torsdag den 26. juli 2012

Afslutningen på egyptisk oldkultur?

Enden på årtusinder med egyptisk kultur


Bernie Planck

Det første Muhammad gjorde da han kom til magten var at smadre det allermest hellige religiøse tilholdssted i Mellemøsten, det vi i dag kalder Kaaba. Før han lavede det om til et islamisk sted indeholdt Kaaba 360 afguder der repræsenterede enhver religiøs overbevisning på den tid, herunder Judaismen, Kristendommen, Hedenskab m.m.
Stammer fra hele Den Arabiske Halvø ville foretage pilgrimsrejser dertil under beskyttelse af de lokale stammer i Mekka. I dag er stedet selvfølgelig tilgængeligt udelukkende for muslimer.
Det var så den tolerance for andre religioner.

Denne ‘ærede’ tradition er fortsat i de sidste 1400 år: Muslimer hav ødelagt kulturgenstande og helligdomme i hvert land de har været i.

Mine læsere vil huske min artikel fra 2007, 13 ting dine egyptiske børnebørn aldrig vil se. heri advarede jeg om at der er en ægte fare for at Islam en dag vil ødelægge Egyptens kultur- og historiske arv.

Pyramiderne i Giza er i fare for at blive ødelagt eller ‘skjult’ under et lag voks.
Photo Credit: Mail Online

Denne “ene dag” kan meget snart være inde:

FrontPage Magazine, 11 Jul 2012, Anmodninger om at ødelægge Egyptens Store Pyramider er fremsat

Ifølge adskillige rapporter i de arabiske medier er prominente muslimske gejstlige begyndt at anmode om nedrivningen af Egyptens store pyramider -- eller med ordene af den saudiske Sheikh Ali Ben Said al-Rabi’’, de “hedenskabets symboler” som Egyptens Salafi Parti længe har haft planer om at overhælde med voks. Her fornylig anmodende Bahrain’s “Sheikhen af Sunni Sheiker” og præsident for National Unity, Abd al-Latif al-Mahmoud, Egyptens nye præsident Muhammad Morsi om “at ødelægge pyramiderne og fuldføre det som Sahabi Amr bin al-As ikke formåede.”  

Man ville kunne forvente vredesudbrud fra vor regering, eller blot fra Obama der kun få år tidligere i Cairo sagde at Egypten repræsenterede “harmonien mellem tradition og fremskridt.” Som Smooth Stone imidlertid bemærker:

Jeg har ventet på forargelsen fra liberale, fra jødehadere, fra FN, fra NGO’ere, fra  vogtere af historisk arv, fra Barack Hussein Obama, fra briterne, fra egypterne, fra  ikke-islamisterne, fra  Den Presbyterianske Kirke, fra  Metodist Kirken, fra  palæstinenserelskerne, fra Hanan Ashwari, fra  Menneskerettigheds Rådet, fra  den israelske venstrefløj, fra  jødiske bedragere, fra  Mahmoud Abbas, fra  museumskuratorer, fra  egyptologer, fra  Samantha Power, fra Vatikanet og mange andre - men næ NEJ, jeg har ikke hørt det mindste pip.

Det er kun med til at vise: Tavshed når ondskab udstilles er i sig selv ondskab - Dietrich Bonhoeffer. 


Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails