torsdag den 23. februar 2012

Farlig Frihed og Fredeligt Slaveri

Frihed med dennes omkostning


Thomas Jefferson

“Jeg foretrækker den farlige frihed, fremfor fredeligt slaveri."
(Malo periculosam, libertatem quam quietam servitutem)
 
"Samfund eksisterer under tre former der er tilstrækkelige til at få øje på. 1. Uden regering, som blandt vore indianere. 2. Under regeringer, hvori viljen hos alle har en rimelig indflydelse, som det er tilfældet i England i mindre grad, og i vore stater i større. 3. Under regeringer med tvang: Som det er tilfældet i alle andre monarkier, og i de fleste andre republikker. For at få en forestilling om forbandelsen ved eksistensen under de sidstnævnte, da må man se det. Det er regeringer af ulve over får. Det er et problem, der ikke er helt klart i mit sind, at det 1. forhold ikke er det bedste. Men jeg mener det er uforeneligt med noget større befolkningstal. Den anden har en hel del godt i sig. Masser af menneskeheden derunder nyder en værdifuld del af frihed og lykke. Den har også sine onde sider: Hoveddelen af disse er den uro som den er underlagt. Men vej dette op mod monarkiets undertrykkelse, og den bliver til intet.

Malo periculosam, libertatem quam quietam servitutem. Selv dette onde er i stand til at skabe godt. Det forhindrer regeringens forfald og nærer en generel opmærksomhed om de offentlige forhold. Jeg mener at en smule oprør nu og da er noget godt, og som en nødvendighed i den politiske verden, som storme er i den fysiske."
 
-  Thomas Jefferson (1743 – 1826), skrevet på latin i et brev til James Madison, dateret 30. januar 1787.
 
Historien bag citatet
 
Jefferson havde været i Frankrig mellem 1784 og 1789 som U.S. Minister, pg det er almindeligt formodet at, som hovedforfatter til United States uafhængighedserklæringen (4. juli 1776) havde han en stor indflydelse på det franske dokument "Erklæring om Menneskets og Borgerens Rettigheder," der oprindeligt blev vedtaget af den franske Nationalforsamling i 1789.

Skønt historikere har argumenteret for at ideerne af den franske politiske filosof Jean-Jacques Rousseau (1712 - 1788) ikke direkte havde indflydelse på Jefferson, da ville han have kendt  hans skriverier. I 1762 havde Rousseau offentliggjort et værk kaldet "Den Sociale Kontrakt, Principper om Politisk Ret" (Du Contrat Social, Principes du droit politique). I  Bog III, Sektion 4 i dett værk, skrev Rousseau ordene: “Malo periculosam libertatem quam quietum servitium.”
 
Rousseau selv havde ikke selv fundet på dette citat. Han tilegnede det til en "virtuos Greve Palatine" der havde benyttet ordene i det polske parlament. Fodnoterne til den trykte udgave navngav denne mands som "Posens Palatine, fader til Kongen af Polen, Hertug af Lorraine.)" (Palatine -betyder pfalzgrevelig)
 
Kongen af Polen på den tid den Sociale Kontrakt blev udgivet var  Stanisław I Leszczynski, der var Hertug af Lorraine. Hans fader var Rafał Leszczynski (1650–1703), en greve af Det Hellige Romerske Imperium der var blevet gjort til “Voivode” af Posen (Poznan) i 1687. Det som Rafał Leszczynski havde set som blev tilbudt, "fredeligt slaveri," var næsten helt sikkert russerne der forsøgte at annektere Poznan. Det lykkedes senere hen.
 
Således kan dette citat føres tilbage til enten Rafał Leszczynski, Jean-Jacques Rousseau eller Thomas Jefferson.
 
Citatet er undertiden oversat fra latin som "Jeg foretrækker frihedens tumult fremfor roen i underkastelsen"
 
The Editor, FamilySecurityMatters.org FSM: Quote of the Day

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails