arabiske kvinder og endog flere end de arabiske mænd.....

Det bør bemærkes at Saudiarabien, Pakistan og Iran er islamiske stater og at islamisk lov er landets lov. Det er islamisk lov der tillader og endog opmuntrer til underkastelsen og mishandlingen af kvinder. Man kan ikke udelukkende give kulturen skylden for mishandlingen af kvinder -  saudisk kultur er arabisk, pakistansk kultur er indisk og iranske kultur er persisk - de eneste der er det samme er at alle tre deler den samme religion: Islam.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails